Колективний договір регіональної філії "Південно-Західна залізниця"

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР


між адміністрацією і Дорожнім комітетом профспілки Державного територіально - галузевого об'єднання "Південно - Західна залізниця" на 2001 - 2005 роки, пролонгований на 2006 – 2022 роки 

із змінами та доповненнями:

від 12.02.02 р. (протоколи засідання робочої комісії № 1 від 12.02.02 р.);

від 02.04.02 р. (протоколи засідання робочої комісії № 2 від 02.04.02 р.);

від 05.11.02 р. (протокол засідання робочої комісії  № 3 від 05.11.02 р.);

від 04.02.03 р. (протоколи засідання робочої комісії № 1 від 04.02.03 р.);

від 12.02.03 р. (протоколи засідання робочої комісії № 2 від 12.02.03 р.);

від 20.01.04 р. (протоколи засідання робочої комісії № 1 від 20.01.04 р.);

від 29.01.04 р. (протоколи засідання робочої комісії № 2 від 29.01.04 р.);

від 08.02.05 р. (протоколи засідання робочої комісії № 2 від 08.02.05 р.);

від 30.11.05 р. (протоколи засідання робочої комісії № 3 від 30.11.05 р.);

від 13.12.05 р. (протокол засідання робочої комісії № 4 від 13.12.05 р.);

від 22.12.2005р.(протокол дорожньої конференції трудового колективу Південно-Західної залізниці від 22.12.05 р.);

від 15.03.06 р. (протокол засідання робочої комісії № 1 від 09.03.06 р.);

від 15.05.07 р. (протокол засідання робочої комісії № 1 від 15.05.07 р.);

від 07.12.2007р.(протокол засідання робочої комісії № 2 від 07.12.07 р.);

від 29.01.2008р.(протокол засідання робочої комісії № 1 від 29.01.08 р.);

від 20.06.2008р.(протокол засідання робочої комісії № 2 від 20.06.08 р.);

від 18.08.2008р.(протокол засідання робочої комісії № 3 від 18.08.08 р.);

від 14.05.2010р.(протокол засідання робочої комісії № 1 від 14.05.10 р.);

від 24.12.2010р.(протокол дорожньої конференції трудового колективу Південно-Західної залізниці від 24.12.10 р.);

від 20.04.2011р.(протокол засідання робочої комісії № 1 від 20.04.11 р.);

від 26.05.2011р.(протокол засідання робочої комісії № 2 від 26.05.11 р.);

від 15.02.2012р.(протокол засідання робочої комісії № 1 від 15.02.12 р.);

від 02.08.2012р.(протокол засідання робочої комісії № 2 від 02.08.12 р.);

від 16.04.2013р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 1 від 02.04.13р,

та протокол конференції трудового колективу залізниці від 16.04.13р.);

від 14.10.2013р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 2 від 14.10.13р);

від 16.12.2013р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 3 від 16.12.13р;

від 17.06.2014р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 1 від 17.06.14р;

від 09.10.2014р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 2 від 09.10.14р;

від 03.11.2014р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 3 від 03.11.14р;

від 08.07.2015р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 1 від 08.07.15р;

від 06.10.2015р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 2 від 06.10.15р;

від 05.11.2015р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 3 від 05.11.15р;

від 30.11.2015р.(протокол дорожньої конференції трудового  колективу Південно-Західної залізниці від 30.11.15 р.);

від 16.06.2016р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 1 від 15.06.16р;

від 24.10.2016р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 2 від 24.10.16р;

від 22.02.2017р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 1 від 22.02.17р, );

від 21.03.2017р.(протокол конференції трудового колективу  регіональної філії  “Південно-Західна залізниця” від 21.03.17 р.);

від 16.05.2017р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 2 від 16.05.17р, );

від 17.11.2017р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 3 від 17.11.17р, );

від 12.12.2017р.(протокол конференції трудового колективу  регіональної філії  “Південно-Західна залізниця” від 12.12.17 р.);

від 24.04.2018р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 1 від 24.04.18р, );

від 17.07.2018р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 2 від 17.07.18р, );

від 29.11.2018р.(протокол конференції трудового колективу регіональної філії  “Південно-Західна залізниця” від 29.11.18 р.);

від 22.10.2019р.( протокол  засідання  робочої  комісії № 1 від 22.10.19р, );

від 10.12.2019р.(протокол конференції трудового колективу регіональної філії  “Південно-Західна залізниця” від 10.12.19 р.);

від 23.01.2020 р. зміни і доповнення (згідно з протоколами робочої комісії, № 1 від 22.10.2019 р. та № 2 від 10.12.2019 р.;

від 14.02.2020 р. ( протокол  засідання  робочої  комісії № 1 від 14.02.2020 р.

від 17.12.2020 р. (протокол конференції трудового колективу регіональної

філії  “Південно-Західна залізниця” від 17.12.20 р.);

від 16.12.2021 р. (протокол конференції трудового колективу регіональної

філії  “Південно-Західна залізниця” від 16.12.2021 р.);

 

 

 

 

 

Прийнятий на конференції    трудового колективу Державного територіально-галузевого об`єднання “Південно-Західна залізниця» “    20 лютого 2001 року,

пролонгований  (24.12.05р.; 24.12.10р.; 30.11.15р; 21.03.17р; 12.12.17р; 29.11.18р; 10.12.19р; 17.12.2020р; 16.12.2021) -  на 2006 – 2022 роки.  

РОЗДІЛ  1

Основні положення

1.1 Колективний договір (далі договір), укладений згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди”, між Державним територіально-галузевим об`єднанням “Південно-Західна залізниця” (далі Адміністрація) та Дорожнім комітетом профспілки залізничників і транспортних будівельників України (далі Дорпрофсож), повноваження якому надані рішенням конференції трудового колективу залізниці.

          Сторони визнають договір як чинний акт соціального партнерства, що визначає узгоджені позиції і дії сторін, спрямовані на забезпечення прав і гарантій працівників залізниці та підвищення життєвого рівня залізничників і членів їх сімей на основі забезпечення стабільної роботи залізниці.

1.2  Даний колективний договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до прийняття нового колдоговору.

1.3   Спірні питання, які виникають при реалізації зобов’язань колективного договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками  Дорпрофсожу і Адміністрації, уповноваженими для цього першими керівниками.

          Тлумачення та роз’яснення положень даного колективного договору здійснюється спільно Сторонами, що його підписали.

1.4 Сторони, що підписали договір, не можуть на період його дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань.

1.5 За спільною домовленістю сторін в колективний договір можуть вноситись зміни та доповнення, при цьому вони не повинні погіршувати  умови праці, трудові і соціальні гарантії, передбачені законодавством України  та цим колективним договором.

1.6 Даним  колдоговором для працівників залізниці встановлюються мінімальні і обов’язкові для виконання гарантії оплати, умов праці, соціальні пільги й інші зобов’язання, що регулюють відносини сторін договору та сприяють попередженню соціальної напруги в трудових колективах.

1.7 Питання трудових відносин і соціального захисту трудящих, пенсіонерів, студентів та учнів залізничних навчальних закладів, виборних та штатних профспілкових працівників, що мають локальний характер, регулюються на місцях колективними договорами.

1.8   Переговори про зміни та доповнення до даного колективного договору ведуться на  засіданні комісії, сформованої для ведення переговорів щодо укладання колективного договору і, в термін 7 днів, при досягненні домовленості, вносяться до колективного договору у  вигляді доповнення, яке підписується уповноваженими сторонами. Розбіжності, що виникають в ході переговорів по внесенню змін та доповнень до колдоговору вирішувати у відповідності із ст.11 Закону України “Про колективні договори і угоди”.

1.9 Норми даного колдоговору поширюються на всіх працівників Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця», пенсіонерів, в тому числі пенсіонерів, які до виходу на пенсію займали виборні та штатні посади в організаціях галузевої профспілки, студентів та учнів залізничних навчальних закладів, виборних та штатних працівників профспілкових органів і закладів галузевої профспілки.

