Методичні вказівки з організації дій працівників Укрзалізниці у нестандартних ситуаціях

Додаток до протоколу засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 18.02.2021 № Ц-56/14 Ком.т.

 

Методичні вказівки з організації дій працівників Товариства у нестандартних ситуаціях

 

ЗМІСТ

I Загальні положення                                                                     2

II Визначення та скорочення                                                                     3

III Порядок інформаційно-аналітичного забезпечення в АТ «Укрзалізниця» у разі виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті                                      4

IV Нестандартні ситуації у колійному господарстві                                                                   13

V Нестандартні ситуації у господарстві перевезень                                                                   32

VI Нестандартні ситуації у пасажирському господарстві                                                                   66

VII Нестандартні ситуації у вагонному господарстві                                                                   75

VIII Нестандартні ситуації у локомотивному господарстві та господарстві приміських пасажирських перевезень            80

IX Нестандартні ситуації у філії «Українська залізнична швидкісна компанія»            95

X Нестандартні ситуації у господарстві сигналізації та зв’язку                                                                   99

XI Нестандартні ситуації у господарстві електропостачання                                                                 104

XII Нестандартні ситуації у комерційному господарстві                                                                 124

XIII Порядок дій працівників залізничного транспорту у разі виникнення пожежі у рухомому складі            125

XIV Організація та проведення відновних робіт                                                                 132

XV Порядок дій локомотивних бригад при травмуванні (загибелі) сторонніх осіб рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався або зіткнення з автотранспортним засобом            148

 

І Загальні положення.

1.1. Безпека руху. Методичні вказівки з організації дій працівників Товариства у нестандартних ситуаціях (далі - Методичні вказівки) розроблені з метою забезпечення безпеки руху поїздів, чіткої взаємодії причетних працівників залізничного транспорту у випадках виникнення нестандартних ситуацій при прийманні, відправленні, прямуванні поїздів, виконанні маневрової роботи на станціях та перегонах регіональних   філій, а   також   на   коліях АТ «Укрзалізниця» відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Порядок взаємодії органів (підрозділів) поліції з підрозділами акціонерного товариства «Українська залізниця», затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 02.03.2020 № 204/175, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.04.2020 за № 386/34669, Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами) (далі – Правил технічної експлуатації залізниць України), Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 (далі – Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України), Інструкції з сигналізації на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 (далі – Інструкція з сигналізації на залізницях України), Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 27.04.2001 № 258, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2001 за № 422/5613, Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 13.01.2012 № 19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.2012 за № 175/20488 та інших нормативно-правових актів.

1.2. Дія цих Методичних вказівок поширюється на працівників апарату управління АТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій, їх структурних, виробничих підрозділів АТ «Укрзалізниця», діяльність яких безпосередньо пов’язана з організацією руху поїздів чи здійсненням маневрової роботи.

1.3. У Методичних вказівках наведено порядок дій працівників апарату управління АТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій, структурних, виробничих підрозділів АТ «Укрзалізниця» у нестандартних ситуаціях, що найбільш часто повторюються.

1.4. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України та з метою координації робіт з ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків в АТ «Укрзалізниця» утворюється комісія (Оперативний штаб) з ліквідації надзвичайної ситуації, яка діє відповідно до порядку встановленого АТ «Укрзалізниця».

ІІ Визначення та скорочення.

ПОНАБ-3,  ДИСК-Б, АСДК-Б, КТСМ-01Д, КТСМ-02 –  засоби автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда.

СКНБ – системи контролю нагріву букс.

ЦДГП - диспетчер оперативно-розпорядчого відділу головного центру управління рухом.

ДГП – диспетчер оперативно-розпорядчого відділу регіонального центру управління рухом.

ГЦУП - головний центр управління рухом.

РЦУП - регіональний центр управління рухом.

РРЦУП – район регіонального центру управління рухом.

ДН – начальник дирекції залізничних перевезень.

ДНЦО – черговий по району. ДНЦ – поїзний диспетчер.

ДС – начальник залізничної станції.

ДСЗ – заступник начальника залізничної станції.

ДСП – черговий по залізничній станції.

ЕРС - електричний рухомий склад

ЕЧ – дистанція електропостачання.

ЕЧК – район контактної мережі.

ЕЧЦ – черговий енергодиспетчер дистанції електропостачання

ЕДП – черговий енергодиспетчер служби електропостачання.

ПЧ – дистанція колії.

ТЧ – локомотивне депо.

РПЧ – моторвагонне депо.

ШЧ – дистанція сигналізації та зв’язку.

ЦЕДП – черговий енергодиспетчер Департаменту електрифікації та електропостачання.

КМ – контактна мережа.

МВРС – моторвагонний рухомий склад.

СРС – спеціальний рухомий склад.

ССРС - спеціальний самохідний рухомий склад.

УЗШК - філія «Українська залізнична швидкісна компанія»

ТПС Дарниця – технічна пасажирська станція «Дарниця».

СЦБ – комплекс технічних засобів, за допомогою яких забезпечується необхідна пропускна спроможність ділянок залізниць та безпечний рух поїздів.

ЦЗІ – член правління АТ «Укрзалізниця», відповідальний за інфраструктуру.

ЦРБДН – апарат головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту (дільниці) регіональної філії Департаменту безпеки руху.

ЦРБН – апарат головного ревізора з безпеки руху поїздів та автотранспорту регіональної філії Департаменту безпеки руху.

ІРП - Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України № 507 від 31.08.2005.

ПТЕ - Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411.

ІСИ - Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747.

Надзвичайна ситуація (НС) – катастрофа (аварія із серйозними наслідками), аварія, інцидент, ДТП, нещасний випадок, пожежа, надзвичайна екологічна ситуація, акт незаконного втручання в транспортну діяльність або інші чинники, що призвели (можуть призвести) до порушення нормальних умов життя і діяльності людей, загибелі людей, тварин і рослин, значних матеріальних збитків та (або) завдали шкоди довкіллю на об’єкті або території.

Нестандартна ситуація – сукупність умов та обставин, які тією чи іншою мірою впливають на процес здійснення посадових обов’язків працівників АТ «Укрзалізниця» та перешкоджають стану нормального функціонування залізничного транспорту.

Транспортна подія (ТП) – залізнична подія та інцидент що виникла під час руху рухомого складу залізничного транспорту та призвела до загибелі або травмування людей, пошкодження технічних засобів, вантажу, об’єктів залізничного транспорту, дезорганізації руху поїздів.

ІІІ Порядок інформаційно-аналітичного забезпечення в АТ «Укрзалізниця» у разі виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті.

Порядок оперативного інформування в АТ «Укрзалізниця».

1. Порядок інформаційно-аналітичного забезпечення в АТ «Укрзалізниця» у разі виникнення НС на залізничному транспорті (далі - Порядок оперативного інформування) при НС визначає обсяги, терміни і способи надання та отримання від регіональних філій та філій АТ «Укрзалізниця» оперативної і узагальненої інформації про транспортні події, дорожньо-транспортні пригоди (далі – ДТП), нещасні випадки, пожежі, екологічні лиха, акти незаконного втручання в транспортну діяльність та інші НС.

2. Оперативна інформація про НС до АТ «Укрзалізниця» від регіональних філій, філій, афілійованих щодо товариства осіб, структурних підрозділів апарату управління АТ «Укрзалізниця» надається в такому порядку:

2.1. Черговому інженеру 1 категорії (змінному) Департаменту безпеки руху за телефоном 5 00 54 (044 465 00 54) або факсом 5 00 64 (044 465 00 64) з подальшим наданням засобами електронного зв’язку на адреси Lotus Notes: Г_ЦРБ_Дежурный, Г_ЦРБЧ Савченко, або crbdp@lotus.uz.gov.ua, черговими по району оперативно-розпорядчого відділу РРЦУП, інженером 1 категорії оперативного відділу філії «Центральна станція зв’язку», енергодиспетчером Центрального енергодиспетчерського пункту Департаменту електрифікації та електропостачання, інженером 1 категорії оперативно-розпорядчого відділу філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин», працівником оперативно- розпорядчого відділу Департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень, відповідальним працівником, визначеним відповідним розпорядчим документом, філії АТ «Укрзалізниця» та афілійованих щодо товариства осіб негайно після отримання інформації про НС, але не пізніше 1 годин із моменту її виникнення, надається інформація, передбачена пунктом 5 Порядку оперативного інформування, а саме:

2.1.1. Про катастрофи (аварія із серйозними наслідками), аварії та інциденти на залізничному транспорті.

