28 квітня 2013

Обстеження рухомого складу

Згідно з рішенням Координаційної ради ВПМУ, у березні – квітні цього року організаційними ланками профспілки, було проведено аналіз технічного стану тягового та моторвагонного рухомого складу.

 

Загалом було обстежено 166 одиниці ТРС та МВРС з укладанням актів та – 26 одиниць загальним обстеженням, а саме:

 

-          електровозів – 59 (+26) одиниць;

 

-          тепловозів магістральних -27 одиниць;

 

-          тепловозів маневрових 38 одиниць;

 

-          дизель-поїздів - 29 одиниць:

 

-          електропоїздів - 10 одиниць.

 

Перевірка проводилась на відповідність рухомого складу вимогам:

 

-          ПТЕ, пункту 12.4;

 

-          Інструкції по технічному обслуговуванню електровозів і тепловозів в експлуатації (ЦТ-0056);

 

-          Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу (НПАОП 63.21 - 1.17 - 08 );

 

-          Інструкції із забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та моторвагонному рухомому складі (Наказ від 04.03.03. №61-Ц).

 

На деякому рухомому складі: дизель поїзди, електропоїзди, електровози ВЛ80 (приписки ТЧ Знам'янка, Львів – Захід) недоліки мають масовий характер, тому результати обстеження не змінюються при збільшені кількості обстежень.

 

Електровози локомотивних депо Котовськ (обстежено 22 одиниці) та Одеса-Сортувальна (обстежено 8 одиниць) знаходяться у задовільному технічному стані (нові локомотиви, закріплена їзда), за винятком масової відсутності радіозв’язку машиніст - помічник (Одеса - Сортувальна).

 

Як свідчить аналіз, результати якого наведені в таблицях (додатки 1 - 5), загальна кількість порушень, при яких неможлива експлуатація ТРС та заборонено їх видавати з ремонту для:

 

-  електровозів - 123 на 59 обстежених одиниць, тобто 2,1 порушень на 1 локомотив;

 

-          маневрових тепловозів - 69 на 38 обстежених одиниць, тобто 1,8 порушень на 1 локомотив;

 

-          магістральних тепловозів – 73 на 27 обстежених одиниць, тобто 2,7 порушень на 1 локомотив;

 

-          електропоїздів - 10 на 13 обстежених одиниць, тобто 0,77 порушень на 1 поїзд;

 

-          дизель-поїздів - 145 на 29 обстежених одиниць, тобто 5,0 порушень на 1 поїзд.

 

-          Загалом на 166 одиницях обстеженого ТРС, виявлено 420 порушень (на одну одиницю -2,53 порушень).

 

 

 

Електровози.

 

Як свідчить аналіз для електровозів (59 одиниць), типовим порушенням вимог ПТЕ щодо неможливості їх до експлуатації є:

 

-            несправність (відсутність) пристроїв поїзного радіозв'язку;

 

-            несправності прожектору, освітлення контрольних чи вимірювальних приборів пульту керування;

 

-            несправності автостопу, автоматичної локомотивної сигналізації або пристрою перевірки пильності машиніста.

 

Основними недоліками що загрожують безпеці руху і порушують вимоги охорони праці, пожежної безпеки це:

 

-            відсутність штанг для заземлення;

 

-            відсутність діелектричних рукавичок і килимків;

 

-            підтікання мостила на компресорах.

 

Типовими недоліками для електровозів ВЛ 80–Т (ТЧ Знам'янка) це разукомплектованність електровозів, а саме:

 

-          відсутні шини, шунти та виводи БТС;

 

-          відсутні шини, шунти та реле РПТ;

 

-          відсутні контактори 31 – 34, 46, 47;

 

-          разоборудовані ВУВ-60;

 

-          відсутні трансформатори ТПТЯ;

 

-          відсутні РВ на 15 панелях;

 

-          відсутність кабелів РТ між секціями;

 

-          відсутні ножі, шини, кабелі 111-го рубильників;

 

-          відсутні шини шунтів башмаків 105 рубильників;

 

-          обрізані кабелі РШК між БСА 1 та 2;

 

-          відсутні реле РЗЮ та РП;

 

-          відсутні шунти заземлення допоміжних машин.

 

Саме ці локомотиви складають основу парку, що обслуговують роботу на подовжених плечах обслуговування полігону Полтава – Одеса.

