18 month01 2013

Итоги пикетирования Кабмина

16 січня 2013 року з 10.00 до13.00 Вільна профспілка машиністів України, при підтримці Вільної профспілки залізничників України, провела пікетування Кабінету Міністрів України. У пікетуванні прийняли участь 298 членів ВПМУ від 33 організацій, що представляють 18 регіонів України. (Інформація про кількість учасників акції від Вільної профспілки залізничників України у ВПМУ відсутня.) Незважаючи на те, що керівництво Профспілки залізничників та транспортних будівельників визнало проведення акції незаконним (не маючи відповідного рішення суду) та попередило залізничників про можливість негативних наслідків для її учасників, у акції прийняли участь члени цієї профспілки (від 5 організацій). Під час переговорів, які відбулися під час пікетування, представникам КМУ були передані та прокоментовані вимоги профспілки до Кабінету Міністрів України: 1. Зобов’язати Укрзалізницю виконати положення п. 2.1. Генеральної угоди на 2010-2012 роки, щодо підвищення заробітної плати залізничників, для чого підвищити з 01.01.2013р. годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників залізничного транспорту на 5,75%. 2. У відповідності до норм ч.1 ст. 3 Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» не надавати згоду на скорочення чисельності працівників залізничного транспорту. 3. Неухильно дотримуватися вимог ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» у частині фінансування залізничного транспорту. 4. У відповідності до положень ст. 15 Закону Украйни «Про ціни і ціноутворення» відшкодувати Укрзалізниці збитки від пасажирських та приміських перевезень починаючи з дати введення в дію зазначеного Закону (з 21 червня 2012 року) та не допускати невиконання положень цього Закону на подальше. 5. Погасити заборгованість за перевезення пільгових категорій пасажирів у 2012 році у повному обсязі та прийняти заходи для недопущення такої заборгованості на подальше. 6. При розробці та затверджені фінансового плану Укрзалізниці на 2013 рік передбачити виділення коштів на придбання для потреб Укрзалізниці пасажирського, приміського та тягового рухомого складу у необхідній кількості та підвищення заробітної плати залізничників на 25%, як це передбачено п. 3.2.1. Галузевої угоди. 7. Розглянути питання про виключення з Переліку категорій працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактом, затвердженого Постановою КМУ від 15 липня 1997 р. №764, провідників та начальників поїздів. 8. Призупинити впровадження роботи на подовжених плечах обслуговування локомотивних бригад до завершення робіт по дослідженню умов праці та функціонального стану працівників локомотивних бригад, перевтома яких може створювати загрозу життю та здоров’ю пасажирів і розробки на їх основі науково обґрунтованого «Положення про робочий час та час відпочинку окремих категорій працівників залізничного транспорту». У переговорах прийняли участь (по 3 особи): - від ВПМУ начолі з головою профспілки С.Каріковим; - від ВПЗУ начолі з головою профспілки В.Козельским; - від КМУ начолі з заступником Міністра інфраструктури В.Корнієнко; - від Укрзалізниці начолі з в.о. Генерального директора С.Болоболіним. У ході двогодинних переговорів представники пікетуючи довели до представників КМУ та Укрзалізниці свою стурбованість станом справ на залізничному транспорті та зростанням соціальної напруги у трудових колективах. Сторони прийшли до висновку що, для детального вивчення і розгляду піднятих питань та прийняття по ним відповідних рішень, необхідно створити робочу групу з представників профспілок, які висунули вимоги, та причетних представників Кабінету Міністрів України. Враховуючи, що ціла низка питань не може бути вирішена без участі Укрзалізниці, сторонами прийнято рішення про створення відповідної робочої групи за участю представників профспілок, які прийняли участь у пікетуванні, та керівництва Укрзалізниці і її провідних фахівців.