2.1.2. Про випадки, що спричинили (або можуть спричинити) припинення руху залізничного транспорту на понад 2 години.

2.1.3. Про аварійні ситуації та події з небезпечними вантажами.

2.1.4. Про пожежі в рухомому складі та на об’єктах залізничного транспорту.

2.1.5. Про ДТП на залізничних переїздах та поза переїздами.

2.1.6. Про ДТП з відомчим автомобільним транспортом АТ «Укрзалізниця».

2.1.7. Про стан функціонування об’єктів залізничного транспорту під час оголошення штормового попередження на території України.

2.1.8. Про руйнування будівель, споруд чи основних конструкцій об’єкта, у т.ч. устаткування підвищеної небезпеки, що створило загрозу життю і здоров’ю людей.

2.1.9. Про геологічні НС (зсуви, обвали, осідання), метеорологічні НС, гідрологічні морські та прісноводні НС.

2.1.10. Про розливи нафти або нафтопродуктів та інші надзвичайні екологічні ситуації.

2.1.11. Про аварійні викиди/скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

2.1.12. Про НС соціально-політичного характеру, акти незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту, крадіжок і пошкоджень елементів рухомого складу та інфраструктури, розкрадання вантажів з рухомого складу, крадіжок інвентарю сурового обліку, терористичні акти.

2.1.13. Про всі нещасні випадки на виробництві, у т.ч. із смертельним наслідком, групові нещасні випадки, випадки смерті працівника під час виконання потерпілим трудових (посадових) обов’язків згідно з внутрішнім трудовим розпорядком АТ «Укрзалізниця» (його структурних та виробничих підрозділів).

2.1.14. Про випадки зникнення працівника АТ «Укрзалізниця» під час виконання ним трудових обов’язків, негайно, але не пізніше 5 годин після зникнення.

2.1.15. Про інші нещасні випадки на виробництві.

2.1.16. Про всі випадки невиробничого травматизму на об’єктах залізничного транспорту, у т.ч. із смертельним наслідком.

2.1.17. Про затримку поїздів (без врахування часу подальшого нагону):

прискорених пасажирських поїздів на 10 хвилин і більше;

пасажирських поїздів інших категорій та приміських поїздів на 30 хвилин і більше;

спеціалізованих вантажних поїздів, вантажних поїздів, локомотивів, господарчих поїздів на 1 годину та більше.

2.1.18. Про перетримки «вікон», що призвело до затримки поїздів на 1 годину та більше.

2.1.19. Про несправність переїзної сигналізації протягом 2 годин і більше.

2.1.20. Про припинення дії засобів сигналізації і зв’язку для організації руху поїздів та невідновлення їхньої дії протягом 4 годин після проходження першого поїзда.

2.1.21. Про відсутність телефонного зв’язку диспетчера поїзного із черговими по станції протягом 1 години та більше.

2.1.22. Про НС з вищими посадовими особами держави та народними депутатами України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які сталися внаслідок ТП.

2.2. По всіх випадках перерви у русі поїздів оперативна інформація про стан функціонування об’єктів залізничного транспорту надається кожні 3 години з моменту виникнення НС до повного відновлення руху.

2.3. Голові наглядової ради АТ «Укрзалізниця», голові правління АТ «Укрзалізниця», членам правління, директорам АТ «Укрзалізниця» з інженерно-технічного забезпечення, операційному, з пасажирських перевезень, з ремонту рухомого складу, з інфраструктури, з безпеки (далі – директори АТ «Укрзалізниця») інформація надається черговим інженером 1 категорії (змінним) Департаменту безпеки руху засобами електронного зв’язку або іншими доступними засобами зв’язку негайно після отримання інформації про НС, негайно, але не пізніше 2,5 години із моменту виникнення:

2.3.1. Про катастрофи (аварії із серйозними наслідками) та аварії обумовлені пунктами Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за № 904/30772, крім пунктів 15, 16 цього Положення.

2.3.2. Про аварійні ситуації з небезпечними вантажами, що призвели до необхідності організації руху пасажирських поїздів за зміненим графіком або маршрутом.

2.3.3. Про пожежі у пасажирських поїздах або іншому рухомому складі та на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту, що призвели до необхідності організації руху пасажирських поїздів за зміненим графіком або маршрутом.

2.3.4. Про випадки ДТП на залізничних переїздах, якщо в ДТП загинуло 2 і більше осіб або травмовано 5 і більше осіб.

2.3.5. Про геологічні НС (зсуви, обвали, осідання), метеорологічні НС, гідрологічні морські та прісноводні НС, що призвели до необхідності організації руху пасажирських поїздів за зміненим графіком або маршрутом.

2.3.6. Про терористичні акти та акти незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту, що призвели до смертельних наслідків або групових нещасних випадків.

2.3.7. Про нещасні випадки на виробництві із смертельним наслідком, групові нещасні випадки.

2.3.8. Про НС з вищими посадовими особами держави та народними депутатами України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які сталися внаслідок транспортних подій.

2.3.9. Про групові випадки невиробничого травматизму на об’єктах залізничного транспорту із смертельним наслідком, якщо загинуло 2 і більше осіб або травмовано 5 і більше осіб.

2.3.10. Про руйнування будівель, споруд чи основних конструкцій об’єкта, у т.ч. устаткування підвищеної небезпеки, що призвело до травмування людей із смертельним наслідком.

2.4. Голові правління, членам правління, директорам АТ «Укрзалізниця» щоденно на сьому та дев’ятнадцяту години інформація надається черговим інженером 1 категорії (змінним) Департаменту безпеки руху засобами електронного зв’язку на адреси приймалень голови правління, членів правління та директорів АТ «Укрзалізниця» залежно від НC та підпорядкування; офіс з безпеки (ЦБ), директорами департаментів безпеки руху (ЦРБ), комерційної роботи (ЦМ), охорони праці та промислової безпеки (ЦБТ), екологічної та техногенної безпеки (ЦЕТБ), Головного управління воєнізованої охорони (ЦУО) та керівниками інших структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» надається деталізована інформація при особистій доповіді:

2.4.1. Про катастрофи (аварії із серйозними наслідками), аварії та інциденти.

2.4.2. Про випадки, що спричинили припинення руху залізничного транспорту на понад 2 години.

2.4.3. Про аварійні ситуації з небезпечними вантажами.

2.4.4. Про пожежі в рухомому складі та на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту.

2.4.5. Про випадки ДТП на залізничних переїздах та поза переїздами.

2.4.6. Про випадки ДТП з відомчим автомобільним транспортом АТ «Укрзалізниця».

2.4.7. Про геологічні НС (зсуви, обвали, осідання), метеорологічні НС, гідрологічні морські та прісноводні НС.

2.4.8. Про розливи нафти або нафтопродуктів об’ємом понад 1 м3 та інші надзвичайні екологічні ситуації.

2.4.9. Про терористичні акти, акти незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту, що призвели до смертельних наслідків або групових нещасних випадків.

2.4.10. Про всі нещасні випадки на виробництві, у т.ч. із смертельним наслідком, групові нещасні випадки, випадки смерті працівника під час виконання потерпілим трудових (посадових) обов’язків згідно з внутрішнім трудовим розпорядком АТ «Укрзалізниця» (його структурних та виробничих підрозділів).

2.4.11. Про НС з вищими посадовими особами держави та народними депутатами України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які сталися внаслідок транспортних подій.

2.4.12. Про групові випадки невиробничого травматизму на об’єктах залізничного транспорту із смертельним наслідком, якщо загинуло 2 і більше осіб або травмовано 5 і більше осіб.

2.4.13. Про руйнування будівель, споруд чи основних конструкцій об’єкта, у т.ч. устаткування підвищеної небезпеки, що призвело до травмування людей із смертельним наслідком.

2.4.13. Про затримку поїздів (без врахування часу подальшого нагону): прискорених пасажирських поїздів на 10 хвилин і більше;

пасажирських поїздів інших категорій та приміських поїздів на 30 хвилин та більше;

спеціалізованих вантажних поїздів, вантажних поїздів, локомотивів, господарчих поїздів на 1 годину та більше.