           Відповідно до п. 1.8 Галузевої угоди, витрати, пов’язані з наданням пільг та соціальних гарантій відповідним категоріям залізничників, передбачених даним колдоговором, здійснюються за рахунок доходів залізниці.   

РОЗДІЛ  П

Трудові відносини

          Адміністрація зобов’язується:

2.1 Забезпечити працівникам залізниці умови праці, необхідні для виконання своїх обов’язків, передбачених трудовими договорами, реалізації своїх здібностей до продуктивної і творчої праці.

2.2 Забезпечити працівникам необхідний рівень професійної підготовки і підтримувати його протягом всього періоду роботи працівника.

          Організовувати роботу шкіл передового досвіду кращих трудових колективів, новаторів виробництва на залізниці, спрямованих на вдосконалення технологічних процесів, підвищення професійної майстерності, продуктивності праці, прибутковості та рентабельності виробництва і передбачити систему матеріальної зацікавленості працівників.

          Один раз в  5 років організовувати підвищення кваліфікації керівників та фахівців в закладах підвищення кваліфікації та на відповідних курсах.

          2.3   Працівники залізниці зобов’язуються:

          2.3.1  Сприяти безумовному виконанню бригадою, зміною, цехом і кожним членом колективу встановлених виробничих завдань.

          2.3.2  Поважати індивідуальні права один одного, прагнути підвищення ефективності і якості своєї праці.

          2.3.3  Дотримуватись дисципліни, правил і посадових інструкцій з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку.

          2.3.4  Виявляти раціоналізаторську ініціативу і використовувати можливості підвищення продуктивності праці і прибутку підприємств.

          2.3.5  Утримувати робоче місце і обладнання неушкодженими, раціонально використовувати матеріальні і паливно-енергетичні ресурси.

2.4. При розірванні трудового договору за власним бажанням при невиконанні адміністрацією законодавства про працю, колективного чи трудового договору, працівнику виплачувати вихідну допомогу в розмірі тримісячного середнього заробітку.

Спір про дострокове розірвання трудового договору вирішується у загальному порядку, встановленому для розгляду трудових спорів.

2.5 На оперативні наради, на яких розглядаються випадки порушення працівниками трудової дисципліни, запрошувати представника виборного органу профспілки.

2.6 Залучати представників профспілок з правом дорадчого голосу до розроблення фінансового плану залізниці та розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні залізниці за напрямками соціально - економічного розвитку.

РОЗДІЛ  Ш

Оплата  праці

Адміністрація гарантує:

3.1 Дотримуватись пріоритетності направлення коштів на оплату праці порівняно з іншими платежами.

          У випадку виникнення заборгованості з оплати праці направляти на заробітну плату не менше 50% грошових надходжень до повного її погашення.

3.2 При визначенні розмірів оплати праці працівників залізниці:

3.2.1  Зберігати діючі тарифні коефіцієнти і співвідношення, які відображають галузеві розбіжності і складності за професійно - кваліфікаційними групами працівників залізниці.

Оплату праці працівників регіональної філії проводити відповідно до «Положення про умови оплати праці працівників залізничного транспорту України і Положення про оплату праці працівників публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», які прийняті відповідно Укрзалізницею та ПАТ «Укрзалізниця» та погоджені Радою профспілки і є невід’ємною частиною Галузевої угоди та даного колективного договору.

3.2.2 Здійснювати у відповідності з галузевою угодою підвищення заробітної плати шляхом перегляду тарифних ставок і посадових окладів зі збереженням міжрозрядних та міжпрофесійних співвідношень.

3.2.3  Провадити перегляд й введення норм праці, зміну умов праці тільки за умови їх економічного і соціального обґрунтування і з обов’язковим офіційним повідомленням працівників не менш ніж за два місяці до їх запровадження та за погодженням з профспілковим комітетом.

3.2.4  Не обмежувати  розмір індивідуальної оплати праці працівників, який повинен формуватися в прямій залежності від обсягу і якості виконуваних робіт.

3.2.5  Доплати за суміщення професій, збільшення  обсягу виконуваних робіт, розширення зони обслуговування або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи встановлювати у

відсотках до  тарифної ставки (посадового окладу) по основній роботі в розмірі, передбаченому колективним договором відокремленого підрозділу, але не менше 30% тарифної ставки, посадового окладу.

У випадках коли, при виконанні вище перелічених робіт, тарифна ставка, посадовий оклад вищі, чим по основній роботі, доплати встановлювати в розмірі не менше 40% тарифної ставки, посадового окладу

3.3  Середній заробіток для всіх видів нарахувань (крім пенсії) визначається у встановленому порядку, але його розмір не може бути нижче посадового окладу або тарифної ставки з урахуванням постійних доплат і надбавок.

3.4 У випадках вимушеного простою (зокрема на діючих локомотивах на шляху  прямування) з причин, які не залежать від працівника, оплата проводиться в розмірі тарифної ставки, діючої на даний період.

3.5  Встановити виплату винагороди за підсумком роботи за рік відповідно до діючого Положення, яке є невід’ємною частиною Галузевої угоди та даного колективного договору.

3.6  Встановити систему виплати надбавки за вислугу років працівникам залізниці щомісячно в залежності від стажу безперервної роботи в галузі у відсотках від місячної тарифної ставки, посадового окладу відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною Галузевої угоди та даного колективного договору.

3.7 Виплату заробітної плати за першу половину місяця провадити не пізніше 23 числа поточного місяця в розмірі оплати, як правило, за фактично відпрацьований час, а остаточний розрахунок за місяць не пізніше 07 числа наступного місяця.

3.8  Колективними договорами відокремлених підрозділів залізниці, для посилення матеріальної зацікавленості працівників і підвищення ефективності виробництва, встановити показники і розміри преміювання.

Затвердити Положення про преміювання керівників дирекцій залізничних перевезень, начальника дирекції будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, галузевих служб, відокремлених підрозділів залізниці.

Надати право керівникам відокремлених підрозділів в  положеннях про преміювання передбачити умови нарахування премій працівникам медпунктів.

3.9  У зв’язку з виробничою необхідністю експлуатації морально і фізично застарілого рухомого складу, техніки і устаткування переглядати трудомісткість виконуваних робіт відповідно до Положення про організацію нормування праці на залізничному транспорті.

3.10  Працівникам філії, які безперервно пропрацювали у підрозділах АТ «Укрзалізниця» не менше 6 місяців та подали письмову заяву, надавати один раз у календарному році матеріальну допомогу на оздоровлення, як правило, разом із наданням щорічної відпустки, у розмірі шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених Законом на перше січня звітного року.

Працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надавати один раз у календарному році матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених Законом на перше січня звітного року.

Матеріальну допомогу на оздоровлення надавати згідно з Порядком надання щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», який є додатком до цього колективного договору.

(Ця норма вступає в дію з 01.01.2022).

3.11  Працівникам, яким під час роботи на залізничному транспорті присвоєно почесні державні звання “Заслужений працівник транспорту України”, “Заслужений будівельник України”, “Заслужений енергетик України”, та інші  почесні  державні звання відповідно до спеціальності, а також  “Заслужений раціоналізатор України”, “Заслужений донор України”, нагородженим Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України вводити доплати в розмірі 15% посадового окладу (тарифної ставки).

Працівникам галузі, які нагороджені знаком “Почесному залізничнику”, “Залізнична слава” трьох ступенів вводити доплату до тарифної ставки, посадового окладу в розмірі 10%.

При наявності права на встановлення доплати за звання з двох чи більше підстав, встановлюється одна,  більша за розміром, доплата. 

3.12  При нагородженні працівників державними нагородами виплачувати одноразову грошову винагороду у розмірі 3500 гривень. При нагородженні працівників Почесною грамотою чи грамотою Верховної Ради України виплачувати одноразову грошову винагороду у розмірі 3000 гривень.