 

(Усі ці зауваження були виявлені під час попереднього обстеження навесні 2011 року, але не ліквідовані).

 

Електровози серії ВЛ 11- М ТЧ Львів Захід (на 6 локомотивів - 21 порушення):

 

-          підтікання мастила по компресорам та з кожухів зубчатих передач;

 

-          недостатнє освітлення як у самому електровозі, ВВК, так і ходової частини;

 

-          не всі локомотиви оснащені ключами КУ в зв'язку з тим, що останні зроблені з неякісного матеріалу і часто ламаються.

 

Враховуючи, що ці ключі застосовуються для розблокування кришового роз’єднувача, їх відсутність негативно впливає при нестандартних ситуаціях з кришовим обладнанням електровозу.

 

(Усі ці зауваження були виявлені під час попереднього обстеження навесні 2011 року, але не ліквідовані).

 

Електровози депо Львів - Захід (ВЛ-80 К та ВЛ-80 Т) знаходяться у вкрай низькому технічному стані, крім того на них відсутні діелектричні рукавички та килимки, штанги заземлення первинних обмоток трансформаторів та відключення роз'єднувачів тягових двигунів.

 

Саме ці локомотиви складають основу парку, що обслуговують роботу на подовжених плечах обслуговування – Козятин.

 

Як свідчить проведений аналіз, відповідь Міністра Інфраструктури В.Козака (лист від 19.02.13 №1766/45-13, п.8) «Для обслуговування вантажних поїздів на подовжених плечах обслуговування залучаються переважно локомотива нових серій та локомотиви, які пройшли модернізацію та капітальні ремонти…», для цих пліч обслуговування не повністю відповідає дійсності.

 

 

 

Тепловози.

 

Всього обстежено 27 магістральних (виявлено 73 випадки невідповідності встановленим нормам - 2,7 порушення на 1 локомотив) та 38 маневрових тепловозів (виявлено 69 випадки невідповідності встановленим нормам – 1,8 порушення на 1 локомотив).

 

Найбільш розповсюдженим порушенням для тепловозів є:

 

-          несправність систем охолодження дизелів;

 

-          відключення тягових двигунів;

 

-          несправність гальмівного обладнання;

 

-          підтікання мастила або палива з трубопроводів на дизелях, компресорах, редукторах тощо;

 

-          несправність освітлення, прожекторів, контрольних чи вимірювальних приладів;

 

-          несправність пристроїв захисту від струмів короткого замикання, перевантаження аварійної зупинки дизеля;

 

-          відсутність діелектричних рукавичок та килимків.

 

Тепловози експлуатуються з несправними електричними приладами контролю тиску масла, температури води, заклиненими блок-магнітами

 

Занижена потужність ДГУ, що приводить до підвищення розходу палива та мастила.

 

Слабі акумуляторні батареї.

 

Для тепловозів серії ЧМЕ-3 характерним є прострочення термінів ТО-3 та поточних ремонтів.

 

 

 

Дизель - поїзди.

 

Обстежено 29 одиниць, виявлено 145 порушень (5 порушень на 1 поїзд (головку).

 

 Загальними для всіх дизель - поїздів недоліками є:

 

-          несправність прожекторів та освітлення;

 

-          несправності гальм чи компресорів;

 

-          несправність систем подачі піску;

 

-          несправність приладів для подачі звукових сигналів;

 

-          несправність пристроїв поїзного радіозв'язку;

 

-          несправність пристроїв захисту від перевантаження, аварійної зупинки дизеля;

 

-          підтикання мастила або палива з трубопроводів;

 

-          несправність блокувальних пристроїв ВВК, панелей пульта управління, тощо

 

-          порушення норм пожежної безпеки;

 

-          відсутність діелектричних килимків та рукавичок;

 

-          неповний комплект або несправність засобів пожежогасіння.

 

Заниження потужності дизелів на дизель-поїздах, у зв’язку з незадовільним технічним станом проводить до зменшення кількості причіпних вагонів та погіршенню умов обслуговування пасажирів.