2.5. Керівникам офісу з безпеки (ЦБ), департаменту безпеки руху (ЦРБ), управління рухом (ЦД), з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень (ЦЛ), приміських пасажирських перевезень (ЦРП), локомотивного господарства (ЦТ), вагонного господарства (ЦВ), колії та споруд (ЦП), автоматики та телекомунікацій (ЦШ), електрифікації та електропостачання (ЦЕ), комерційної роботи (ЦМ), охорони праці та промислової безпеки (ЦБТ), екологічної та техногенної безпеки (ЦЕТБ), Головного управління воєнізованої охорони (ЦУО) інформація надається черговим інженером 1 категорії (змінним) Департаменту безпеки руху відповідно до підпунктів 2.4.1 – 2.4.14 пункту 2.4 цього цього Порядку в робочий та неробочий час засобами електронного, телефонного зв’язку або іншими доступними засобами зв’язку.

3. Головному ревізору з безпеки руху поїздів і автотранспорту (дільниці) регіональних філій інформація надається черговим по дирекції залізничних перевезень відповідно до підпунктів 2.1.1 – 2.1.22 пункту 2.1 цього Порядку, який, у свою чергу, надає інформацію головному ревізору з безпеки руху поїздів і автотранспорту (регіональному).

4. Головним ревізорам з безпеки руху поїздів і автотранспорту (регіональному, дільниці) інформація надається на сьому та дев’ятнадцяту години черговим інженером 1 категорії (змінним) Департаменту безпеки руху засобами електронного зв’язку відповідно до підпунктів 2.4.1 – 2.4.14 пункту 2.4 цього Порядку.

5. Оперативне повідомлення про НС повинно містити таку інформацію:

регіональна філія, філія, структурний підрозділ, виробничий підрозділ; станція, перегін, кілометр, пікет;

дата та час;

номер поїзда, тип, сполучення;

локомотив (МВРС, ССРС), депо приписки; машиніст, депо приписки;

обставини та причини випадку;

відомості про постраждалих; відомості про вантаж; відомості про втрату вантажу;

номер аварійної картки небезпечного вантажу; відомості про пошкодження рухомого складу; відомості про пошкодження інфраструктури; відомості про перерву в русі на ділянці;

відомості про задіяні відновні засоби, час відновлення руху та орієнтовний час закінчення відновних робіт.

6. Головні ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту (дільниці) регіональних філій повинні забезпечити:

6.1. Щоденне введення та збереження повної інформації за попередню добу, враховуючи фотоматеріали:

6.1.1. В АРМ ЦРБ транспортних подій – по всіх випадках транспортних подій;

6.1.2. В АРМ ЦРБ дорожньо-транспортних пригод:

6.1.2.1. По всіх випадках ДТП з обов’язковим наданням довідки встановленої форми про ДТП на залізничному переїзді чи колії поза переїздом АТ «Укрзалізниця».

6.1.2.2. По всіх випадках ДТП з обов’язковим наданням довідки встановленої форми про ДТП з відомчими транспортними засобами регіональних філій, філій та структурних підрозділів апарату управління АТ «Укрзалізниця» на автомобільних шляхах України загального користування.

6.1.3. В АРМ ЦРБ незаконних втручань – по актах незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту, терористичних актах.

6.2. Контроль за внесенням структурними підрозділами регіональних філій інформації до АРМ ЦРБ системи обліку випадків крадіжок і пошкоджень елементів рухомого складу та інфраструктури, розкрадання вантажів з рухомого складу.

Порядок взаємодії з центральними органами виконавчої влади

7. Порядок інформаційно-аналітичного забезпечення в АТ «Укрзалізниця» при виникненні НС та взаємодії з центральними органами виконавчої влади визначає порядок надання та отримання   від регіональних   філій   та філій АТ «Укрзалізниця» оперативної і узагальненої періодичної інформації про катастрофи (аварії із серйозними наслідками), аварії, інциденти, ДТП, нещасні випадки, пожежі, надзвичайні екологічні ситуації, акти незаконного втручання в транспортну діяльність та інші НС, а також організацію ліквідації їхніх наслідків та порядок взаємодії, у разі необхідності, з центральними органами виконавчої влади стосовно обміну зазначеною інформацією.

8. Керівники регіональних філій, філій та структурних підрозділів апарату управління АТ «Укрзалізниця» на підставі цих методичних вказівок встановлюють чіткий порядок подання та отримання інформації про транспортні події, ДТП, нещасні випадки, пожежі, надзвичайні екологічні ситуації, незаконні втручання в транспортну діяльність та інші НС.

9. Оперативна інформація про НС, що надійшла від регіональних філій, філій та структурних підрозділів апарату управління АТ «Укрзалізниця», передається до Міністерства інфраструктури України, Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) через засоби телефонного, факсимільного і електронного зв’язку.

9.1. Цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні черговим інженером 1 категорії (змінним) Департаменту безпеки руху передається оперативному черговому Міністерства інфраструктури України повідомлення за телефоном- факсом (044) 351-41-23, (044) 351-40-48 та на електронну адресу chergovi@mtu.gov.ua, Державної служби України з безпеки на транспорті на електронні адреси chergovi@dsbt.gov.ua, chergovi@ukr.net та Державної служби України з надзвичайних ситуацій за телефонами: (044) 247-30-50, 59-01 (АТС- 10), факсом: (044) 202-32-11 та на електронну адресу oper@dsns.gov.ua.

10. Терміни надання інформації про НС техногенного характеру до Міністерства інфраструктури України та Державної служби України з безпеки на транспорті:

10.1. Про катастрофи (аварії із серйозними наслідками) та аварії – негайно після отримання інформації про подію, але не пізніше 3 годин з моменту виникнення НС.

10.2. Про інциденти – не пізніше 6 годин після виникнення інциденту.

10.3. Про інші події – щоденно станом на сьому та дев’ятнадцяту години за попередню добу.

10.4. Про випадки, що спричинили (або можуть спричинити) припинення руху залізничного транспорту на понад 3 години, – негайно після отримання інформації про випадок, але не пізніше 3 годин після випадку.

10.5. Про аварійні ситуації та події з небезпечними вантажами – негайно після отримання інформації, але не пізніше 3 годин після події.

10.6. Про пожежі в рухомому складі та на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту – негайно після отримання інформації, але не пізніше 3 годин після виникнення пожежі.

10.7. Про випадки ДТП на залізничних переїздах та поза переїздами, якщо в ДТП хоча б 1 особа загинула або 2 і більше осіб травмовано, – негайно після отримання інформації про подію, але не пізніше 3 годин після випадку ДТП.

10.8. Про випадки ДТП з відомчим автомобільним транспортом АТ «Укрзалізниця», якщо в ДТП загинула 1 особа або травмовано 2 і більше осіб, – негайно після отримання інформації, але не пізніше 3 годин після випадку ДТП.

10.9. Про всі інші випадки ДТП – не пізніше 6 годин після події.

11. Строки надання інформації про НС природного характеру до Міністерства інфраструктури України та Державної служби України з безпеки на транспорті:

11.1. Про геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні НС – негайно після отримання інформації про подію.

11.2. Про розливи нафти або нафтопродуктів об’ємом понад 1 м3 та інші надзвичайні екологічні ситуації – негайно після отримання інформації про подію.

12. Строки надання інформації про НС соціального характеру до Міністерства інфраструктури України та Державної служби України з безпеки на транспорті:

12.1. Про терористичні акти – негайно після отримання інформації, але не пізніше 3 годин після виявлення актів.

12.2. Про акти незаконного втручання – негайно після отримання інформації, але не пізніше 6 годин після виявлення таких актів.

12.3. Про нещасні випадки із смертельними наслідками, групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм, випадки смерті працівників на підприємстві, випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов’язків, нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, – негайно після отримання інформації, але не пізніше 3 годин після виявлення випадку.

12.4. Про НС з вищими посадовими особами держави, народними депутатами України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які сталися внаслідок транспортних подій, – негайно після отримання інформації про випадок, але не пізніше 3 годин після випадку.

13. Обмін інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і АТ «Укрзалізниця» у сфері запобігання виникненню та реагування на НС організовується відповідно до Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і акціонерним товариством «Українська залізниця», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 25.03.2019 № 214/209, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.04.2019 за № 409/33380.

14. ЦРБ, ЦМ, ЦБТ, ЦУО та Департамент розвитку і технічної політики (ЦТЕХ) подають до Міністерства інфраструктури України таку узагальнену інформацію:

14.1. До 10 числа місяця, наступного за звітним, – щомісячні довідки (наростаючим підсумком з початку року порівняно з відповідним періодом попереднього року (оперативна інформація про випадки транспортних подій та ДТП) за встановленими формами. Виконавець – ЦРБ.

