05 жовтня 2010

Нарада представників адміністрації Укрзалізниці та профспілок

ПРОТОКОЛ
наради представників адміністрації Укрзалізниці
та профспілок, що діють у галузі, щодо забезпечення виконання доручення Мінтрансзв'язку від 15.07.2010 № 712/2/3-10
 
24 вересня 2010 року                                                                                                                         м. Київ
 
Головував:
Перший заступник генерального директора Укрзалізниці Сергієнко М.І.
 
Присутні:
Начальник Головного управління охорони і організації праці Соколовська Н.С., начальник Головного управління колійного господарства Тулей Ю.Л., перший заступник начальника Головного управління колійного господарства Юрковський Є.Ю., перший заступник начальника Головного юридичного управління Нечипоренко Н.С., заступник начальника Головного управління пасажирських приміських перевезень Турбаніст О.М., заступник начальника Головного управління по роботі з персоналом Бабілюк Г.П., в.о. заступника начальника Головного фінансово-економічного управління Гомон О.П., заступник начальника Головного управління локомотивного господарства Батюшин І.Є., заступник начальника Головного управління охорони і організації праці Буковський А.В., заступник начальника управління економічного прогнозування Головного фінансово-економічного управління Свертока Т.В., головний фахівець відділу професійного розвитку персоналу Головного управління по роботі з персоналом Козак З.Ф.
 
Від профспілок:
Заступник голови профспілки залізничників і транспортних будівельників (ЦПроф) Лесько В.С., завідуюча відділом економічної роботи, організації праці і заробітної плати ЦПроф Анісімова С.В., голова Вільної профспілки машиністів України Каріков С.Г., начальник управління з питань заробітної плати Вільної профспілки залізничників України Кофанова Л.Г.
 
Порядок денний:
1 Виконання рішень попереднього засідання, яке відбулося 28 липня 2010 року - доповідач ЦТЗБ;
2 Підвищення рівня заробітної плати працівникам галузі у 2010 році - доповідач ЦТЗБ;
3 Визначення фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати, темпів зростання заробітної плати та підвищення тарифних ставок і посадових окладів в галузі у 2011 році - доповідач ЦФ;
4 Щодо навчання працівників галузі другим (суміжним професіям) – доповідач ЦКадр.
 
СЛУХАЛИ:
 
Сергієнко М.І.
За результатами роботи у І-му півріччі поточного року обсяги перевезень хоча і зросли в цілому по Укрзалізниці до відповідного періоду 2009 року майже на 11 %, проте до рівня 2008 року, за прогнозними розрахунками на 2010 рік, ми відставатимемо в обсягах робіт щонайменше на 17 %.
За таких умов темпи зростання середньомісячної заробітної плати залізничників (16,3 %) за 7 місяців цього року відстають від рівня зростання по промисловості (21,1 %), металургійне виробництво (21,4 %), в цілому по галузях економіки (16,5 %). Протягом 2010 року залізничники серед галузей економіки посідали 10-11 місця, а за липень - 12 місце (за 2009 – 9 місце).
Такий стан справ підкреслює непересічну актуальність якнайскорішого вирішення питання щодо підвищення тарифних ставок і посадових окладів у галузі.
Соколовську Н.С.
Головним фінансово-економічним управлінням та Головним управлінням охорони і організації праці були проведені необхідні розрахунки щодо підвищення тарифних ставок (посадових окладів) на 5 % працівникам галузі у 2010 році, але враховуючи скрутний фінансовий стан на теперішній час можливості провести підвищення не було.
Разом зі зростанням доходів у 2010 році зросли і видатки, у тому числі за рахунок зростання витрат на електроенергію, пальне та металопродукцію, яка вкрай необхідна для потреб залізниць та мають подальшу тенденцію до зростання.
Відповідно до телеграфних вказівок від 05.08.2010 № Ц-2/70 та від 17.09.2010 № Ц-2/85 нарахування та виплата винагороди за підсумком роботи за 2009 рік, у розмірі 25 % посадового окладу (місячної тарифної ставки, розрахованої на норму 167 годин) буде проведено у вересні ц.р.
На виконання вказівок Укрзалізниці з 1 вересня 2010 року на усіх залізницях відновлено повний режим роботи.
Проведено та направлено до ЦПроф листом від 02.08.2010 № ЦЗС-12/292 аналіз виконання "Плану заходів щодо реалізації критичних зауважень і пропозицій, висловлених учасниками засідання ради профспілки залізничників і транспортних будівельників 25.03.2010 при обговоренні питання "Про підсумки виконання у 2009 році Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту та профспілками" станом на 01.07.2010.
Фінансовим планом на 2010 рік передбачено підвищення середньомісячної заробітної плати на 8,15 % (2810,2 грн) при прогнозованому рівні інфляції за 2010 рік - 109,7 %. Годинні тарифні ставки та посадові оклади працівникам галузі у 2010 році не підвищувались.
Середньомісячна заробітна плата працівників звичайної діяльності залізниць за 8 місяців 2010 року склала 2743,7 грн та зросла до відповідного періоду минулого року на 382,7 грн або 16,2 % . Рівень інфляції за 8 м-в 2010 року склав 104,3 %. По відношенню до запланованого рівня заробітна плата за 8 місяців 2010 року вища на 30 грн, або на 1,1 % (план – 2713,7 грн, звіт – 2743,7 грн).
 
