01 червня 2009

Про хід виконання протоколу за результатами зустрічі Прем’єр-міністра України Ю.В.Тимошенко з представниками профспілок транспортної галузі

29 травня відбулося консультативна зустріч профспілок з керівництвом Міністерства транспорту та зв‘язку України для розгляду питання щодо виконання протокольних доручень Прем’єр-міністра України Ю. Тимошенко за результатами її зустрічі з профспілками транспортників.
Позицію ВПМУ до учасників зустрічі довів С.Каріков.
За результатами розгляду прийнято рішення визнати:
п.1.7 – на стадії виконання.
п.2.1 – не виконаний.
п.2.2 – не виконаний.
п.2.5 – виконується частково.
п.3.4 – на думку представника ПЗтТБ виконується частково.
Протокольно відзначена окрема думка ВПМУ. Не виконується.
При підведенні підсумків щодо виконання цього пункту заступник голови профспілки залізничників та транспортних будівельників В.Лесько заявив, що вони вважають його виконаним.
Позиція ВПМУ: визначити цей пункт невиконаним, як і п.3.10 Генеральної Угоди.
У зв’язку із різними оцінками представників профспілок загальна оцінка учасників зустрічі виконана частково.
За наполяганням С.Карікова до протоколу внесено окрему думку: оцінка ВПМУ – не виконана.
 
Довідка
про хід виконання протоколу за результатами зустрічі Прем’єр-міністра України Ю.В.Тимошенко з представниками профспілок транспортної галузі, що відбулася 25.04.08р. за станом на 25.05.09.
 
П. 1.7. МОЗ, Мінпраці, Мін'юст вжити заходів для урегулювання порушеного Вільною профспілкою машиністів питання щодо ситуації, яка склалася у зв'яжу з виданням Міністерством охорони здоров'я наказу від 21.05,07 № 246 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій".
МОЗ ігнорує виконання цього доручення, та домовленостей, які були досягнуті при зустрічі під час пікетування будинку КМУ 05.03.08. До цього часу це питання не вирішено. МОЗ не провів жодного заходу за участю нашої профспілки для вирішення цього питання.
Оцінка – цей пункт не виконаний.
 
П. 2.1. Мітрансзв'язку:
призупинити дію наказів від 10.01.08 № 14, 25.03,08 № 329 та 18.04.08 № 463, що змінюють підпорядкування окремих підприємств залізничного транспорту та призводять до руйнування усталеної організаційної структури залізничного фахівцями і профспілками залізничного транспорту ґрунтовно опрацювати питання щодо правомірності та доцільності проведення зазначених змін. Про виконання доповісти Кабінетові Міністрів;
забезпечувати погодження з Укрзалізницею та галузевими профспілками проектів рішень, що змінюють структуру управління залізничним транспортом і функції Укрзалізниці, визначені законом України „Про залізничний транспорт" та Положенням про цей орган.
МТЗУ повністю ігнорує виконання цього пункту протокольного доручення Прем’єр – Міністра України Ю.Тимошенко.
На робочій нараді, яка відбулася15 квітня під головуванням Прем’єр – Міністра України Ю.Тимошенко, до неї була доведена інформація про невиконання МТЗУ зазначеного пункту.
За результатами цієї наради Прем’єр – Міністра України Ю.Тимошенко зобов’язала персонально п. Й. Вінського в триденний строк вирішити питання скасування наказу МТЗУ від 18.04.08. № 463 та доповісти про виконання не пізніше 21 квітня 2009р.
Пан Й.Вінський вдруге проігнорував розпорядження Прем’єр – Міністра України Ю.Тимошенко.
Оцінка - цей пункт не виконаний.
 
П. 2.2. Мінфіну та Мінтрансзв'язку опрацювати питання введення в практику розробки фінансових планів підприємств транспортної галузі обов'язкового порядку узгодження з профспілками положень, пов'язаних з вирішенням соціальних питань.
Оцінка - Цей пункт не виконується. Результатом цього є ситуація по заробітній платі що висвітлена у поясненні до п. 1.4.
 
П. 2.5. Мінтрансзв'язку, Мінпраці забезпечити дотримання законодавства про профспілки, не допускаючи перешкод законній діяльності вільних профспілок транспортної галузі.
Вимоги цього пункту виконуються лише частково, а саме: чиняться перепони у наданні можливості приєднання до колективних договорів та їх розробки як на рівні залізниць так і структурних підрозділів, не всюди виділяється приміщення для виборних органів ВМПУ (локомотивне депо Куп’янськ, вагонні дільниці Київ-Пас та Знам‘янка), не перераховуються кошти на культурно-масову та фізкультурну роботу (.локомотивне та моторвагонне депо Іловайськ, вагонні дільниці Київ-Пас.), путівки для членів ВПМУ у відомчі оздоровчі заходи надаються з „накруткою” 15%, не всюди виконуються вимоги Наказу від 10.03.94. № 40 – Ц щодо погодження графіків роботи та відпочинку, тощо. та інше.
Оцінка – Цей пункт виконується частково.
 
П. 3.4. Мінтрансзв'язку, Укрзалізниці вжити заходів з вдосконалення нормативно-правової бази з питань режиму праці та відпочинку локомотивних бригад.
Оцінка виконання цього пункту визначена СПО профспілок України при підведенні підсумків виконання Генеральної угоди за станом на 01.01.09. як не виконаний, бо термін його виконання „До 1 січня 2009року”
(ГУ витяг: п. 3.10. Провести до 1 січня 2009 р. заходи, необхідні для впровадження загальноєвропейських стандартів з умов праці локомотивних бригад, прийнятих Європарламентом.
Провести за участю наукових організацій дослідження умов праці локомотивних бригад, перевтома працівників яких може створювати загрозу життю чи здоров'ю пасажирів, навколишньому середовищу, і підготувати до 1 січня 2009 р. пропозиції щодо визначення максимально допустимої тривалості безперервної роботи цієї категорії працівників.)
Голова профспілки                                                              С.Каріков