14.2. Щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, – звіти про акти незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту. Виконавець – ЦРБ.

14.3. Щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, – довідки (наростаючим підсумком порівняно з відповідним періодом попереднього року) про нещасні випадки зі смертельним наслідком, групові нещасні випадки, випадки смерті, а також випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків у регіональних філіях, філіях, структурних підрозділах апарату управління АТ «Укрзалізниця». Виконавець – ЦБТ.

14.4. Щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, – місячну звітність про пожежі та їхні наслідки за встановленими формами. Виконавець – ЦУО.

14.5. Протягом червня – листопада до 10 числа місяця, наступного за звітним, – оперативну довідку про хід підготовки регіональних філій, філій та структурних підрозділів апарату управління АТ «Укрзалізниця» до сталої роботи в осінньо-зимовий період. Виконавець – ЦТЕХ.

14.6. Щороку в період з 15 грудня до 25 лютого щоденно до сьомої години – оперативну інформацію про забезпечення безпеки руху поїздів та функціонування об’єктів залізничного транспорту в зимовий період за встановленою формою. Виконавець – ЦРБ.

14.7. Щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, – оперативну інформацію про стан безпеки руху під час перевезення небезпечних вантажів. Виконавець – ЦМ.

15. Відповідним органам виконавчої влади на місцях безпосередньо від регіональних філій, філій та структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» надається така інформація про НС:

15.1. Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій (відповідним органам на місцях) – за підпунктами 10.1, 10.5 – 10.8 пункту 10 та підпунктом 11.2 пункту 11 розділу 3 цього Порядку оперативного інформування.

15.2. Управлінням Служби безпеки України (відповідним органам на місцях) – за підпунктами 10.1, 10.5 пункту 10 та підпунктами 12.1, 12.2, 12.4 пункту 12 розділу 3 Порядку оперативного інформування.

15.3. Територіальному органу Державної служби України з питань праці (Держпраці), робочому органу Фонду соціального страхування України за місцем настання нещасного випадку та за місцем реєстрації підприємства, керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – керівнику профспілки, членом якої є потерпілий), органові галузевої профспілки вищого рівня – за підпунктом 12.3 пункту 12 розділу 3 Порядку оперативного інформування– протягом 2 годин з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня на паперовому носії.

15.4. Виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, відповідній обласній, Київській міській державній адміністрації та населенню – за підпунктами 11.1, 11.2 пункту 11 розділу 3 Порядку оперативного інформування.

15.5. Управлінням поліції України (відповідним органам на місцях) – за підпунктом 2.1.16 пункту 2, підпунктами 10.7 – 10.9 пункту 10 та підпунктами 12.1 – 12.4 пункту 12 розділу 3 Порядку оперативного інформування.

16. Департамент безпеки руху негайно готує інформацію про катастрофи на залізничному транспорті, ДТП на відомчому автомобільному транспорті, на залізничних переїздах та поза переїздами, в яких загинуло понад 10 осіб або травмовано понад 25 осіб, а також про аварійні ситуації, в яких перебували або потерпіли вищі посадові особи держави, народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, для подання Міністерству інфраструктури України.

17. Відповідальність за своєчасну та повну передачу інформації в разі виникнення НС на залізничному транспорті несуть керівники регіональних філій, філій та структурних підрозділів апарату управління АТ «Укрзалізниця» в межах компетенції, визначеної цими методичними вказівками.

ІV Нестандартні ситуації у колійному господарстві

4.1. Дії причетних працівників у разі виникнення «поштовху у колії» на шляху прямування поїзда.

4.1.1. Машиніст локомотива (моторвагонного або спеціального самохідного рухомого складу) у разі виявлення під час руху горизонтального або вертикального поштовху повинен:

 • вийти з режиму тяги у режим вибігу, прослідувати небезпечне місце з особливою пильністю та готовністю зупинитись, негайно повідомити чергового по станції (при ДЦ-ДНЦ) та машиністів поїздів, що слідують за ним, про місце знаходження виявленого недоліку;
 • при різкому ударі – зупинити поїзд службовим гальмуванням для огляду небезпечного місця і виявлення характеру несправності та умов подальшого руху про що негайно інформує чергового по станції (при ДЦ-ДНЦ) та машиністів поїздів, що слідують за ним;
 • засобами поїзного радіозв'язку повідомити чергового найближчої станції (при диспетчерській централізації – ДНЦ), а на дільницях, обладнаних автоматичним блокуванням – і машиністів прямуючих услід поїздів, інформацією такого змісту: «Увага, увага! Слухайте всі! ДСП станцій А та Б і парним (непарним) поїздам. Я, машиніст поїзда №        на         км, пікет виявив (горизонтальний, вертикальний) поштовх при швидкості руху км/год. Причина (або не встановлена). Час. Машиніст (прізвище)»;
 • у разі несправності поїзного радіозв’язку, а також у випадках, коли від чергового по станції (ДНЦ при диспетчерській централізації) і машиніста, прямуючого вслід поїзда, засобами радіозв’язку відповіді не отримано, машиніст, який першим виявив несправність у колії, повинен зупинити поїзд на першому пункті, де є телефонний зв'язок (сигнальні установки, колійні споруди, переїзди тощо) і доповісти про це черговому найближчої станції або ДНЦ;
 • прибувши у депо машиніст про виявлену несправність здійснює запис у книгу зауважень машиністів форми ТУ-137 (із обов’язковим зазначенням швидкості руху).

4.1.2. Черговий по станції (при диспетчерській централізації – ДНЦ), одержавши повідомлення від машиніста про наявність поштовху в колії, зобов'язаний:

 • припинити відправлення поїздів на цей перегін;
 • повідомити ДНЦ, чергового по сусідній станції, яка обмежує перегін, машиністів непарних (парних) поїздів, які були раніше відправлені на перегін за поїздом, машиніст якого повідомив про поштовх: «Я черговий по станції (найменування станції, прізвище ДСП). Машиніст поїзда №     на     км, пікет     , о      год      хв виявив поштовх у колії (горизонтальний, вертикальний, односторонній, двосторонній, нехарактерний стукіт тощо) при швидкості км/год. Причину не встановлено»;
 • викликати на станцію шляхового майстра (бригадира колії) та проінформувати про випадок диспетчера дистанції колії;
 • якщо зміст переданого машиністом повідомлення свідчить про неможливість руху поїздів по перегону, то черговий по станції, не очікуючи наказу ДНЦ про закриття перегону, повинен дати машиністам поїздів, які знаходяться на перегоні, вказівку про припинення подальшого руху;
 • якщо поштовх виявлено у межах станції, потрібно негайно припинити рух по цій колії або стрілочному переводу до усунення несправності;
 • здійснити запис у журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку та контактної мережі форми ДУ-46, затвердженої наказом Укрзалізниці від 28.04.2005 № 105-Ц (далі – ДУ-46);
 • перший готовий до відправлення поїзд (крім пасажирського) зі станції на перегін, з якого отримано повідомлення про «поштовх» на шляху прямування поїзда, ДСП відправляє у супроводі працівника дистанції колії (шляхового майстра, а за його відсутності бригадира колії або іншого, старшого за посадою працівника дистанції колії) з видачею машиністу поїзда попередження, про прямування його до кілометру, в межах якого виявлено «поштовх»; подальше прямування поїзда здійснюється за вказівкою зазначених вище працівників дистанції колії, але зі швидкістю не більше 25 км/год із відміткою у бланку видачі попередження форми ДУ-61, затвердженої наказом Укрзалізниці від 28.04.2005 № 105-Ц;
 • отримавши засобами зв’язку повідомлення від працівника дистанції колії про прийняте рішення щодо усунення несправності та порядок руху поїздів на місці перешкоди, записати його в журнал огляду колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку та контактної мережі форми ДУ-46;
 • поїзди, що прямують вслід за першим поїздом, який відправлений у супроводі працівників дистанції колії на перегін, після отримання повідомлення про «поштовх», затримуються на станції до отримання від працівників дистанції колії повідомлення про порядок проходження поїздами небезпечного місця;
 • про отримання повідомлення доповісти ДНЦ і після цього здійснювати відправлення поїздів на перегін з видачею (за необхідності) попередження про зменшення швидкості руху;
 • у разі необхідності, черговий по станції відправлення видає попередження на поїзди, що відправляються на перегін, з якого отримано інформацію про поштовх у колії; у попередженні на підставі висновку працівників дистанції колії зазначаються умови прямування поїздів через небезпечне місце;
 • якщо повідомлення надійшло в темну пору доби і, після проведеної перевірки, не виявлено перешкоди, то обмеження швидкості руху поїздів до 25 км/год діє до здійснення повторної перевірки у світлу пору доби.