 

Дизель-поїзди ДР 1-А РПЧ Полтава:

 

-          на жодному дизель-поїзді не введено в роботу протипожежну установку для керування із пульта управління машиніста;

 

-          відсутні холодильники в кабінах машиніста;

 

-          не обладнані кабіни машиніста для роботи локомотивної бригади у складі машиніст та один помічник машиніста, що суттєво погіршує умови праці локомотивної бригади;

 

-          не визначено місце збереження та відсутні термоси для локомотивних бригад в кабінах машиніста;

 

-          відсутні ліхтарі;

 

-          всі швидкостеміри розукомплектовані, а саме відсутні самописці, на 75% відсутні котушки ЛПМ, не працює освітлення стрічки;

 

-          відсутні 97 % трубки радіостанцій, кожна бригада користується хто чим може;

 

-          відсутні встановлені місця для збереження чистого ганчір’я.

 

Дизель-поїзди серії Д-1 РПЧ Коломия (Івано-Франківськ) мають цілу низку спільних недоліків.

 

Всі дизель поїзда експлуатуються в складі трьох вагонів (четверті відчеплені) так як через значно занижену потужність в чотирьох вагонному складі дизель-поїзда є непрацездатними.

 

У 30% моторних вагонів несправні авторегулятори штоків гальмівних циліндрів.

 

70% - мають пошкоджені тріщинами та неодноразово заварені несучі елементи під вагонних рам допоміжних машин.

 

У 60% - несправні акумуляторні батареї, непридатні для пуску дизеля.

 

На кожному дизель-поїзді один з моторних вагонів немає пускового стартера і запускається «з буксиру».

 

У 40% - несправні генератори вентиляторів охолодження води дизелів.

 

У 20% - несправні генератори зарядки акумуляторних батарей.

 

80% моторних вагонів мають несправні або відсутні електродвигуни паливопрокачуючих насосів та насоси в цілому.

 

40% кабін управління мають повністю відключені і від’єднанні від водяної системи калорифери опалення.

 

Половина парку дизель-поїздів, що експлуатуються, через занижену потужність навіть в трьох вагонному складі не здатні витримувати розклад руху.

 

На всіх дизель-поїздах загазовані салони вагонів. Пожежна сигналізація не працює на жодному дизель-поїзді.

 

 

 

Електропоїзди.

 

Обстежено 13поїздів, виявлено 10 порушень (0.77 порушень на 1 поїзд.

 

Характерним для електропоїздів є те, що у разі невідповідності нормам застосовується зменшення кількості секцій, та кількості пар приміських поїздів, що приводить до різкого зниження культури обслуговування пасажирів.
Але навіть при цьому поїзди вимушені експлуатуватися з такими порушеннями як несправність тягових двигунів, поїзного радіозв’язку, акумуляторних батарей, тощо.

 

У РПЧ Здолбунів, у зв’язку з відсутністю необхідних запасних частин електропоїзди експлуатуються з непрацюючими допоміжними компресорами, зарядними блоками, розбитими вікнами, непрацюючими склоочисниками, тощо (копія доповідної додається).

 

Загальними для усього ТРС та МВРС недоліками є:

 

- перепробіги ТРС між поточними ремонтами;

 

- виведення з поїзної роботи в очікуванні ремонту (більше ніж рік 5 тепловозів ТЕП-70 ТЧ Ромни знаходяться у ТЧ Основа в очікуванні ремонту).

 

- виведення з поїзної роботи локомотивного парку у зв’язку з відсутністю колісних пар та гальмівних колодок;

 

- тріщини та пошкодження лобових та бокових вікон кабін;

 

- відсутність медичних аптечок;

 

- переважна більшість рухомого складу експлуатується не забезпеченими засобами пожежогасіння;

 

- відсутність холодильників, місць для збереження їжі в кабінах машиніста та вентиляторів обдуву лобових вікон;

 

- відсутність (неприродність з-за санітарного стану) туалетів;

 

- погане ущільнення дверей та вікон у кабінах.

 

Проведений аналіз підтвердив факт погіршення технічного стану тягового та моторвагонного рухомого складу (особливо тепловозів та МВРС) за період після останнього обстеження, яке ми проводили навесні 2011 року.

 

У 2011 році – 2,14 невідповідностей на 1 локомотив.

 

У 2013 році – 2,53 невідповідностей на 1 локомотив.

 

Для тепловозів пропорційно: у 2011році – 1,61, у 2013 році - 1,8 – 2,7.