23 квітня 2014

Є бажання позбавитись коррупції в державі? Почни з себе!

На цей день немає людини в Україні яка не намагалася прийняти участь у викоріненні такого ганебного явища як коррупція. Значення самого цього слова (лат. сorruption – підкуп, порча) говорить само за себе. Ніщо так не підриває моральні устої як коррупція. Якщо раніше це фактично стосувалося посадових осіб та людей що були при владі, то сьогодні мабуть немає того прошарку населення, яке б не торкалося цього. Чого гріха таїти, не обминуло воно і локомотивників

На кожному етапі становлення (не враховуючи «курсу молодого бійця з коррупцією» у школі та навчальних закладах) молода людина повинна «проявити свої ділові якості» як при переведенні зі слюсаря у помічника машиніста і особливо для направлення у дорожні навчальні заклади для отримання прав управляння локомотивом чи МВРС. Потім за тими ж «діловими якостями» його оцінять при постановці до самостійної роботи машиністом. Дуже прикро що таке чудове словосполучення як «ділові якості» викликає у всіх локомотивників, як мінімум посмішку. Відсутність конкретних об’єктивних критеріїв «ділових якостей» привело до того, що це поняття повністю нівельовано.

Що робити? Все добре – це забуте добре старе. За радянських часів про коррупцію до Ю.Андропова не казали, але були реальні важелі протидії їй. Для локомотивників таким інструментом були списки старшинства машиністів, які у деяких депо (де є організації ВПМУ), відновленні і успішно протидіють коррупції на цьому рівні (ТЧ та РПЧ Тернопіль, ТЧ Миколаїв, РПЧ Чернігів та інші). Саме завдяки цим спискам є можливість об’єктивно та неупереджено приймати рішення про своєчасне направлення пом. машиністів на курси для отримання прав управління, обкатку машиністом та подальше його зростання у якості машиніста. Прозорість цих списків та неупереджене ставлення до працівників є засадничою передумовою боротьби з коррупцією та хабарництвом у експлуатаційній роботі депо. Саме цьому ідея відновлення списків викличе різку критику від «фахівців по селекції локомотивних бригад за діловими якостями», але якщо ми очікуємо дієвих змін у суспільстві, то треба починати їх з себе.

Запрошуємо усіх бажаючих прийняти участь у обговоренні проекту «Положення про списки старшинства машиністів» та висловити свої зауваження.

Поточна
Пропозиції
Коментар
1.                Списки старшинства машиністів (далі Списки) є основним документом що встановлює черговість при прийнятті рішення про переведення машиністів на більш відповідальну роботу та призначення помічників машиніста, що мають відповідні права управління локомотивом (МВРС), до самостійної роботи машиністом .
Доповнити: Аналогічно складаються списки старшинства працюючих помічників машиніста у урахуванням початку роботи на цій посаді.
 (Чернігів)
Відсутність списків старшинства помічників машиністів приводить до масового хабарництва при визначенні кандидатур для відправлення на курси для отримання прав управління локомотивом (МВРС).
2.                Начальники депо мають право приймати мотивоване рішення про призначення на посади особливо відзначених у роботі працівників, за поданням машиністів – інструкторів, без урахування Списків.
 
Виключити.
(Львів-Захід)
Доповнити: «за погодженням з профспілковими комітетами.»
(Миколаїв)
 
Дане Положення втрачає зміст. Залишиться те, що ми маємо зараз
 
3.                Складаються Списки начальником локомотивного (моторвагонного) депо щорічно не пізніше 25 грудня виходячи з класності та стажу роботи машиністів.
 Викласти у редакції: «Списки затверджуються начальником локомотивного (моторвагонного) депо щорічно не пізніше 25 грудня враховуючи зміни в класі кваліфікації машиністів та персонального складу локомотивних бригад, що відбулися на протязі поточного року. Списки повинні бути оприлюднені та загальнодоступними.»
(Бойкачов)
Після слова «депо» доповнити: «враховуючи думку профспілкових комітетів).
(Миколаїв)
 
4.                До Списків включаються тільки машиністи та помічники машиністів що мають права управління та безпосередньо працюють на цих посадах.
 Викласти у редакції: «До Списків включаються тільки машиністи та помічники машиністів які безпосередньо працюють на цих посадах.»
(Бойкачов)
 
5.                У депо в яких експлуатуються різні види тяги (тепловоз чи електровоз, електропоїзд чи дизель-поїзд) складаються окремі Списки по кожному виду тяги.
 
 
6.                До Списків спочатку включаються машиністи що мають звання «Почесний залізничник» чи нагороджені відзнакою «Залізнична слава» усіх трьох ступенів, потім машиністи першого, другого, третього та четвертого класів з урахуванням стажу роботи машиністом.
 Замість «Четвертого класу» Пропонується написати – «та без класу кваліфікації»
(Бойкачов)
 
7.                Помічники машиністів включаються до Списків у залежності від стажу роботи на посаді після отримання відповідних прав управління.
Викласти у редакції: «Помічники машиністів включаються до відповідних Списків у порядку, який залежить від стажу роботи на посаді та дати отримання прав управління.»
(Бойкачов)
 
8.                У Списках кожного класу перевагу мають машиністи що мають дипломи про закінчення технікуму (або вчаться на 4 і старших курсах вузів) тягового фаху а потім усі інші з урахуванням стажу роботи на локомотиві (МВРС) після отримання відповідних прав управління.
Викласти у редакції: «У Списках кожного класу кваліфікації перевагу мають машиністи що мають неповну вищу освіту (або вищий освітній рівень) за відповідним займаній посаді напрямом (спеціальністю),а потім усі інші з урахуванням стажу роботи на локомотиві (МВРС) після отримання відповідних прав управління.
Аналогічні норми діють при формуванні Списків помічників машиністів.»
(Бойкачов)
ст.7,8 ЗУ «Про вищу освіту»
9.                До загального стажу роботи на локомотиві (МВРС), для встановлення черговості у Списках, входить загальний час роботи на посадах: машиніста, машиніста-інструктора та помічника машиніста після отримання прав управління.
 
 
10.             При визначенні загального стажу враховується час знаходження у ВСУ та відрядженнях.
Викласти у редакції:
1.«При визначенні загального стажу враховується час перебування в Збройних силах України та відрядженнях.»
(Бойкачов)
2. «При визначенні загального стажу враховується час перебування на строковій службі та збораху Збройних силах України та спеціальних відрядженнях).
(Миколаїв).
 
11.             Машиністам та помічникам машиністів, що перекваліфікувалися з одного виду тяги на інший та мають двоє та більше прав управління, до загального часу роботи враховується робота на усіх видах тяги.
 
 
12.             Для осіб, що були позбавлені прав управління та отримали їх знову, до стажу роботи входить час після останнього отримання прав управління.
 
 
 
 
 
 
13.             Списки до моменту затвердження начальником підприємства (відокремленого підрозділу) мають бути погоджені з профспілковими комітетами всіх профспілок, котрі діють на підприємстві
(відокремленому підрозділі). В випадку незгоди хоча б одного з профспілкових комітетів по окремих кандидатах рішення приймається спільною комісією з представників всіх профспілок, діючих на підприємстві  (відокремленому підрозділі) по одному
представнику від кожної профспілки та одному представнику адміністрації з підтвердженими повноваженнями.
(Львів-Захід).
 
 
 
 
 
 
Додатковий пункт.
Потребує обґрунтування.
 
14.  Проекти Списків повинні бути направлені на розгляд всіх профспілкових організацій, що діють на підприємстві (відокремленому підрозділі) не пізніш ніж  25 листопада.
(Львів-Захід).
Додатковий пункт.
Потребує обґрунтування
 
15.  Своє рішення за  розглядом Списків  кожна профспілкова організація направляє адміністрації не пізніше 10 грудня.
(Львів-Захід).
Додатковий пункт.
Потребує обґрунтування
 
16.  Проекти Списків, рішення комісії з непогоджених кандидатур, а також затверджені Списки повинні бути розміщені в загальнодоступних місцях для загального ознайомлення (дошки оголошень та ін.).
(Львів-Захід).
Додатковий пункт.
Потребує обґрунтування
 
17.  Переведення машиністів на більш відповідальну роботу та призначення помічників машиністів до самостійної роботи машиністом без включення в Списки  та  відповідної процедури узгодження не допускається.
(Львів-Захід).
Додатковий пункт.
Потребує обґрунтування
 
 
 

Після громадського обговорення цього питання, напрацьований проект буде подано керівництву Укрзалізниці для прийняття рішення щодо введення цього Положення. Пропозиції можна подавати як у електронному вигляді так і факсом до 11 травня 2014 року за адресами факс +38044 465 10 23 Email: karikov@uz.gov.ua Email: pepichek@i.ua або за допомогою форми зворотнього зв’язку.