4.1.3. Машиніст поїзда, що прямує на перегоні вслід за поїздом, машиніст якого надав повідомлення про «поштовх», після отримання повідомлення про наявність (факт) «поштовху» від машиніста або від чергового по станції (при диспетчерській централізації – ДНЦ), повинен:

 • зменшити швидкість руху до 25 км/год і прямувати з особливою пильністю та готовністю негайно зупинити поїзд;
 • прибувши до місця передбачуваної перешкоди (поштовху), машиніст зупиняє поїзд і особисто (або за його вказівкою – помічник машиніста) проводить огляд дільниці колії, після чого приймає рішення про можливість подальшого руху;
 • після огляду колії машиніст доповідає засобами радіозв'язку черговому по станції (при диспетчерській централізації – ДНЦ) інформацію  такого змісту: «ДСП станції          . Я, машиніст поїзда №          зупинився на      км, пікет          з причини заявленого поштовху. Після огляду колії, де заявлено поштовх, можу прямувати далі зі швидкістю не більше 25 км/год.». Або: «Далі рухатися не можу до усунення несправності колії (зазначити, якої саме)»;
 • для швидкісних поїздів при швидкостях 120 км/год. та більше, якщо не має загрози сходу поїзду з рейок, зниження швидкості (зупинку) електропоїзда не проводити, при цьому негайно повідомити через поїзний зв'язок чергового найближчої станції та машиністів вслід прямуючих поїздів вказавши координати (км, пк) місця поштовху та обставини .
 • ДНЦ, отримавши повідомлення від чергового по станції, а на дільницях з диспетчерською централізацією (далі - ДЦ) – від машиніста, про виявлення локомотивною бригадою поштовху в колії, повинен:
 • припинити відправлення поїздів на цей перегін; перший поїзд на перегін, з якого отримано повідомлення про «поштовх» на шляху прямування поїзда, відправити у супроводі працівника дистанції колії (шляхового майстра, а за його відсутності – бригадира колії);
 • терміново доповісти про виявлений поштовх черговому по дирекції (далі - ДНЦО) та диспетчеру оперативно - розпорядчого відділу регіонального центру управління рухом;
 • зробити запис про виявлений «поштовх» у книгу диспетчерських розпоряджень із зазначенням часу повідомлення та прізвища особи, від якої отримано повідомлення;
 • зробити відмітку на графіку виконаного руху про наявність поштовху в колії на відповідному перегоні або станції із зазначенням кілометра та пікету;
 • у разі неможливості здійснювати рух через перешкоду в колії однією з колій двоколійної дільниці, ДНЦ керується вимогами пункту 15.9 Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України ЦД-0058, а саме:

Закриття одноколійного перегону, однієї або декількох головних колій на одноколійному і багатоколійному перегонах проводиться ДНЦ на підставі:

а) розпорядження начальника дирекції залізничних перевезень (директора регіональної філії) у випадках проведення передбачених планом ремонтно- колійних, будівельних або відновлюваних робіт, а також ремонтних робіт на контактній мережі;

б) вимоги, отриманої від машиніста поїзда, що зупинився на перегоні, або вимоги працівників дистанції колії, сигналізації та зв’язку, електропостачання та ін., у разі непередбаченої несправності на перегоні колії, споруд і пристроїв, що загрожує безпеці руху поїздів.

Одержану вимогу ДНЦ зобов’язаний записати у журналі диспетчерських розпоряджень, вказавши час надходження та особу, від якої вона надійшла.

Усі письмові вимоги, повідомлення, телеграми й телефонограми мають зберігатися разом із журналом диспетчерських розпоряджень.

4.1.5. Основні несправності, при виявлені яких машиніст зобов’язаний вимагати закриття колії для руху:

 • розривання рейкового стику (величині зазору більше 50 мм і відсутністю стикових болтів з одного кінця стика/рейки), злам накладок, випадання усіх стикових болтів, або відсутність з однієї сторони;
 • різкий вертикальний чи горизонтальний поштовх;
 • поперечний злам рейки, рейкової пліті безстикової колії, злам головки рейки у стику;
 • боковий викид колії;
 • різкий кут у плані колії;
 • завалення колії вантажем, сторонніми предметами;
 • провалювання та розмив земляного полотна;
 • вихід та переливання води через колію поверх рейок;
 • порушення габариту при обвалах або сповзанні ґрунту на колію;
 • снігові замети;
 • інші несправності, що можуть призвести до сходу рухомого складу з рейок.

4.1.6. Черговий по району (ДНЦО), отримавши від ДНЦ інформацію про заявлений «поштовх у колії» на шляху прямування поїзда, повинен:

 • повідомити про «поштовх у колії» ДГП, начальника дистанції колії, а в робочий час, крім того, начальника дирекції залізничних перевезень та ЦРБДН;
 • записати отриману інформацію в книзі обліку випадків порушень безпеки руху;
 • контролювати дії поїзного диспетчера та працівників дистанції колії щодо організації безпечного руху поїздів місцем, на якому заявлено «поштовх у колії».

4.1.7. Диспетчер оперативно-розпорядчого відділу регіонального центру управління рухом (ДГП), отримавши від ДНЦ повідомлення про виявлення «поштовху в колії», повинен:

 • доповісти черговому по службі колії, а в робочий час, крім того, ЦРБН і начальнику сектору профілактики безпеки руху поїздів та автотранспорту;
 • контролювати дії ДНЦ щодо організації руху на дільниці.

4.1.8. Шляховий майстер (бригадир колії), одержавши повідомлення про «поштовх», повинен:

 • негайно з’явитися до чергового по станції (при диспетчерській централізації – повідомити ДНЦ про появу на станції) і першим поїздом, а при відсутності поїзда або знаходженні у безпосередній близькості до місця виявленого поштовху самостійно прибути на місце виявленого «поштовху», повідомивши черговому по станції (при диспетчерській централізації – ДНЦ) спосіб прибуття і орієнтовний час прибуття на місце виявленого поштовху;
 • прибувши на місце, де виявлено «поштовх», перевірити стан колії, при цьому особливу увагу приділити огляду колії на вказаному пікеті, а також на сусідніх пікетах (протягом 1000 м до та після місця заявленого «поштовху»). Встановити характер несправності і порядок руху поїздів, ужити заходів щодо її усунення;
 • після огляду колії надати повідомлення черговому по станції (ДНЦ) щодо організації безпечного руху поїздів;
 • прибувши на станцію з місця виявленого «поштовху», зробити відповідний запис у журналі огляду колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та контактної мережі форми ДУ-46 (або підписати повідомлення, передане раніше черговому по станції з місця виявленого поштовху) та повідомити старшого шляхового майстра (начальника дільниці) та диспетчера дистанції колії, який доповідає начальнику дистанції колії;
 • якщо при перевірці колії, пристроїв чи споруд у темний час доби несправність не виявлено, шляховий майстер або бригадир колії обов’язково дають заявку на видачу на поїзди попередження щодо обмеження швидкості руху до величини, яка б забезпечувала безпеку руху поїздів у залежності від стану колії, але не більше 25 км/год, до повторної перевірки стану колії у світлий час доби. Якщо шляховим майстром чи бригадиром колії при повторній перевірці колії несправність не виявлено, на місце виїжджає працівник дистанції колії за посадою не нижче старшого шляхового майстра (начальника дільниці), а у разі повторення «поштовху» для розслідування та вжиття заходів на місце заявленого «поштовху» виїжджає особисто начальник дистанції колії і ревізор з безпеки руху поїздів у господарстві колії ревізорської дільниці.

4.1.9. Кожен випадок виявлення поштовху в колії реєструється в книзі обліку випадків порушень безпеки руху, яка повинна знаходитися у диспетчера дистанції колії та у службі колії. Інформація про «поштовх» надається до апарату Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту регіональної філії Департаменту безпеки руху АТ «Укрзалізниця».

4.1.10. Начальник дистанції колії у кожному випадку поштовху, не пізніше 3-х робочих днів, проводить розслідування його причин, розробляє заходи щодо попередження таких випадків. Матеріали розслідування випадку «поштовху в колії» не пізніше 5 робочих днів надсилає у службу колії та до апарату ЦРБДН.

4.1.11. Причетні працівники повинні щоквартально здавати заліки з порядку дій при виявленні «Поштовху у колії», згідно з вимогами наказу ПАТ «Укрзалізниця» від 14.06.2017 № 397. Порядок дій при виявленні «Поштовху в колії» повинен бути обов’язково включений до переліку додаткових питань при проведенні перевірки знань працівників локомотивних бригад ТРС та МВРС.

4.2.Порядок пропуску поїздів гостродефектними рейками.

4.2.1.  По гостродефектних рейках з тріщинами без повного зламу можливий пропуск окремих поїздів зі швидкістю руху не більше 15 км/год, а в необхідних випадках з провідником (працівником дистанції колії за посадою не нижче бригадира колії).

4.2.2. По рейках типів UIC 60, Р65 та Р75 з внутрішніми тріщинами, що не виходять на поверхню, дозволяється пропуск поїздів зі швидкістю до 25 км/год, а за потреби обмежити до меншої швидкості, або закриття руху по колії.

4.2.3. У тому випадку, коли внутрішня тріщина, дефект (код 21.2) не виходить на поверхню рейки, а її межі - за середину головки, за вертикальну вісь симетрії рейки допускається встановлювати на місце в рейці з таким дефектом шестиотворні накладки так, щоб середина накладки співпадала з дефектом. Накладки стягуються на 4 крайні типові стикові болти. При цьому отвори для двох середніх болтів не свердлять, щоб запобігти розвитку дефекту у їхній бік. В іншому випадку рейка відноситься до гостродефектних та підлягає негайній заміні.

4.2.4. Забороняється встановлювати накладки у тому випадку, якщо дефект розташований на відстані менше 4,5 м від торця рейки (пліті) або розміщений ближче 12,5 м від вже виявленого дефекту, що взятий у накладки.

4.2.5. До заміни рейки у ланковій колії або остаточного відновлення рейкової пліті безстикової колії, що виконується у плановому порядку, дефект 21.2.Н підлягає систематичному візуальному контролю і періодичному (за затвердженим начальником дистанції колії графіком) дефектоскопіюванню. Поїзда пропускаються зі встановленими швидкостями.

4.2.6. По рейках з поперечним зламом або виколом частини головки без прийняття спеціальних заходів пропуск поїздів не дозволяється.

4.2.7. Якщо поїзд зупинений біля рейки або на рейці, що лопнула, але по якій згідно з висновком бригадира колії можливо пропустити поїзд, то по ній дозволяється пропустити тільки один перший поїзд. У разі відсутності бригадира колії рішення щодо можливості подальшого руху приймає машиніст. В обох випадках швидкість прямування поїзда становить не більше 5 км/год.

4.2.8. По рейці, яка лопнула у межах мосту або тунелю, пропуск поїздів в усіх випадках забороняється.

4.2.9. Забороняється приводити в рух рухомий склад при розриві стика із зазором що утворився 50 мм та більше, або відсутності стикових болтів з однієї сторони стика.

4.2.10. При поперечному зламі або тріщині (код 20, 21, 24, 25, 26.3, 26.6, 27, 70, 74, 79) пліті безстикової колії, якщо утворився зазор менше 25 мм, до вирізання дефектного місця допускається з'єднати кінці пліті накладками, що стиснуті струбцинами (затвердженого типу). У цьому випадку поїзди протягом трьох годин можуть пропускатися по дефектній пліті зі швидкістю не більше 25 км/год. Такий стик повинен знаходитися під безперервним наглядом спеціально закріпленого працівника дистанції колії за посадою не нижче бригадира колії.

4.3.Порядок дій працівників при виявленні різких відхилень (викривлень) колії за напрямком (в плані).

4.3.1. При виявленні різких відхилень колії за напрямком (в плані) машиніст зобов’язаний:

 • застосувати службове гальмування з метою прослідування небезпечної ділянки з як найменшою швидкістю руху (застосування екстреного гальмування не допускається);
 • негайно повідомити чергового по станції та машиністів поїздів, що прямують слідом, про розташування небезпечного місця.

4.3.2. Машиніст поїзда, що прямує на перегоні вслід за поїздом, машиніст якого надав повідомлення про виявленні відхилення колії за напрямком в плані, після отримання повідомлення про наявність (факт) відхилення від машиніста або від чергового по станції (при диспетчерській централізації – ДНЦ), повинен:

 • зменшити швидкість руху до 25 км/год і прямувати з особливою пильністю та готовністю негайно зупинити поїзд;
 • прибувши до місця передбачуваної перешкоди (відхилення колії за напрямком в плані), машиніст зупиняє поїзд і особисто (або за його вказівкою – помічник машиніста) проводить огляд дільниці колії, після чого приймає рішення про можливість подальшого руху;
 • після огляду колії машиніст доповідає засобами радіозв'язку черговому по станції (при диспетчерській централізації – ДНЦ) інформацію  такого змісту: «ДСП станції          . Я, машиніст поїзда №          зупинився на    км, пікет     з причини заявленого відхилення колії за напрямком в плані. Після огляду колії можу прямувати далі зі швидкістю не більше 25 км/год.», або: «Далі   рухатися не можу»

4.3.3. Черговий по станції, який отримав інформацію про наявність різкого відхилення колії за напрямком в плані («Кута в плані»), повідомляє про це машиністів поїздів, що прямують слідом, та ДНЦ, а також інформує майстра шляхового (бригадира колії) і чергового по дистанції колії.

4.3.4. ДНЦ та черговий по станції, отримавши повідомлення про наявність «Кута в плані», забороняють відправлення поїздів на перегін або дану колію до прибуття на місце працівника дистанції колії за посадою не нижче бригадира колії, окрім випадків доставки на місце працівників дистанції колії.

4.3.5. Працівник дистанції колії за посадою не нижче бригадира колії негайно відправляється на небезпечну ділянку, після огляду якої визначається з допустимою швидкістю руху поїздів.

Якщо причиною появи «Кута в плані» є дія температурних сил в рейках безстикової колії, то при перевищенні величини бокового переміщення колійної решітки більше 10 мм (на довжині 8 – 15 метрів) колія закривається для руху.

У разі, коли зсув колійної решітки викликано механічною дією на колію автотракторної чи іншої техніки (незаконне втручання), швидкість руху встановлюється в залежності від величини відхилення.

Після визначення причин наявності «Кута в плані» працівники дистанції колії негайно вживають заходів щодо його усунення.

4.4 Порядок дій у випадку виявлення зламів рейок чи розривання рейкових стиків та прямування поїздів по цих місцях.

4.4.1 При виявленні будь-яким працівником залізничного транспорту зламу рейки, він зобов’язаний негайно (особисто або через посильного) надати інформацію черговому по станції або ДНЦ усіма можливими засобами зв’язку та діяти згідно з вимогами п. 1.3 Правил технічної експлуатації залізниць України:

Кожний працівник залізничного транспорту зобов'язаний подавати сигнал зупинки поїзду чи маневруючому составу, а також вживати інших заходів для їх зупинки у випадках, які загрожують життю та здоров'ю людей або безпеці руху. При виявленні несправностей споруд, пристроїв чи пошкодження рухомого складу, які створюють загрозу безпеці руху або забруднення навколишнього природного середовища, працівник повинен негайно вжити заходів для огородження небезпечного місця та усунення несправності.

4.4.2. У разі отримання повідомлення черговим працівником залізничного переїзду про злам або розрив рейкової колії від працівника дистанції колії, працівника дистанції сигналізації та зв’язку або іншої особи, він повинен негайно, за допомогою радіозв’язку, попередити про це машиністів поїздів, які знаходяться на перегоні, та повідомити чергових по станціях, які обмежують перегін, із зазначенням кілометра і пікету.

4.4.3. При виникненні відмови у нормальній роботі рейкових кіл на перегоні, з метою виявлення можливого зламу рейок машиніст поїзда зобов'язаний:

 • при прямуванні на червоний вогонь прохідного світлофора чи у випадку зміни його сигналу на забороняюче показання і відсутності на блок- ділянці, яку огороджує цей світлофор, рухомого складу, машиніст повинен діяти у відповідності до вимог п. 16.27 Правил технічної експлуатації залізниць України:

За автоматичного блокування:

в) після зупинки поїзда перед прохідним світлофором з червоним вогнем, а також з незрозумілим показанням чи погаслим, якщо машиніст бачить або знає, що наступна блок-ділянка зайнята поїздом, йому забороняється продовжувати рух до тих пір, поки блок-ділянка не звільниться. Якщо машиніст не знає про знаходження на наступній блок-ділянці поїзда, він повинен після зупинки відпустити автогальма і, якщо за цей час на світлофорі не з'явиться дозволяючий вогонь, вести поїзд до наступного світлофора із швидкістю, не більшою 20 км/год., з особливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху.

Якщо наступний прохідний світлофор буде в такому ж стані, рух поїзда після зупинки триває в тому ж порядку.

Якщо після проходження у визначеному порядку прохідного світлофора з забороняючим показанням на локомотивному світлофорі з'явиться дозволяюче показання, машиніст може проїжджати, керуючись показаннями локомотивного світлофора, але зі швидкістю не більше 40 км/год. до наступного світлофору.

За наявності дозволяючого вогню на локомотивному світлофорі, прохідні світлофори з погаслим вогнем дозволяється проїжджати без зупинки, керуючись показанням локомотивного світлофора.

При цьому, у першу чергу слід припускати, що причиною появи червоного вогню на світлофорі може бути злам рейки.

Під час прямування поїзда, що прямує на забороняюче показання світлофора, машиніст зобов'язаний:

 • пильно спостерігати за станом колії і, у випадку зміни вогню на локомотивному світлофорі із червоного чи білого вогню АЛС на дозволяюче показання (зелений, жовтий, червоно-жовтий), надати інформацію черговому по станції, ДНЦ про зупинку поїзда, вказавши конкретне місце (кілометр, пікет, номер опори контактної мережі тощо) появи дозволяючого показання на локомотивному світлофорі;

Рішення про можливість подальшого руху поїзда по зламаній рейці приймає відповідальний працівник дистанції колії, а при його відсутності – машиніст із внесенням інформації до журналу форми ТУ-152, передбаченою інструкцією з технічного обслуговування електровозів і тепловозів в експлуатації, затвердженої наказом Укрзалізниці від 27.12.2002 № 670-Ц (далі- ТУ-152).

Встановити можливість подальшого руху поїзда по виявленій несправності, керуючись наступним:

а) при утворенні в місці зламу рейки зазору не більше 25 мм на колії із залізобетонними шпалами (при відсутності горизонтального уступу та справному скріпленні) дозволяється вивести поїзд з місця пошкодження зі швидкістю не більше 5 км/год. з обов'язковою присутністю на місці пошкодження помічника машиніста чи працівника колії (посадою не нижче бригадира колії) і наявності візуального контакту між машиністом поїзда та особою, яка спостерігає за місцем пошкодження;

б) при утворенні зазору більше, ніж 25 мм, на залізобетонних шпалах та, будь-якому характері зламу рейки на дерев'яних шпалах, рух поїзда без вжиття спеціальних заходів забороняється.

До усунення місця зламу допускається пропуск поїздів зі швидкістю не більше 25 км/год за умови з’єднання місця зламу накладками, стисненими струбцинами, але не більше ніж протягом 3 годин. Такий стик повинен знаходитись під безперервним наглядом спеціально призначеного працівника дистанції колії.

Якщо локомотивна бригада не в змозі визначити можливість подальшого руху по зламаній рейці, то вона чекає працівників дистанції колії.

По рейці, яка зламалась у межах мосту або тунелю, прямування поїздів в усіх випадках забороняється.

Якщо рух поїзда неможливо відновити через злам рейки, необхідно вжити заходів щодо закріплення поїзда встановленим порядком.

При виявленні зламаної рейки відповідно до цього порядку дій, з метою посилення матеріальної зацікавленості та відповідальності за забезпечення безпеки руху поїздів працівників локомотивної бригади необхідно вживати до них заходів матеріального та морального стимулювання.

4.4.5. Черговий по станції (ДНЦ на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією), отримавши повідомлення про порушення цілісності рейкової колії, зобов’язаний:

 • припинити відправлення на перегін поїздів, окрім випадків доставки працівників дистанції колії та дистанції сигналізації та зв'язку для огляду колії, засобів механізації та інструменту;
 • повідомити про несправність ДНЦ;
 • викликати працівників дистанції колії посадою не нижче бригадира, електромеханіка дистанції сигналізації та зв’язку та організувати їх оперативну доставку до місця пошкодження
 • зробити відповідний запис у журналі форми ДУ-46, затвердженого наказом Укрзалізниці від 28.04.2005 № 105-Ц, із зазначенням місця зміни вогню локомотивного світлофора (км, пк) та часу отримання інформації від локомотивної бригади і надання інформації відповідним працівникам причетних дистанцій.

4.4.6. ДНЦ, до отримання інформації від працівників дистанції сигналізації та зв’язку і дистанції колії про відсутність зламу рейки чи усунення його наслідків, організовує рух поїздів по неправильній колії дво- чи багатоколійного перегону, або в об’їзд місця перешкоди іншими дільницями.

На одноколійній дільниці рух поїздів забороняється, крім випадків доставки працівників дистанції сигналізації та зв’язку і дистанції колії для огляду колії, матеріалів верхньої будови колії, відповідних засобів механізації та інструменту.

У випадку, коли локомотивною бригадою першого поїзда не виявлено зламу рейки, поїзди, які вже знаходяться на перегоні, слідують згідно з зазначеним вище порядком.

Порядок пропуску поїздів у кожному окремому випадку встановлює працівник дистанції колії за посадою не нижче бригадира колії, який при цьому повинен керуватися вимогами розділу 7 "Класифікації і каталогу дефектів і пошкоджень рейок" ЦП-0285, затвердженого наказом Укрзалізниці від 27.02.2013 № 050-Ц/од.

4.5. Дії працівників у разі виявлення дефектних рейок по коду 14.1-2 згідно «Класифікатора і каталогу дефектів і пошкоджень рейок» (далі 14.1- 2) ЦП-0285 (пробуксовки рейок колесами рухомого складу).

4.5.1. Монтер колії, який призначається для огляду колії, або інші працівники колійного господарства, у разі виявлення дефектних рейок по коду 14.1-2 повідомляють бригадира колії та шляхового майстра.

4.5.2. Шляховий майстер інформує про випадок диспетчера дистанції.

4.5.3. Диспетчер дистанції колії інформує про це майстра цеху Дефектоскопії та керівників дистанції колії, технічний відділ, а також чергового по станції для надання інформації про поїзди та локомотиви, що прослідували по даному місцю.

4.5.4. Машиніст локомотива у разі виявлення дефектних рейок по коду 14.1-2 (пробуксовки рейок колесами рухомого складу) повідомляє чергового по станції про виявлене місце пробуксування, який, у свою чергу, інформує диспетчера дистанції колії. Диспетчер дистанції колії інформує про це шляхового майстра (бригадира колії), майстра цеху дефектоскопії, керівників дистанції колії (ПЧ, ПЧЗ, ПЧГ, ПЧЗШС).

4.5.5. Після отримання інформації про виявлене місце пробуксовки шляховий майстер або бригадир колії виходить на місце та за допомогою штангенциркуля і металевої лінійки вимірює глибину пробуксовки. Згідно з Інструкцією ЦП-0285, якщо глибина пробуксовки понад 1 мм, рейка вважається дефектною і береться під нагляд та підлягає заміні в плановому порядку, при глибині пробуксовки від 1 до 2 мм включно швидкість руху поїздів не повинна перевищувати 120 км/год., при глибині пробуксовки від 2 до 3 мм включно – 70км/год., при глибині пробуксовки від 3 до 4 мм включно–40км/год., при пробуксовці понад 4 мм рейка підлягає заміні в першу чергу. До її заміни швидкість руху не повинна перевищувати 25 км/год. Якщо глибина пробуксовки більше 6 мм. рейки повинні замінюватися негайно. Рейки з поперечними тріщинами від пробуксовок є гостродефектні і також замінюють сянегайно.

Шляховий майстер (бригадир колії) спільно з операторами дільниці (цеху) дефектоскопії дистанції колії проводять перевірку цих дефектних рейок із застосуванням дефектоскопічного візка проводять перевірку рейки, щоб переконатися у відсутності під викришуванням поперечної тріщини та, в залежності від результатів огляду, визначаються з умовами подальшої експлуатації рейки.

4.5.6. Начальник станції, проаналізувавши відправлення, прослідування та зупинки поїздів або локомотивів, у визначений шляховим майстром час, по колії, на якій виявлено пробуксовку, у добовий термін надає до дистанції колії інформацію із зазначенням номеру поїзда та часу.

