05 жовтня 2010

20 - 23 вересня ц.р. ВПМУ провела семінар з профспілкового навчання на тему „Вдосконалення системи організації та оплати праці”.

Разом з цим Координаційна рада відмітила, що:
-     ні Головне управління перевезень, ні Головне управління локомотивного господарства не мають будь якого стратегічного плану щодо впровадження роботи на подовжених плечах обслуговування, подекуди такі поїздки проводяться стихійно, без необхідного юридично-правового оформлення під виглядом „експериментів”;
-     незважаючи на підвищене фізіологічно – емоційне навантаження на задіяних у цьому працівників локомотивних бригад, не проводиться необхідний медичний супровід;
-     у зв’язку з руйнуванням системи „ОРСів” відсутня гарантія забезпечення працівників гарячих харчуванням за доступними цінами;
- невиконання Укрзалізницею „Програми усунення наявних проблем у локомотивному господарстві, які були висвітлені на з’їзді машиністів локомотивів 18.10.07.”, затвердженої Наказом від 05.11.07. № 516-Ц у частині приведення до належного стану будинків відпочинку локомотивних бригад (п.1 програми)не гарантує забезпечення повноцінного відпочинку у пунктах обороту;
- у зв’язку з тим, що повністю провалена програма модернізації інтер’єру кабін електровозів серії ВЛ-80 та ВЛ-11 (п.4 програми), відсутня можливість підтримання належних умов роботи локомотивних бригад особливо у зимовий та літній періоди;
- не визначено нормативно порядок та умови приймання їжі і вдоволення фізіологічних потреб під час руху. 
Все це свідчить про непідготовленість залізниць та Укрзалізниці до впровадженням обслуговування локомотивними бригадами поїздів на подовжених плечах обслуговування.
Порушення норм з безпеки руху, які відбулися у цьому році, є додатковим підтвердженням цього.
Враховуючи все це Координаційна рада прийняла рішення:
1. Звернутися до Генерального директора Укрзалізниці Костюка М.Д. та Міністра транспорту та зв’язку України К.Ефименко з пропозицією про призупинення „експериментів” з обслуговування локомотивними бригадами поїздів на подовжених плечах до розробки і впровадження „Комплексної програми по введенню обслуговування локомотивними бригадами поїздів на подовжених плечах”.
2. Запропонувати у цій програмі передбачити:
- конкретні ділянки обслуговування, які вже діють на цей час та які плануються для освоєння на перспективу;
- серії і навіть конкретні локомотиви, незалежно від приписки їх до того чи іншого депо на цей час, які будуть обслуговувати ці плечі (найбільш придатними для цього є локомотиви що надійшли в експлуатацію в останні роки, це зменшить витрати на їх підготовку для такої роботи та прискорить їх окупність);
- підготовку контингенту кадрів як для експлуатаційної роботи так і для сервісного обслуговування цього тягового рухомого складу;
- режим праці та відпочинку локомотивних бригад, передбачивши в ньому обмеження безперервної роботи 9 годинами та технологічні перерви для прийому їжі та вдоволення фізіологічних потреб;
- організацію належного відпочинку локомотивних бригад в пунктах обороту та забезпечення гарячим харчуванням за доступними цінами;
- проведення обов’язкового медичного огляду локомотивних бригад в пунктах обороту до та після відпочинку. 
3. У разі прийняття цієї пропозиції прийняти активну участь у розробці та впровадженні такої програми.
 
Розглянувши питання про введення в дію Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.04.10. № 240 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України" Координаційна рада запропонувала провести конкретні заходи з метою усунення правової колізії та недопущення подвійного тлумачення деяких його положень (пропозиції додаються).
Крім того, внесення змін до Закону України „Про залізничний транспорт”, передбачивши в ньому розділ „Медичне забезпечення безпеки руху” (аналогічно ст.45 Закону України „Про дорожній рух”), нарешті закріпить законодавчо наявність відомчої медицини на залізничному транспорті і позбавить нас необхідності щорічно „відбиватися” від зазіхань МОЗ на наші медичні заклади.
Разом з цим Координаційна рада вважає за доцільне відродити діяльність лікарсько – інженерних бригад на підприємствах галузі та їх структурних підрозділах з метою більш глибокого підходу до питань збереження здоров’я залізничників та покращення умов їх праці.
Пропонуємо Вашій увазі конкретні пропозиції по цьому питанню, прийняті радою та доведені до керівництва галузі 29 вересня під час проведення наради з цього питання під головуванням заступника генерального директора Укрзалізниці А.Слободяна .
Пропозиції
Вільної профспілки машиністів України до Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.04.10. № 240 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України".
Розглянувши Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.04.10. № 240 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України" (далі Наказ МТЗУ №240), Вільна профспілка машиністів України відмічає, що майже усі наші зауваження враховані.
Разом з тим вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу на те, що пункт 1.6.б. та останній абзац пункту 2.3. зводять нанівець усю роботу по розробці та впровадженню Наказу МТЗУ №240.
Ці два пункти фактично примушують усіх залізничників проходити медичні огляди по двох наказах: МОЗУ №246 та МТЗУ №240.
З метою недопущення різного тлумачення цих пунктів та повного узгодження Наказу МТЗУ №240 з Наказом МОЗУ від 21.05.07р. №246 пропонуємо вийти з пропозицією до Міністерства охорони здоров'я України про внесення змін до Наказу МОЗ № 246, продовживши його пункт 2.14 нормою:
Працівники залізничного транспорту (та метрополітену) проходять медичні огляди відповідно до „Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України”, затвердженого Наказом МТЗ України від 29.04.10р.за №240, та зареєстрованого Мінюстом України 16.078.10р. за № 537/17832.
Крім того, вважаємо, що для приведення Наказу МТЗУ №240 у відповідність із Конституцією (ст.92) та чинним законодавством України (ст.9 Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров'я", згідно якої громадяни можуть бути визнані непридатними за станом здоров'я до професійної або іншої, пов'язаної з підвищеною небезпекою для оточуючих, діяльності на підставах і порядком, визначеним законами України), необхідно, з нашої точки зору, внести зміни до Закону України „Про залізничний транспорт”, передбачивши в ньому розділ „Медичне забезпечення безпеки руху” (аналогічно ст.45 Закону України „Про дорожній рух”).
У цьому розділі прописати мету проведення медичних оглядів (за аналогією п. 1.3. Наказу МТЗУ № 240) та вказати що: „Періодичність оглядів, порядок їх проведення і направлення працівників на позачергові огляди визначається спільним наказом МТЗ і МОЗ України”.