   При нагородженні працівників урядовими нагородами:

 •  почесною грамотою Кабінету Міністрів України виплачувати одноразову грошову винагороду у розмірі 3000 гривень та встановлювати щомісячну доплату до посадового окладу у розмірі 15%;
 • подякою Кабінету Міністрів України виплачувати одноразову грошову винагороду у розмірі 2000 гривень;
 • подякою Прем’єр-міністра України виплачувати одноразову грошову винагороду у розмірі 2000 гривень;

При нагородженні працівників відомчими заохочувальними відзнаками  Міністерства інфраструктури України:

 • нагрудним знаком «Почесний працівник транспорту України» (нагородженим до 12.06.2012 року) встановлювати щомісячну доплату до посадового окладу у розмірі 10%;
 • нагрудним знаком Міністерства інфраструктури України «За  трудові досягнення» виплачувати одноразову грошову винагороду у розмірі 3000 гривень;
 • почесною грамотою Міністерства інфраструктури України виплачувати одноразову грошову винагороду у розмірі 2500 гривень;
 • подякою Міністерства інфраструктури України виплачувати одноразову грошову винагороду у розмірі 1500 гривень.

3.13  При нагородженні працівників дорожніми нагородами виплачувати разову грошову винагороду:

 • знаком "За доблесну працю на Південно-Західній залізниці" - в розмірі  2000 гривень;
 • знаком "За сприяння розвитку Південно-Західної залізниці" - в розмірі 2000 гривень;
 • знаком "Відмінник Південно-Західної залізниці" - в розмірі 1200 гривень;
 • медаллю Південно-Західної залізниці "Кращому працівнику" - в розмірі 1500 гривень;
 • грамотою Південно-Західної залізниці - в розмірі 1000 гривень;
 • годинником від начальника Південно-Західної залізниці - в розмірі 500 гривень.

3.14   Працівникам залізниці з нагоди ювілею (50, 60 та 70 років) та (або) досягнення пенсійного віку (в т.ч. на пільгових умовах), виплачувати грошову винагороду в розмірі посадового окладу (місячної тарифної ставки).

Розмір місячної тарифної ставки визначається шляхом множення годинної тарифної ставки робітника, якому виплачується винагорода, на середньомісячну норму годин за графіком п’ятиденного робочого тижня з тривалістю робочого дня 8 годин. Середньомісячна норма годин заокруглюється за правилами математики до одного знаку після коми; місячна тарифна ставка - до гривні.

3.15 Зберігати за працівниками, робота яких пов'язана з безпекою руху поїздів, які не пройшли медичну комісію, за період підготовки (перепідготовки) новим професіям, але не більше 6 місяців, середню заробітну плату.

3.16 Оплачувати технічне навчання працівників, яке проводиться у неробочий час, з розрахунку годинної тарифної ставки (окладу) за кожну годину навчання.

3.17  Компенсувати працівникам протягом 2-х місяців витрати, пов'язані із обов'язковим медичним оглядом під час прийняття на роботу, на підставі наданих документів, які підтверджують їх оплату.

3.18 Працівникам залізниці, які нагороджені премією Південно-Західної залізниці імені Петра Кривоноса за особливі заслуги, виплачувати грошову винагороду у розмірі п’яти місячних посадових окладів згідно з Положенням.

3.19 Встановити викладачам відокремленого підрозділу «Центр професійного розвитку персоналу ДТГО «Південно-Західна залізниця» надбавку за високу педагогічну майстерність у розмірі до 20% тарифної ставки (окладу) за фактично відпрацьований час.

3.20  Виплату одноразового заохочення (преміювання) працівникам залізниці проводити згідно з Положенням про одноразове заохочення (преміювання) за виконання особливо важливих завдань та заохочення (преміювання), не пов’язане з виробничою діяльністю (до ювілейних дат та інше), працівників регіональної філії «Південно-Західна залізниця», яке є додатком до цього пункту колдоговору (у редакції від 16.05.17 р.).

3.21 На період дії режиму антитерористичної операції годинні тарифні ставки і посадові оклади працівників залізничного транспорту, які за рішенням керівництва антитерористичної операції залучалися до участі у забезпеченні її проведення безпосередньо у районах, де проходить така антитерористична операція, підвищуються на 50 відсотків за фактично відпрацьований час у таких умовах. Підвищення здійснюється за наявності підтвердних документів з Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

3.22   На період дії режиму антитерористичної операції встановити доплату до годинних тарифних ставок і посадових окладів за роботу в районах проведення антитерористичної операції працівникам, що виконують посадові обов’язки в регіоні транспортної мережі регіональної філії «Донецька залізниця», що знаходиться на підконтрольній українській владі території у розмірі, який не перевищує 50 відсотків, за фактично відпрацьований час в такому районі. Визначення граничної межі району проведення антитерористичної операції проводиться за погодженням з Антитерористичним центром при Службі безпеки України.

РОЗДІЛ  IV

Робочий час і час відпочинку

          Адміністрація зобов’язується:

 4.1  Зберегти тривалість раніше встановленої основної щорічної відпустки 28 календарних днів для працівників, прийнятих на роботу на залізничний транспорт до 1 січня 1997 року.

4.2  Додаткову відпустку за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів надавати відповідно до Закону України “Про відпустки”, наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997 року № 7 та від 5.02.1998 року № 18,  та орієнтовного переліку Укрзалізниці, погодженого з Радою профспілки, понад тривалість основної щорічної відпустки

Конкретна тривалість відпустки встановлюється колективним договором по кожному виду робіт, професій та посад.

Погодити Перелік посад працівників Управління залізниці з ненормованим робочим днем.

4.3  Надавати працівникам основної діяльності залізниці щорічну додаткову оплачувану відпустку за безперервний стаж роботи на залізничному транспорті наступної тривалості:

за перші три роки роботи           - один день,

за чотири роки                             - два дні,

за п'ять років                                - три дні,

за шість років                               - чотири дні.

Зазначена відпустка за бажанням працівників може надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

4.4  Надавати додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та особливий характер праці відповідно до списків, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290.

4.5 Доставка робітників локомотивних бригад до місця роботи, а по закінченню - до місця проживання з 23.00 до 7.00 здійснюється службовим автотранспортом за умови проживання працівника на відстані не менше 2 кілометрів від підприємства.

4.6 Працівникам надається  право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 5 календарних днів у разі:             - смерті рідних;

- вступу до шлюбу.

Відпустка може бути використана працівниками в термін не пізніше 60 календарних днів з дня виникнення події.

4.7 Передбачити у колективних договорах відокремлених підрозділів залізниці додатково до основної відпустки до 3 календарних днів відпустки за участь у забезпеченні громадського порядку та профілактиці правопорушень.

4.8  Не допускати проведення оперативних виробничих нарад у неробочий час і у вихідні дні. Як виняток, у разі наявності виробничої необхідності, такі наради проводити за згодою відповідного профоргану і з наданням передбачених законодавством компенсацій.

4.9  Робочий час і час відпочинку залізничників, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів, регулюються положенням «Особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників залізничного транспорту і метрополітенів, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів» від 10.03.94 р., яке є невід’ємною частиною Галузевої угоди та даного колективного договору.

4.10 Встановити в колективних договорах відокремлених підрозділів залізниці перелік робіт, професій і посад, на яких через умови технології і процесу виробництва працівникам не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, а тому їм повинна бути надана можливість приймання їжі протягом  робочого часу.

РОЗДІЛ  V

Зміни в організації виробництва і праці

          Адміністрація визначає, що гарантована зайнятість - важлива умова добробуту трудящих і несе відповідальність за забезпечення стабілізації зайнятості для своїх працівників відповідно до їх професії, кваліфікації і трудового договору.  Адміністрація згодна і надалі не звільняти своїх працівників, якщо до цього не примусить крайня економічна необхідність.

            Адміністрація зобов’язується:

5.1  Розгляд і прийняття остаточного рішення про ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання, підпорядкування чи зміни форм власності підприємств або їх підрозділів провадити за обов’язковою участю профспілкових органів, що підписали колективний договір, та при наявності відповідного фінансово-економічного обґрунтування. При цьому колективний договір продовжує мати чинність до кінця строку його дії, або має бути переглянутий за згодою сторін.

5.2  У разі скорочення робочих місць вживати заходів щодо створення нових виробництв, збільшення змінності на тих робочих місцях, що залишилися,  розширення виробництва товарів народного споживання і надання послуг працівникам підприємств, населенню, організаціям,  переведення працівників на підприємства, де має місце неукомплектованість штату.

5.3  У випадку реорганізації, яка тягне за собою скорочення чисельності або штату працівників, ліквідації малодіяльних та збиткових відокремлених та структурних підрозділів залізниці, працевлаштовувати працівників, які є єдиними годувальниками в сім’ї, батьків багатодітних сімей і сімей з дітьми-інвалідами та працівників, яким залишилося менше 5 років до досягнення пенсійного віку.

5.4  У разі неможливості працевлаштування на підприємствах залізниці сприяти працевлаштуванню працівників через територіальну службу зайнятості.

          З цією метою укласти договори з районними (міськими) службами працевлаштування для набуття працівниками, що вивільняються з підприємств, нових професій з наступним працевлаштуванням на інших підприємствах.

5.5 Повідомляти профспілковий комітет не менш як за 3 місяці про намір здійснити зміни в структурі виробництва і формах управління, які можуть спричинити скорочення робочих місць або погіршення умов праці. Повідомлення  підтверджувати розрахунками нормативної чисельності працівників.

5.6 Вивільнення працівників, їх працевлаштування і перенавчання проводити в суворій відповідності з діючим законодавством про працю з наданням пільг і компенсацій.

У випадку поворотного прийняття протягом одного року працівників, які раніше були звільнені з залізниці та її підрозділів в зв’язку з реорганізацією,   перепрофілюванням, скороченням чисельності і штату (ст.40 п.1 КЗпП), передбачити в колективних договорах відокремлених підрозділів залізниці збереження соціально-побутових пільг, які ці працівники мали до звільнення.      

5.7  Зберігати за працівниками, звільненими за скороченням штатів, право на:

          - квартирний облік, незалежно від стажу роботи (за бажанням працівника), на період працевлаштування;

          -  використання разового квитка ф.6 по залізницях України в поточному році;

          - користування медичними закладами, одержання путівки в санаторій-профілакторій, придбання путівок в дитячі літні табори відпочинку на період працевлаштування, але не більше шести місяців.

5.8 Зберігати за працівниками, звільненими за скороченням штатів відповідно до ст. 40 п.1 КЗпП за 1,5 року до досягнення пенсійного віку, якщо працівник в зазначений період не знаходився будь з ким в трудових відносинах, всі пільги, передбачені даним колдоговором для непрацюючих пенсіонерів залізниці.

РОЗДІЛ  VI 

Поліпшення умов і охорони праці

 

          Адміністрація   зобов’язується:

6.1  Забезпечити виконання комплексних заходів по поліпшенню безпеки, умов і гігієни праці та виробничого середовища, розроблених галузевими службами залізниці.

6.2 Забезпечити працюючих спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту та умовами по їх очищенню та ремонту, миючими засобами, згідно з діючими нормами.

Працівникам, що працюють на посадах: (монтерів, електромонтерів, слюсарів, складачів, регулювальників швидкості руху та інших), на яких поширюється небезпека від механічних та термічних уражень (впливів), а саме: переохолодження; удари; проколи, порізи, розриви, стирання; вплив хімічних речовин; подразнення, для виконання певних видів робіт надавати рукавиці п’ятипалі (літо, зима) на встановлений термін носки. Список професій встановлюється колективним договором.

Забезпечити, згідно переліку робіт з підвищеною небезпекою, з важкими і шкідливими умовами праці на підприємствах і в організаціях залізничного транспорту України передбаченого наказом від 26.12.2007 №627-Ц, обов’язкове використання носіння жилетів сигнальних на території виробничого підрозділу в зоні підвищеної небезпеки, робітникам всіх категорій, майстрам (у тому числі старшим), керівникам та професіоналам виробничих підрозділів під час виконання посадових обов’язків.

У випадку передчасного зносу спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту з причин, які не залежать від працівників, проводити їх заміну за рахунок коштів підприємства незалежно від термінів їх видачі.

6.3 Забезпечувати безкоштовно молоком або іншими рівноцінними продуктами працівників із шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць та згідно з переліком хімічних речовин, робота з якими дає право на отримання молока.

При роз’їзному характері роботи виплачувати працівникам, які мають на це право, грошову компенсацію на придбання молока або інших рівноцінних продуктів.

6.4 Зберігати за працівниками, які звільнені на пенсію, у тому числі  по інвалідності, звільнені у зв'язку з призовом на військову службу, вступом до вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації або за скороченням штату, спецодяг та спецвзуття без утримання їх залишкової вартості.

6.4.1 При тимчасовій втраті працездатності від нещасного випадку  проводити оплату перших 5 днів знаходження на лікарняному листку за рахунок коштів власника, а інші дні за рахунок Фонду соціального страхування від

 нещасних випадків на виробництві (надалі Фонд). До передачі матеріалів по нещасному випадку Фонду проводити оплату листків непрацездатності повністю з послідуючим відрахуванням із страхового внеску.

6.4.2 При нещасному випадку із смертельним наслідком проплати за організацію і проведення похорону проводити за рахунок залізниці, а після передачі матеріалів по нещасному випадку до Фонду робити відрахування із суми страхового внеску.

6.5 Не допускати прийом жінок на роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, де їх праця заборонена.

6.6 Для фінансування заходів з охорони праці, придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту виділяти необхідні кошти, але не менше 0,5% від суми реалізованої продукції. 

6.7 Зберігати середню заробітну плату за працівниками на період припинення роботи за рішенням органів державного нагляду за охороною праці з причин наявності загрози життю і здоров’ю працюючих.

До працівника, який  припинив роботу у зв’язку із загрозою для його життя або здоров’я, не застосовувати дисциплінарні стягнення. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами з охорони праці структурного підрозділу за участю представника профспілки і страхового експерта з питань охорони праці.

6.8 Виконати роботи, передбачені угодою з охорони праці згідно з додатком № 1.

6.9 Відокремленим підрозділам в колективних договорах обумовити розміри заміни мила іншими змиваючими засобами.

6.10  Обов’язкові медичні огляди працівників проводити за рахунок коштів залізниці.

          За час проходження медичного огляду за працівниками зберігати місце роботи і середній заробіток .

Проходження обов’язкових медичних оглядів здійснюється протягом двох робочих днів, а при проходженні додатково нарколога та психіатра – трьох робочих днів.

РОЗДІЛ VП

Охорона здоров’я  і  медичне обслуговування

Адміністрація зобов’язується:

7.1  Виконати капітальний ремонт об’єктів установ охорони здоров’я згідно з затвердженим кошторисом.

7.2    3 метою покриття недостатнього бюджетного фінансування на виконання капітальних ремонтів, використані енергоносії, придбання медичного обладнання і медикаментів та інші видатки, виділяти щорічно фінансову допомогу медичним закладам. Конкретний розмір фінансування встановлювати сторонами у межах фінансового плану залізниці.

7.3    3 метою запобігання епідемій грипу та гострих респіраторних інфекцій серед працівників, в першу чергу декретованого контингенту (провідники, працівники вокзалів та станцій, медпрацівники тощо), планувати щорічно кошти для придбання вакцин. Конкретний розмір фінансування встановлювати сторонами у межах фінансового плану залізниці.

7.4 Для проведення лікування хворих залізничників на цукровий діабет, бронхіальну астму, в гострий період інфаркту міокарду, інсульту, злоякісні пухлини та злоякісні хвороби крові, пільгове зубопротезування, інвалідам дитинства у віці до 16 років, хворих дітей на церебральний параліч виділити 350 тис.грн.

7.5  Дозволити відокремленим підрозділам  залізниці  виділити  кошти  на   забезпечення медпунктів, оздоровпунктів, ФАПів,  амбулаторій необхідними медикаментами, обладнанням, сучасною діагностичною апаратурою, приділивши особливу увагу тим, які проводять передрейсові та післярейсові медогляди, надавати шефську допомогу відділковим лікарням.

Дозволити керівникам відокремлених підрозділів за рішенням дорожньої комісії на підставі медичних висновків оплачувати рахунки медичних закладів з переліком необхідних ліків для подальшого лікування тяжкохворих та прооперованих працівників і пенсіонерів залізниці.

7.6 Забезпечити господарське утримання  і проведення капітальних та поточних ремонтів: санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників», пансіонату, дитячого оздоровчого табору “Променистий”, санаторію «Світязянка», дитячих оздоровчих таборів “Дубки” і “Зорька”.

7.7  Виділяти додаткові кошти Дорожній профспілковій організації Південно-Західної залізниці на удосконалення матеріально-технічної бази, проведення капітальних та поточних ремонтів, будівництва нових та реконструкції існуючих соціальних об’єктів залізниці та Дорожньої профспілкової організації.

7.8  Виділяти спецпоїзд для безкоштовного перевезення дітей до дитячого оздоровчого табору «Променистий» згідно з графіком заїздів та виділяти вагони, електро - та дизель поїзди, місця в них, безкоштовне бронювання місць по заявкам теркомів для безкоштовного перевезення дітей по путівках, придбаних за рахунок коштів залізниці та профбюджета, для безкоштовного перевезення дітей на святкові заходи, передбачені законодавством України, забезпечивши в дорозі безкоштовною спальною білизною та чайною продукцією.

              З метою обміну досвідом юних залізничників Київської дитячої залізниці виділяти безкоштовно вагон для поїздок на інші дитячі залізниці України, забезпечивши їх в дорозі безкоштовною спальною білизною та чайною продукцією, або вагон електро - та дизель поїздів

7.9 Виділяти щорічно цільове фінансування Дорожній профспілковій організації Південно-Західної залізниці у сумі не менше 4,0 млн грн. на придбання санаторно-курортних путівок на лікування та путівок на відпочинок для працівників залізниці у заклади, що знаходяться на території України, в тому числі оздоровчі заклади АТ «Укрзалізниця».

Фінансування здійснювати щоквартально пропорційно визначеної Дорожньою профспілковою організацією потреби.

Дорожній профспілковій організації Південно-Західної залізниці щоквартально надавати звіт про облік (видачу) вищевказаних путівок за встановленою формою.

Путівки, придбані за рахунок цих коштів, видаються з частковою оплатою 30 відсотків від повної їх вартості.

(Ця норма вступає в дію з 01.01.2022 ).

7.10 Передачу установ охорони здоров’я залізниці  у  комунальну  власність

або їх перепідпорядкування здійснювати лише за згодою трудових колективів чи профспілкових органів.

7.11 Виділяти кошти на утримання об’єктів оздоровлення, придбання та здешевлення путівок на оздоровлення та відпочинок працівників і членів їх сімей.

Путівки видавати згідно з Порядком планування, розподілу та видачі путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок в закладах регіональної філії «Південно-Західна залізниця» AT «Укрзалізниця» в редакції від 14.02.2020, який є додатком до цього пункту колдоговору.

7.12 Щорічно організовувати проведення оздоровлення працівників залізниці та членів їх сімей і літнє оздоровлення дітей залізничників на базі пансіонату - дитячого оздоровчого табору '‘Променистий” та інших оздоровчих закладах.

7.13  Забезпечувати проведення відповідних профілактичних та оздоровчих заходів, направлених на відновлення працездатності працівників за основними професіями в галузевих та спеціалізованих оздоровчих закладах.

7.14   Розробити та внести до колективних договорів, в межах   компетенції, план заходів щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДУ у виробничому середовищі. Не допускати дискримінації працівників за ВІЛ-статусом та забезпечувати їм соціальні гарантії.

7.15 Проводити щорічно спартакіаду залізничників з різних видів спорту відповідно до Положення.

         

 

РОЗДІЛ   VШ

Соціальні гарантії, пільги та компенсації

 

Адміністрація зобов’язується:

 

 8.1 Продовжити будівництво житла за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі, за рахунок коштів залізничників згідно з “Положенням про порядок житлового будівництва на Південно-Західній залізниці та його розподіл”, а також із залученням коштів сторонніх інвесторів.

          Надавати залізничникам, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, безпроцентні позики для індивідуального, кооперативного житлового будівництва у розмірах і порядку, передбачених  Положенням.      

8.2 Виконати капітальний ремонт житлового  фонду в межах виділених коштів.

8.3  Надавати непрацюючим пенсіонерам залізниці (категорії перелічені в п.1.9 даного колдоговору) матеріальну допомогу як компенсацію витрат за опалення житлових приміщень, в яких вони мешкають, згідно з Положенням в розмірі, який розраховується виходячи з вимог податкового законодавства таким чином, щоб особа, якій надається допомога, отримала кошти у сумі 15 грн. на місяць.

Ця норма вступає в дію з 01.06.2011р.

8.4 Згідно з угодою країн СНД зберегти для працівників залізничного транспорту України з включенням однієї особи, що знаходиться на їх утриманні, право на проїзд по квитку форми 6 в прямому сполученні по країнах СНД.

          Надавати працівникам залізничного транспорту і членам їх сімей, які знаходяться на утриманні, включаючи дітей до 18 років під опікою, річний квиток ф.4 на відстань до 150 кілометрів від місця проживання, але не більше двох напрямків, в сумарному обчисленні.

          В цей же квиток враховується проїзд від місця проживання до місця роботи.

8.5 Додатково видавати працівникам залізничного транспорту України другий разовий квиток форми 6 по залізницях України з відміткою “у купейному вагоні швидкого поїзда” на одну особу.

          Видавати квитки, передбачені п.8.4. та п.8.5. також штатним працівникам профспілкових організацій.

8.6  Пенсіонери, які звільнились на пенсію із залізничного транспорту країн СНД і відпрацювали в галузі: жінки – не менше 15 років, чоловіки – не менше 20 років, а також особи, що стали інвалідами І та ІІ групи внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання під час роботи на залізничному транспорті країн СНД, мають право на разовий  квиток  форми 6 по Україні і приміський квиток форми 4 на відстань до 150 кілометрів від місця проживання, але не більше двох напрямків в сумарному обчисленні, з включенням утриманців, а також для проїзду в місцевих і пасажирських поїздах на дільницях де не курсують приміські потяги.

          Право проїзду пенсіонерів по інших країнах СНД обумовлюється окремими рішеннями Ради по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності.

          Видавати квитки для безплатного проїзду залізничним транспортом пенсіонерам, які звільнились на пенсію з підприємств галузі за скороченням чисельності або штату,  при досягненні пенсійного віку та при умові наявності необхідного стажу роботи в галузі.

8.7  Пенсіонери, нагороджені за час роботи на залізничному транспорті країн СНД знаком “Почесному залізничнику”, а також ті, кому присвоєні звання “Заслужений працівник транспорту”, “Заслужений енергетик”, “Заслужений зв’язківець”, “Заслужений будівельник”, “Заслужений раціоналізатор” та інші державні почесні звання, що звільнились у зв’язку з виходом на пенсію з підприємств залізничного транспорту країн СНД одержують разовий квиток  ф.6 В у прямому сполученні і річний приміський квиток форми 4 на відстань до 250 кілометрів від місця проживання, але не більше двох напрямків в сумарному обчисленні, з включенням утриманців.

8.8 Студенти денного навчання навчальних закладів залізничного транспорту, які навчаються за направленнями підприємств залізничного  транспорту, а також на договірній основі з підприємствами залізничного транспорту (за списком навчального закладу), діти залізничників мають  право  на разовий квиток форми 6 по Україні, з правом заміни на приміський квиток форми 4 на відстань до 100 кілометрів  або квиток-картку  форми 5 на відстань до 250 кілометрів від місця навчального закладу до місця проживання батьків, а також проживаючим на відстані, що перевищує 250 км, з доплатою  в касах вокзалу.

          Видавати студентам та учням – дітям залізничників, яким виповнилося 18 років, квиток форми 4 на відстань до 100 кілометрів або квиток-картку форми 5 на відстань до 250 кілометрів до закінчення ними навчального закладу в рахунок норми разового квитка прямого сполучення одного із батьків.

          Учням – дітям залізничників, батько або мати яких загинули у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи вийшли на пенсію за віком або по інвалідності, видавати річний приміський квиток форми 4 на відстань до 100 кілометрів або квиток-картку форми 5 на відстань до 250 кілометрів.

8.9  Працівникам підприємств залізничного транспорту, які навчаються без відриву від виробництва, видається квиток форми 6 за викликом вищого навчального закладу І-ІV рівнів акредитації двічі на календарний рік у разі надання додаткової оплачуваної відпустки.

8.10  Видавати квитки форми 6 замість консультативного залізничникам і їх утриманцям. які проживають та працюють в зоні радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, для проїзду на оздоровлення в санаторії, пансіонати,    дитячі   оздоровчі   та   спортивні  табори  за  путівками,  виданими профспілковими органами галузі, відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, структурними підрозділами залізничного транспорту.

8.10.1 Видавати безплатні службові річні квитки профспілковим працівникам для поїздок залізничним транспортом на дільницях, які вони обслуговують.

8.11 Надавати всебічну допомогу залізничникам у забезпеченні будівельними матеріалами, транспортом для будівництва і оранки на садових ділянках.

8.12 Здійснювати фінансування на видавництво газети «Рабочее слово» згідно з затвердженим кошторисом з урахуванням надбавок, доплат, авторської винагороди (гонорару) і премій.

          Розмір авторської винагороди за один номер газети  не повинен перевищувати 1500 гривен

Конкретний розмір фінансування встановлювати за спільним рішенням сторін колективного договору.

8.13  Виділяти кошти на розвиток культурно-масової роботи, утримання закладів культури, бібліотек, фізичної культури і спорту. спортивного клубу залізниці, а також спортивних споруд.

Виділити кошти на утримання центральної дорожньої профспілкової бібліотеки і придбання книг для її філій в дирекціях залізничних перевезень у розмірі 65 тис.грн.

8.14 Передбачити колективними договорами відокремлених підрозділів залізниці відрахування коштів профспілковим комітетам на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу  роботу в розмірах не менше 0,3% фонду оплати праці.      

8.15 З метою недопущення зростання вартості харчування працівників залізниці здійснювати фінансування їдалень, які знаходяться на балансі відокремлених підрозділів залізниці згідно затверджених кошторисів.

8.16  З метою розвитку науково-технічної творчості, раціоналізаторської та винахідницької діяльності, широкого залучення залізничників, організацій і членів Науково-технічного товариства залізничників України до вирішення питань науково-технічного прогресу галузі щорічно виділяти правлінню Науково-технічного товариства залізниці на проведення заходів необхідні кошти згідно з затвердженим кошторисом та забезпечувати діяльність ДорНТТ необхідним приміщенням, зв'язком, обладнанням та побутовими послугами.

8.17  Забезпечити надання безкоштовної медичної допомоги працюючим залізничникам, членам їх сімей, пенсіонерам-залізничникам.

          У випадку направлення медичними закладами на обстеження або лікування працюючих залізничників та пенсіонерів-залізничників в спеціалізовані платні медичні заклади, НДІ, оплату проводити за рахунок структурних підрозділів залізниці, на яких вони працюють або працювали.

          Надавати медичну допомогу за рахунок коштів залізниці, як страхувальника, на умовах договору по добровільному медичному страхуванню працюючим залізничникам, виборним та штатним працівникам профспілкових органів та закладів галузевої профспілки, пенсіонерам-залізничникам.

8.18  Забезпечити повну диспансеризацію тих, хто цього потребує, в тому числі 100 відсотків осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

8.19  Виділяти кошти для придбання дитячих новорічних подарунків та запрошень.

8.20  Розглядати спільно з профспілковим комітетом звернення благодійних фондів, неприбуткових громадських організацій та інших щодо надання фінансової допомоги при наявності прибутку.

8.21  Забезпечувати надання першого робочого місця молодим спеціалістам – випускникам вищих навчальних закладів залізничного транспорту, які навчались за направленнями залізниці, а також за рахунок коштів залізниці.

8.22  Встановлювати залізничникам, постійна робота яких відбувається в дорозі або має роз’їзний характер, а також при службових поїздках в межах обслуговуваних дільниць, відшкодування витрат згідно з діючим Положенням, яке є невід’ємною частиною Галузевої угоди та даного Колективного договору.

Службові поїздки працівників, постійна робота яких проходить в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер вважаються відрядженням, при цьому зберігається існуючий порядок обліку, нарахування та виплати надбавки, який передбачений зазначеним Положенням.

Колективними договорами відокремлених підрозділів визначити категорію працівників, робота яких має роз’їзний характер.

Працівникам, робота яких пов’язана з пересувним характером, встановлювати надбавки відповідно до діючого Положення.

Надавати місця у плацкартних або купейних вагонах у поїздах при прямуванні локомотивної бригади пасажирами.

Погодити перелік посад і професій працівників Управління залізниці та структурних підрозділів, що знаходяться на фінансовому забезпеченні господарської служби, яким виплачується надбавка за роз’їзний характер роботи відповідно до Положення, затвердженого наказом Укрзалізниці.

8.23 При звільнені працівників вперше з роботи у зв’язку з виходом на пенсію, виплачувати одноразову матеріальну допомогу в розмірі п’яти середньомісячних заробітків, а працівникам, які  були прийняті на роботу після прийняття даної норми колдоговору (з 15 травня 2007 року), цю допомогу надавати в залежності від стажу роботи на залізничному транспорті:

 • до 5 років
 • 1 середньомісячний заробіток
 • від 5 до 10 років
 • 2 середньомісячні заробітки
 • від 10 до 15 років
 • 3 середньомісячні  заробітки
 • більше 15 років
 • 5 середньомісячні заробітків

У разі звільнення працівників за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію (за віком, за віком на пільгових умовах, за вислугу років) протягом двох місяців після настання цього права, виплачувати їм додаткову матеріальну допомогу за сумлінну працю на залізничному транспорті в таких розмірах при стажі роботи в галузі:

для чоловіків:

для жінок:

 

від 20 до 25  років

від 15 до 20 років

 • 1 середньомісячний заробіток

від 25 до 30  років

від 20 до 25 років

 • 2 середньомісячні заробітки

від 30 до 35 років

від 25 до 30  років

 • 3 середньомісячні  заробітки

від 35 до 40

від 30 до 35 років

 • 4 середньомісячні  заробітки

понад 40 років  

понад 35 років

 • 5 середньомісячні заробітків

Працівникам, нагородженим за час роботи на залізничному транспорті знаком "Почесному залізничнику", "Залізнична слава" трьох ступенів, яким присвоєно почесні звання "Заслужений працівник транспорту України", "Заслужений енергетик України", "Заслужений зв'язківець України", "Заслужений будівельник України" та інші почесні державні звання, а також тим, які нагороджені орденами, розмір додаткової допомоги підвищується на 50 відсотків.

