12 березня 2010

Пропозиції ВПМУ, щодо внесення змін та доповнень до Наказу від 12.03.09. №171-Ц „Про вдосконалення організації заробітної плати і введення нових тарифних ставок та посадових окладів працівників залізничного транспорту”

Шановні колеги!
Вашій увазі пропонується для обговорення проект Пропозиції ВПМУ, щодо внесення змін та доповнень до Наказу від 12.03.09. №171-Ц
„Про вдосконалення організації заробітної плати і введення нових тарифних ставок та посадових окладів працівників залізничного транспорту”.
Праця локомотивних бригад в Україні останнім часом стала суттєво інтенсивнішою та емоційно-психологічно більш напруженою, але це не призвело до підвищення заробітної плати та умов праці.
Більш того адміністрація, отримуючи економію від подовження плеч обслуговування, зменшення кількості маневрових локомотивів на проміжних станціях, маніпулювання з нумерацією поїздів впроваджує різні „Методичні рекомендації” з однією метою – зменшити нашу заробітну плату та несвоєчасно її виплатити.
Просимо усіх, хто не байдужий до своєю долі та благополуччя своїх родин, прийняти участь у обговоренні сих Пропозицій.
Про подальші дії ВПМУ щодо захисту інтересів залізничників Ви будете повідомлені.
Наша адреса: karikov@uz.gov.ua
 

Пропозиції ВПМУ,

щодо внесення змін та доповнень до Наказу від 12.03.09. №171-Ц

„Про вдосконалення організації заробітної плати і введення нових тарифних ставок та посадових окладів працівників залізничного транспорту”

 1. Розділ Умови оплати праці.

У п. 11 ч.2: вилучити  “ Помічникам машиніста локомотива, які без поважних причин відмовились від призначення машиністом локомотива, виплата надбавки відміняється. 

 Обґрунтування:

-     згідно ст.43 Конституції України громадянину України гарантоване право вільно обирати працю та використання примусової праці забороняється;

-         не встановлені ніяким нормативним документом та ніким не затверджені об’єктивні конкретні критерій для оцінки поважних чи неповажних причин відмови помічника машиніста працювати машиністом;

-         відсутній єдиний порядок процедури підбору помічників для призначення їх на посаду машиніста;

-         наявність прав управління локомотивом у помічника машиніста свідчить про рівень його кваліфікації та є необхідною, але не єдиною передумовою його призначення на посаду машиніста;

-         існують умови при яких у складі локомотивної бригади помічник машиніста повинен бути з правами управління.

 

2. Таблиця 1.

2.1.  У Розділі „Маневрова робота” останній абзац викласти у редакції: „При роботі на одиночно прямуючому локомотиві (для всіх видів руху) при слідуванні не менше 50% шляху плеча дільниці обслуговування, тариф для оплата праці машиніста локомотиву  встановлюється на рівні не нижче ніж 105 % помічника машиніста у вантажному русі”.  

Обґрунтування:

 Умови праці, обсяг знань та відповідальність за забезпечення безпеки руху поїздів для всіх локомотивних бригад однакові.  Вони  визначені інструкцією ЦТ-№0105 затвердженої наказом №875-ЦЗ від 22.11.2004р., Наказом МТЗУ від 14.06.07 №499 (зареєстрованим Мінюстом України 09.07.07. за №777/14044) та підтверджені атестацією проведеною на робочих місцях, це важкі та небезпечні умови, особливі умови, про що локомотивні бригади  повідомляються при прийомі на роботу,

Закон України " Про оплату праці ", визначає наступне :

Стаття 1ч.2: Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Стаття 6 ч.2: Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та розрядами тарифної сітки.

Жодна інструкція та процес підготовки членів локомотивних бригад не розділений на підготовку машиніста маневрового локомотива, вантажний рух чи управління резервним локомотивом. Тому кваліфікація дозволяє машиністу пасажирського поїзда водити вантажні поїзди, проводити маневрову роботу.

Розміри тарифної ставки помічника машиніста пасажирського, приміського, вантажного руху складає 1300.00 коп. а машиніста одинично прямуючого локомотива (для всіх видів руху ) складає  1271.00 коп.

Таким чином порушуються норми зазначених статей Закону України " Про оплату праці ", бо у даному випадки машиніст визнається менш кваліфікованим працівником та його праця менш складна ніж у помічника машиніста.

Наслідком цього є відсутність стимулювання професійного росту помічника машиніста.

2.2. Пункт 6.Викласти у редакції: „Час прямування робітників локомотивних бригад від місця постійної роботи до пункту приймання локомотивів, час повернення до місця постійної роботи після здавання локомотива, час очікування прямування пасажиром, час відпочинку (перевідпочинку) локомотивних бригад у пункту обороту (підміни), який вважається робочим часом, оплачується розрахунку основної тарифної ставки (окладу) працівника, встановленого для конкретного виду руху в якому він працює, але цей час не враховується під час підрахунку надурочних годин”.

Обґрунтування:

Необхідність такої зміни витікає  з наказу від 25.02.10. за № 153-Ц „Про внесення змін до наказу від 10.03.94. № 40-Ц.

Введення цієї норми для працівників одного з господарств приводить до порушення співвідношення в оплаті праці працівників різних господарств в галузі.

 2.3. Пункт 12. Викласти у редакції: „Робітникам локомотивних бригад, які працюють на подовжених дільницях (в т.ч. по обороту), годинні тарифні ставки...” далі за текстом.

Обґрунтування:

Збільшення плеч обслуговування приводить до підвищення емоційного навантаження та порушення біологічного ритму працівників – членів локомотивних бригад незалежно від виду тяги та характеру виконуваних робіт при незмінно високих вимогах щодо забезпечення безпеки руху поїздів.

 

3. Виключити при оплаті праці поняття „оплата слідування резервом” (п.№ 4101 – 4598).

Обґрунтування:

Таке поняття передбачає слідування локомотива з вагонами (до 10 вагонів). Тому навантаження на локомотивну бригаду та вимоги до неї нічим не відрізняються від звичайних.

Зняття цього поняття (при оплаті праці) позбавить необхідності руховиків маніпулювати з нумерацією поїздів.

 

4. Виключити при оплаті праці поняття „оплата обкатки составів з порожніх пас. вагонів та інш. (п.№ 5001-5098), та поїздів з порожніх пас. вагонів та інш. (п.”5401-5698).

Обґрунтування:

(Дивись п 3).

 

5.Поняття оплата праці „При роботі на одиночно прямуючому локомотиві (для всіх видів руху)” не може застосовуватися у випадках, коли такий рух є слідством виконання технологічного процесу, а тільки у випадку слідування одиночно прямуючого локомотива на все плече обслуговування.

Обґрунтування:

На цей час постійно відбувається грубе порушення ст.. 104 КЗпП України.

Стаття 104. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації

При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації.