22 липня 2016

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОПОРОЗУМІННЯ

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОПОРОЗУМІННЯ

між

публічним акціонерним товариством «Українська залізниця» та Вільною профспілкою машиністів України

 

Цей Меморандум про співпрацю (далі – Меморандум) укладається між публічним акціонерним товариством «Українська залізниця» (далі – ПАТ «Укрзалізниця») та Вільною профспілкою машиністів України (далі – профспілка), що надалі іменуються «Сторони», усвідомлюючи необхідність

об’єднання зусиль для забезпечення підвищення мотивації працівників до високоефективної праці, посилення відповідальності керівників та зниження рівня корупції в Товаристві;

розробки корпоративної системи оплати праці, яка буде зрозуміла всім і убезпечить від ручного управління на місцях;

впровадження політики оплати праці, яка буде прозора, зрозуміла і проста в застосуванні;

керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення поставленої мети, домовилися про таке:

Стаття 1

Метою Меморандуму є:

1.Підвищити заробітну плату всім працівникам ПАТ «Укрзалізниця»:

- основним працівникам, діяльність яких напряму пов’язана з наданням послуг з перевезення вантажів та пасажирів, ремонтом, технічним обслуговуванням рухомого складу та інфраструктури – підвищення 25 відсотків;

- працівникам апаратів управління: ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій – 25 відсотків;

- іншим працівника – 20 відсотків.

Додаток додається.

2.До 1 жовтня 2016 року спільно опрацювати та ввести в дію нове Положення про оплату праці працівників ПАТ «Укрзалізниця».

Стаття 2

Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають виконати дії для досягнення мети цього Меморандуму.

Стаття 3

Сторони будуть докладати всіх можливих зусиль для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва.

 

Стаття 4

Для досягнення мети цього Меморандуму:

1.Сторони будуть проводити постійні консультації для обговорення узгоджених дій, спрямованих на покращення якості співпраці.

2.У ході консультацій також можуть розглядатися поточні та перспективні питання взаємодії Сторін.

3.У разі необхідності Сторони будуть проводити спеціальні консультації, місце, терміни проведення, а також порядок денний будуть узгоджуватися додатково.

 

 

 

Стаття 5

Кожна із Сторін цього Меморандуму призначає відповідальну особу за здійснення співробітництва між Сторонами.

 

Стаття 6

 

1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2016 року.

2. Після завершення дії Меморандуму Сторони мають проаналізувати результати співпраці.

 

Стаття 7

 

1. У цей Меморандум за потребою протоколом можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємним письмовим погодженням Сторін.

2. Усі суперечки між Сторонами, що стосуються виконання та тлумачення цього Меморандуму, регулюються шляхом проведення прямих переговорів між Сторонами.

3. Цей Меморандум складено в двох автентичних примірниках українською мовою, які зберігаються у кожної із Сторін.