Дія цього пункту розповсюджується на інвалідів І та II груп, які виходять на пенсію по інвалідності до досягнення ними права на пенсію за віком або за вислугу років, а також на працівників, які звільнені з підприємства у зв'язку зі змінами в організації виробництва, скороченням чисельності (ст. 40 п.1 КЗпП України) за 1,5 року до досягнення пенсійного віку.

Право на додаткову матеріальну допомогу зберігається за працівниками, які продовжують працювати після призначення їм пенсії згідно   ст. 55 Закону України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», до настання права на призначення їм пенсії за віком.

8.24 Надавати матеріальну допомогу пенсіонерам-залізничникам, які працювали тривалий час на залізниці, по оплаті рахунків за лікування у випадках тяжких захворювань та за протезування.

8.25  Надавати всебічну допомогу сім'ям залізничників в організації ритуалу поховання працівників залізниці, а для померлих, які не мають родичів та близьких, брати на себе всі турботи по організації поховання.

У випадку смерті працівників підприємств залізниці надавати одноразову допомогу сім'ям в розмірі не менше 3-х місячних тарифних ставок (посадових окладів) померлого.

Надавати допомогу в розмірі двох мінімальних заробітних плат працівнику залізниці в разі смерті його рідних по крові та по шлюбу (батька, матері, батьків його дружини або чоловіка, його дітей, рідних братів і сестер, діда, баби, онуків, жінки, чоловіка), пенсіонеру - залізничнику в разі смерті його дружини або чоловіка, а також сім'ї пенсіонера - залізничника у разі його смерті.

8.26 В колективних договорах відокремлених підрозділів залізниці передбачити необхідні умови для роботи Рад ветеранів та молодіжних Рад, виділяти приміщення з необхідним обладнанням, зв’язком, а також форми матеріального та морального заохочення активу ветеранських та молодіжних організацій.

8.27 Здійснювати грошову виплату у розмірі 150 гривень кожному донору — залізничнику за окрему здачу крові при пред’явленні медичної довідки затвердженої наказом МОЗ, але не більше ніж 5 разів на рік.

8.28  Оплачувати рахунки навчальних закладів за навчання працівників залізниці та їх дітей, які навчаються по спеціальностях, необхідних для залізниці, та   надавати  безпроцентну  цільову  позику  на  оплату навчання  згідно з  

Положенням про надання безпроцентної цільової позики на оплату навчання в вищих навчальних закладах та Положенням про порядок оплати за підготовку фахівців для залізничного транспорту України, які прийняті Укрзалізницею за погодженням з профспілками.

8.29 В колективних договорах відокремлених підрозділів залізниці передбачити види і форми морального та матеріального заохочення громадських інспекторів з безпеки руху поїздів.

8.30 Надавати додаткову матеріальну допомогу працівникам залізниці в розмірі трьох середньомісячних заробітків при народженні, усиновленні дитини.

8.31 Сприяти добровільному медичному страхуванню працівників залізниці.

Забезпечити добровільне медичне страхування пенсіонерів-залізничників, які відпрацювали в галузі не менше 3-х років та звільнились на пенсію з підприємств залізничного транспорту та інвалідів праці без вимог до стажу.

Відшкодовувати працівникам 50% страхових внесків на добровільне медичне страхування за базовою програмою.

8.32   Надавати матеріальну допомогу працівникам залізниці та непрацюючим пенсіонерам - залізничникам (категорії перелічені в п.1.9 даного колдоговору) для ремонту житла, у разі його руйнування або пошкодження від стихійного лиха чи пожежі, яка сталася не з вини постраждалої особи.

8.33  Надавати одноразову матеріальну допомогу при поверненні на роботу на підприємства залізничного транспорту звільнених в запас військовослужбовців строкової служби у розмірі двох місячних тарифних ставок (окладів).

Залізничникам, мобілізованим у період починаючи з 18.03.2014 на військову службу, надавати одноразову матеріальну допомогу в розмірі двох посадових окладів (місячних тарифних ставок), що склалися на день мобілізації.

8.34 Виплачувати працівникам матеріальну допомогу у розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу) при вступі у шлюб.

8.35 Працівникам залізниці, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток залізничного транспорту та за конкретні видатні заслуги перед залізничним транспортом, за що були нагороджені під час роботи державними, урядовими або галузевими нагородами, за багаторічну сумлінну працю та в зв’язку з виходом на пенсію виплачувати грошову винагороду в розмірі від 1 до 3 місячних посадових окладів.

8.36  Надавати щомісячно матеріальну допомогу непрацюючим пенсіонерам залізниці, які нагороджені під час роботи знаками «Почесний залізничник», «Почесний працівник транспорту України» та «Залізнична слава» трьох ступенів у розмірі 250 гривень (з 01.06.2017 р.) через підрозділи, з яких вони звільнилися на пенсію.

Податок з доходів фізичних осіб, який нараховується на дану допомогу сплачується за рахунок залізниці

(Дана норма вступає в дію з 01.08.2018 р.)

8.37   Виділяти кошти для запровадження на залізниці недержавного пенсійного забезпечення працівників залізниці через галузевий Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль».

          Перераховувати пенсійні внески на користь працівників залізниці до Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль» в межах фінансового плану.

8.38   Проводити організаційно – роз’яснювальну роботу серед працівників залізниці щодо укладання ними пенсійних контрактів з Професійним недержавним пенсійним фондом «Магістраль» і доцільності сплати внесків до цього фонду на свою користь.

8.39 Надавати сім'ям залізничників, загиблих у період починаючи з 18.03.2014 у ході бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції (під час виконання службових обов'язків, мобілізованих на військову службу, а також за обставин, не пов'язаних з виробництвом) одноразову матеріальну допомогу в розмірі 100 тис. грн. на підставі заяви та відповідних підтверджуючих документів, а поховання загиблих залізничників, які не мають родичів та близьких, здійснювати за рахунок коштів підприємств залізничного транспорту.

8.40 Надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам залізничного транспорту, пораненим у період починаючи з 18.03.2014 у ході бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (під час виконання службових обов'язків, мобілізованих на військову службу, а також за обставин, не пов'язаних з виробництвом) у розмірі двох середньомісячних заробітків.

8.41 При реалізації пунктів 8.23, 8.30, 8.40 колективного договору обчислення середньомісячного заробітку для виплати матеріальної допомоги розраховується шляхом множення середньо¬годинного заробітку, визначеного згідно з чинним законодавством, на середньомісячну норму тривалості робочого часу на поточний рік з розрахунку 40-годинного робочого тижня (восьмигодинного робочого дня). Кількість годин середньої норми тривалості робочого часу, визначати шляхом округлення їх числа за правилами математики до цілої години.

 У разі запровадження режиму неповного робочого часу з ініціативи адміністрації, обчислення середньомісячного заробітку для виплати матеріальної допомоги проводити у порядку, визначеному абзацом 1 цього пункту.

8.42 3 метою посилення соціального захисту та уваги до потреб непрацюючих пенсіонерів-залізничників керівництво філії може заохочувати їх грошовою винагородою в розмірі 500 грн. - з нагоди їх ювілеїв, в розмірі 200 грн. - з нагоди святкових днів, професійних свят, Дня людини похилого віку та інше.

За поданням керівників структурних (виробничих) підрозділів філії керівник філії може заохочувати непрацюючих пенсіонерів-залізничників, які понад 30 років пропрацювали на залізничному транспорті, користувалися авторитетом в трудових колективах, грошовою винагородою в розмірі 500 грн. з нагоди їх 65-ти, 75-ти, 85-ти та 95-ти річчя.