4.5.7. Технічний відділ дистанції колії з’ясовує номер локомотиву, його приписку та прізвище машиніста, після чого направляє листа на адресу ТЧ для вжиття заходів щодо недопущення подібних випадків та відшкодування збитків, понесених на відновлення рейкової колії.

4.6. Порядок дій при пропуску поїздів по небезпечних місцях земляного полотна під час підтоплення повеневими та зливовими водами.

Для своєчасного виявлення деформацій і розмивів земляного полотна, його підтоплення, необхідно враховувати ознаки, які свідчать про реальну загрозу безпеці руху, збереженню об’єктів колійного господарства.

До таких ознак, згідно з вимогами розділу шостого Інструкції з утримання земляного полотна залізниць України ЦП-0072, належать:

 • змиви: - патьоки й мікровимоїни на укосах; відкладення висохлого затверділого ґрунту біля основи укосу (рис. 6.2);

 • розмиви укосів земляного полотна, яке підтоплюється: - велика швидкість течії води на ділянках тимчасового або постійного підтоплення; наявність у водному потоці повалених дерев, пеньків, колод, сторонніх предметів; проходження льодоходу на високих рівнях підтоплення з ударами крижин, крижаних полів у укоси насипу або по конструкціях регуляційних і захисних споруд; поява тріщин у швах і конструкціях кріплень укосів земляного полотна; здимання укріпленої поверхні укосів; у аварійних випадках - злами плит кріплення й місцеві розмиви ґрунту під плитами;

 • розмиви відкритих водовідводів (канав, кюветів тощо); місцеві руйнування укосів дна поздовжніх канав, кюветів, відвідних русел від дренажів у місцях з’єднання (злиття) канав, випусків води з канав на поверхню землі з утворенням вимоїн, русел, нагромаджень розмитого ґрунту, деталей кріплення дна, укосів, перепадів, гасителів енергії водяного потоку;

 • замулення кюветів і канав; відкладення глинистих і супіщаних ґрунтів на дні кюветів і канав, у першу чергу - у місцях зменшення їхніх поздовжніх ухилів; зменшення глибини водовідводів з уширенням їхнього дна; заростання канав чагарником, травами;

 • підмив берега моря (озера, водосxовища) поблизу земляного полотна, захисних і укріплювальних споруд: - утворення ніш на рівні горизонту води з нависанням ґрунтових масивів; велика крутизна берегового схилу; наявність обвалених великих масивів ґрунту, валунів, повалених стовбурів дерев у зоні прибою; поздовжні тріщини в береговому масиві, по яких відбувається відшарування й завалення підмитих масивів; викривлення початкових форм і зміна стану конструкцій кріплення берегів, підпірних стінок, хвилеломів, зрубових і габіонних стінок, скельних відсипань (гірської маси)

 • підмив основи земляного полотна водними потоками: - розмив берега моря біля основи укосу земляного полотна з відкладеннями наносів біля закрутів і підмивами нижніх частин укосів; захаращення русла корчами, валунами, дрібним камінням і піском з утворенням місцевих підпорів води й підняттям її до верху земляного полотна; під час сильних атмосферних опадів, танення льоду можливе повне затоплення колії з розмивами баластового шару, пошкодженнями й руйнуваннями регуляційних споруд, опор мостів, водопропускних труб; при катастрофічних паводках виникає загроза безпеці руху

 • яроутворення: поодинокі або розгалужені, витягнуті уздовж колії вимоїни з крутими бортами (укосами) і дном, яке інтенсивно розмивається; круті борти оголені й на них не встигає приживатися трав’яна або чагарникова рослинність; поверхня бортів покрита тріщинами; профіль дна яру, крутий біля вершини, поступово уположується до його гирла, де яр має широке розпластане дно й більш пологі борти, іноді покриті травою й чагарниками. У періоди танення снігу й випадання злив дно яру розмивається й укоси обрушуються, що супроводжується виникненням підпружених застоїв води;

 • завал земляного полотна сніговими лавинами: - лавинонебезпечні ділянки, як правило, відомі й за ними ведуться спостереження відповідно до місцевих інструкцій. Лавинні ложбини (жолоби) на поверхні схилу розпізнаються за такими ознаками: відсутність дерев; крутизна схилу перевищує 150   і досягає 350…450; має місце нагромадження снігових масивів під час снігопадів і заметілей; накопичення талих і зливових вод;

 • завали колії селевими відкладеннями: наявність селенебезпечних балок, що мають нестійкі борти; відкладення селевих мас у руслах, на підходах до мостів (валунів, стовбурів дерев), біля різких поворотів русла селенебезпечної балки; настання періодів масового танення снігу й зливових опадів, що активізують розмиви, осипи, спливи, зсуви; утворення підпертих водоймищ, що загрожують проривами й проходженнями шквальних потоків;

 • захаращення колії й підмостових отворів полоями: наростання шарів криги в місцях виходу на поверхню ґрунтових вод, перемерзання постійного водотоку на перекатах; нагромадження криги біля штучних споруд (малих мостів, труб); заповнення кригою дрібних балок, русел тимчасових або постійних струмків із поступовим наближенням до колії розпластаних крижаних полів; періодичне весняне денне танення снігу й криги з нічним замерзанням талої води в кюветах, канавах, лотках, тимчасових відвідних канавах. Полої, що виходять на колію, захаращують її, перезволожують ґрунт земляного полотна, можуть викликати полоєві пучини, створювати аварійні ситуації;

 • пошкодження земляного полотна під час повеней: прогноз небезпечних метеорологічних явищ (зливи, бурхливе сніготанення, розливи рік); інтенсивне й тривале підняття рівня води в прилеглих водотоках, водоймищах, суходолах, на низинних територіях; переповнення водовідвідних споруд (канав, лотків, кюветів); заповнення регуляційних і захисних споруд біля мостів, на прилеглих ділянках; розмиви укосів підтопленого земляного полотна; розмиви й інші руйнування укріплювальних споруд (дамб, кріплень укосів і берм, поперечних бун та інших конструкцій); вихід води на колію.
 • протікання води вздовж земляного полотна зі збільшеною швидкістю течії;
 • насиченість вологою ґрунту окремих місць та укосів виїмок земляного полотна з просочуванням води;
 • виникнення вирів, завихрень, промоїн глибиною більше 1 м від обрізу фундаментів біля малих штучних споруд;
 • рівень підпирання води нижче бровки земляного полотна менше ніж на 0,5 м;
 • великі вири біля проміжних опор мостів з помутнінням води;
 • підйом води в кюветах та канавах вище розрахункового рівня (менше 0,25 м від бровки кювету);
 • вихід рідкої грязі або більш каламутної води із низового кінця напірної труби.

При виявленні зазначених вище ознак будь-яким працівником залізничного транспорту, він зобов'язаний негайно (особисто або через посильного) повідомити чергового по станції або ДНЦ через усі можливі засоби зв'язку, а при виявленні розмиву колії або деформації земляного полотна - діяти згідно вимог п. 1.3 Правил технічної експлуатації, а саме: подавати сигнал зупинки поїзду чи маневровому складу та вжити заходів щодо огородження небезпечного місця.

При виникненні загрози безпеки руху, при пропуску поїздів по небезпечних місцях земляного полотна під час підтоплення повеневими та зливовими водами, ужити заходів щодо зменшення швидкості руху до 15 км/год. з готовністю негайно зупинити поїзд у разі необхідності, доповісти черговому по станції, ДНЦ, машиністам парних та непарних поїздів, зазначивши конкретне місце: кілометр, пікет, номер опори контактної мережі тощо;

 • у випадку, коли рівень води не дає можливості визначити стан колії, рух поїздів дозволяється здійснювати тільки з дозволу працівника дистанції колії за посадою не нижче бригадира колії.

Черговий по станції, після отримання доповіді від локомотивної бригади про небезпечне місце, зобов’язаний негайно доповісти ДНЦ, повідомити диспетчера дистанції колії, колійного майстра або бригадира колії, машиністів поїздів, що прямують перегоном та чергових по станціях, що обмежують перегін, з наступним записом у журналі огляду колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку та контактної мережі форми ДУ-46 із зазначенням часу отримання інформації від локомотивної бригади та надання повідомлення відповідним працівникам дистанції колії, діяти надалі за системою "Поштовх у колії".

До надання висновку працівниками дистанції колії (за посадою не нижче бригадира колії) про обстеження стану колії рух поїздів припиняється.

(Далі буде)