Гомон О.П.
Проектом фінансового плану на 2011 рік передбачено підвищення середньомісячної заробітної плати працівників звичайної діяльності залізниць на 12,2 % до очікуваної (2787,0 грн) та на 11,3 % до запланованої (2810,2 грн) на 2010 рік - в розмірі 3127,2 грн. Прогнозований постановою КМУ від 11.08.2010 № 701 рівень інфляції на 2011 рік – 108,9 %.
 
Бабілюка Г.П.
Укрзалізницею розроблені і погоджені з Міносвіти Рекомендовані навчальні плани і програми з підготовки кваліфікованих робітників за усіма основними залізничними професіями.
Питання суміщення професій, розширення зони обслуговування та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника чітко врегульовані законодавством галузевою угодою та колективними договорами. У зв’язку з цим доцільно розглянути питання щодо розроблення методичних рекомендацій щодо застосування таких форм використання кадрового потенціалу.
 
ВИСТУПИЛИ:
 
Анісімова С.В. щодо необхідності надання на розгляд профспілок і подальшого спільного опрацювання проекту фінансового плану Укрзалізниці на 2011 рік.
 
Каріков С.Г. щодо необхідності домагатися підвищення заробітної плати залізничників не нижче темпів зростання заробітної плати в галузях економіки та забезпечення підвищення рівня заробітної плати не менше ніж на 25 % щороку, як це визначено у Галузевій угоді.
 
Лесько В.С. відзначивши складні реалі функціонування галузі підкреслив необхідність виконання показників фінансового плану Укрзалізниці на 2010 рік в частині підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівників галузі на 8,15% ще до кінця року.
 
ВИРІШИЛИ:
 
1 Прийняти до відома інформацію Головного управління охорони і організації праці щодо виконання рішень попереднього засідання та визнати їх такими, що виконані в цілому, за виключенням пункту 1 в частині підвищення заробітної плати.
 
2 Визнати необхідність підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівників галузі ще у 2010 році. Домагатися такого підвищення у розмірах визначених фінансовим планом на 2010 рік.
Термін – до 31.12.2010
 
3 Головним управлінням: фінансово-економічному, охорони і організації праці спільно з профспілками доопрацювати проект фінансового плану Укрзалізниці на 2011 рік в частині визначення основних соціально-економічних показників галузі.
Термін – до завершення роботи над ФП
 
4 Головним управлінням: по роботі з персоналом, охорони і організації праці розробити Методичні рекомендації щодо застосування організації роботи працівників за суміжними професіями, при розширенні зони обслуговування, виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника та ін. на підприємствах залізничного транспорту.
Термін – 01.11.2010
 
Перший заступник генерального
директора Укрзалізниці                                                                                  М.І.Сергієнко
 
Протокол вів:                                                                                                                    А.В.Буковський