В окремих випадках, за обґрунтованим поданням керівників структурних (виробничих) підрозділів філії, керівник філії може заохочувати непрацюючих пенсіонерів-залізничників, які здійснили вагомий особистий внесок у забезпечення безпеки руху поїздів, охорони праці, безпосередньо приймали участь у розробці і впровадженні досягнень науки, техніки і прогресивних технологій з вдосконалення діяльності залізничного транспорту, з нагоди їх  ювілеїв, а також 65-ти, 75-ти, 85-ти та 95-ти річчя, грошовою винагородою в розмірі до 2 000 грн.

Податок з доходів фізичних осіб, який нараховується на дану, винагороду, сплачується за рахунок залізниці (Дана норма вступає в дію з 01.08.2018 р.)

8.43  При реалізації пунктів колективного договору в яких мінімальна заробітна плата використовується як розрахункова величина, починаючи з 01.04.2017 р. застосовувати розрахункову величину «125 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом», який склався на дату події.

РОЗДІЛ IХ

Гарантії профспілкової діяльності

 9.1 Адміністрація і Дорпрофсож підтверджують неприпустимість втручання господарських органів у діяльність профспілкової організації.

9.2 Адміністрація зобов’язується не приймати без попереднього погодження з комітетом профспілки директивних документів з соціально-економічних питань.

9.3 Адміністрація забезпечує комітети профспілки (в т.ч. Молодіжну Раду залізниці) нормативними, методичними і довідковими матеріалами, а також даними виробничо-фінансової діяльності колективів, допомагає у проведенні конференцій, пленумів, тощо.

9.4 Адміністрація надає комітетам галузевої профспілки у безкоштовне користування для роботи профспілкових комітетів та проведення зборів (конференцій) працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв'язком,

опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом,  охороною,   а також   надає  будови і об'єкти для організації відпочинку та оздоровлення трудящих, проведення дитячої оздоровчої і культурно-спортивної діяльності.

Забезпечує технічне обслуговування і ремонт (заміну деталей) комп'ютерної та іншої оргтехніки комітетів профспілки.

Проводить за згодою членів профспілки безготівкове утримання щомісячних профспілкових внесків через бухгалтерію підприємств.

9.5  На виборних і штатних працівників профспілкових органів і закладів галузевої профспілки поширюються всі пільги, відпустки, премії, надбавки за вислугу років, професійну майстерність, високі досягнення в праці, інші види оплати праці та заохочення, які встановлені для працівників підприємств та структурних підрозділів залізниці і передбачені даним колективним договором.

9.5.1  Відповідно до п.п. 1.5, 2.1, 3.7.4 Галузевої угоди на працівників профспілкових органів, які діють в інтересах трудового колективу, поширюються соціальні гарантії, пільги та заохочення нарівні з працівниками залізниці.

Відшкодування витрат пов’язаних з наданням працівникам профспілкових органів пільг і гарантій (п. 9.5 цього колдоговору) проводити відповідно до встановленого Порядку, який є додатком до колдоговору

9.6 В колективних договорах відокремлених підрозділів залізниці для голів та членів профспілкових комітетів, не звільнених від основної виробничої роботи, передбачити вільний від роботи час із збереженням середнього заробітку для виконання обов’язків, пов’язаних з профспілковою діяльністю, до 4-х робочих днів на місяць.

Для голів молодіжних рад профспілкових комітетів, не звільнених від основної виробничої роботи, для виконання обов’язків, пов’язаних з профспілковою діяльністю, передбачити вільний від основної роботи один робочий день на місяць із збереженням середнього заробітку.

9.7  Передбачити в колективних договорах відокремлених підрозділів залізниці виплату за виконання обов’язків в інтересах трудового колективу головам профспілкових комітетів галузевої профспілки, не звільненим від основної виробничої роботи. При цьому, розмір суми посадового окладу (тарифної ставки) разом з вказаною виплатою повинен дорівнювати розміру посадового окладу заступників керівників цих підрозділів. 

9.8 Дорпрофсож уповноважує правову та технічну інспекції праці здійснювати контроль за дотриманням трудового законодавства та пред’являти вимоги (акти і подання) до керівників підприємств, організацій, закладів по усуненню порушень трудового законодавства відповідно до Положень, затверджених Радою профспілки.

Керівництво залізниці визнає правову та технічну інспекції як представника профспілки з цих питань.

9.9 Керівництво залізниці визнає Молодіжну Раду як представника профспілки з молодіжних питань.

 

РОЗДІЛ  Х

 

Дорожній комітет профспілки зобов’язується

 

          10.1  Щорічно приймати участь в організації оздоровлення працівників залізниці та членів їх сімей і літнього оздоровлення дітей залізничників на базі пансіонату – дитячого оздоровчого табору “Променистий”.

10.2  Продовжити благодійні акції, спрямовані на посилення соціального захисту малозабезпечених залізничників, найбільш нужденних, з числа ветеранів війни та праці, пенсіонерів, одиноких літніх людей, дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених та неповних сімей, сімей, члени яких постраждали або загинули на виробництві.

10.3  Здійснювати захист соціальних гарантій членів профспілки з питань забезпечення зайнятості, прийому на роботу, звільнення, надання пільг і компенсацій згідно із законом, надавати безкоштовну консультативну допомогу у розгляді трудових спорів.

10.4  Надавати членам профспілки консультації та пояснення з діючих нормативних актів з питань оплати праці, розрахунків різних виплат, допомоги сім’ям з дітьми, а також допомогу трудящим при розгляді трудових, житлових та інших конфліктів.

10.5  Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією законодавчих й інших нормативних актів з охорони праці і створення безпечних умов праці і належного виробничого побуту для працівників, забезпечення їх засобами індивідуального та колективного захисту.

          Здійснювати контроль за своєчасним і повним відшкодуванням Фондом соціального страхування від нещасних випадків на   виробництві  та  професійних  захворювань України шкоди потерпілим працівникам залізниці внаслідок нещасних випадків на залізниці.

10.6 Брати участь в комісіях по атестації посадових осіб на знання нормативних актів з охорони праці і в комісіях по атестації робочих місць.

10.7  Не допускати до експлуатації нові і реконструйовані виробничі об’єкти без виконання на них всіх вимог охорони праці.

10.8  Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві без обмеження   законних прав потерпілих.

10.9 Провадити попереджувальний нагляд за ходом будівництва, реконструкції і технічного переозброєння об’єктів виробничо-побутового призначення щодо дотримання правил і норм охорони праці.

10.10 Здійснювати контроль за введенням в експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури у встановлені терміни, брати участь у роботі спільних комісій по їх прийманню.

 10.11 Сприяти адміністрації залізниці в реалізації даного колективного договору, зниженні соціальної напруги в колективах, брати активну, безпосередню участь і взаємодіяти з адміністрацією в укріпленні трудової дисципліни, в боротьбі з пияцтвом, розкраданням вантажів або майна залізниці. марнотратством та іншими правопорушеннями.

10.12  Сприяти реалізації вжитих адміністрацією заходів щодо виконання планів, поліпшення умов праці, побуту, оздоровлення трудящих, зміцненню трудової дисципліни.

10.13 Здійснювати контроль за організацією та якістю медичного обслуговування, за реалізацією прав та гарантій працівників залізниці та членів їх сімей на охорону здоров’я згідно з чинним законодавством, за дотриманням принципу соціальної справедливості в наданні медичної допомоги членам профспілки.

10.14 На період дії колдоговору профспілковий комітет не буде організатором колективних трудових спорів з питань, що включені в цей договір за умови їх виконання.

 

РОЗДІЛ  ХI

Контроль за виконанням дорожнього колективного договору

 

          11.1  Контроль за виконанням даного колдоговору здійснюється  сторонами, що підписали договір.

 

РОЗДІЛ ХІІ

Звіт сторін про виконання зобов’язань колективного договору

 

          12.1 Сторони, що підписали колективний договір, в першому кварталі календарного року звітують про виконання зобов’язань колдоговору на конференції трудового колективу залізниці.