31 грудня 2012

Роздуми щодо публікації в газеті «Магістраль» №99 від 26.12.2012р.

Андрій Бойкачов – голова дорожньої профспілкової організації ВПМУ Південно-Західної залізниці:

 

Нещодавно прочитав статтю «Защита діалогом» журналіста Олега Портнова, яка опублікована в газеті «Магістраль» №99 від 26.12.2012р. – 01.01.2013р..

«Свобода одного человека заканчивается там,

где начинается свобода другого.»

М.А.Бакунин.

Безумовно, що журналіст повинен мати свободу в своїй діяльності! Більш того, це право захищається чинним законодавством. Але,….!
 
Машиністу неможливо знати про те, якими нормами керується журналіст при складанні статті. Посадовою інструкцією, особистими уподобаннями, корпоративними інтересами чи політикою періодичного видання? Але, виявляється, Національна спілка журналістів на Х з’їзді затвердила Етичний кодекс українського журналіста .
 
Хотілося б навести текст першої статті цього кодексу: «Головний обов'язок журналіста – сприяти забезпеченню права громадян на одержання оперативної інформації. Це зобов'язує його у своїй діяльності завжди бути об'єктивним, коректним, відповідальним за свою справу. Журналіст поширює і коментує лише ту інформацію, у правдивості якої переконаний. Він уникає неповноти або неточностей чи викривлень інформації, які могли б завдати моральної шкоди честі та гідності людини, неприпустимі з його боку недостовірні повідомлення. Журналіст відповідальний перед читачем, слухачем та глядачем.»

«Из свидетелей лучше один видевший,

чем десять слышавших.»

Тит Макций Плавт

Дозвольте, Шановний Відвідувачу сайту, навести факти та документи, що дозволять Вам самостійно зробити висновок щодо об’єктивності прочитаної публікації. (Для того щоб ознайомитися з документом, будь ласка натисніть на текст відмічений синім кольором).

«Зри в корень!»

Козьма Прутков

Опис проблеми. Наразі, переважна більшість працюючих провідників та начальників пасажирських поїздів уклала з роботодавцем контракт. Контракт – особлива форма трудового договору, який має строковий характер. Окремою метою контракту є підвищення взаємної відповідальності робітника та роботодавця (п.4 Положення). У випадку порушення працівником умов контракту, роботодавець має право його розірвати та звільнити працівника. І навпаки, якщо роботодавець не виконує умови контракту, то працівник має право розірвати контракт, отримати компенсацію та … буде звільнений роботодавцем (п.19 Типової форми контракту з працівником)! В будь якому разі працівник позбавляється робочого місця! Практика показує, що після отримання роботодавцем інформації щодо виявлення порушень в роботі, нерідко працівнику не оголошується навіть догана, а відразу з ним розривається контракт.

Що може протиставити первинна профспілкова організація свавіллю роботодавця, сучасній формі капіталістичної експлуатації, захистити право члена профспілки на працю? На рівні вагонної дільниці чи депо можуть бути використані два підходи: 1. прозорість, колегіальність, регламентація критеріїв та дій роботодавця під час продовження терміну дії контракту; 2. підвищення об’єктивності проведення оперативних розборів випадків порушень в роботі, доведення роботодавцем вини працівника, змагальності сторін (адміністрації та профспілкового представника).

 Легче держать вожжи, чем бразды правления.

Козьма Прутков

Журналіст О.Портнов в газеті «Магістраль» написав, що «Профсоюз машинистов, не пройдя весь переговорный процесс, взял сторону бывшего проводника, и решил устроить пикетирование не предприятия, не дороги, а сразу главного административного здания отрасли и выдвинуть требование по дальнейшему трудоустройству конкретного человека.»

 

За ініціативою нашої профспілки, свого часу на вагонній дільниці станції Київ-пасажирський була створена комісія по розгляду матеріалів та прийняття рішення про продовження терміну дії контрактів.

 

Питання встановлення критеріїв при прийнятті рішення комісією неодноразово піднімалося перед адміністрацією. Ще на початку 2010 року нами були запропоновані зміни до Положення про комісію. Через ігнорування пропозицій були ще звернення як до керівництва залізниці так і до Генерального директора. І тільки після доручення Генерального директора Козака В.В. Положення про комісію було переглянуто та введено в дію.

 

Проблема недоліків організаційних заходів з профілактики правопорушень та необ’єктивності проведення оперативних розглядів теж не залишалося поза увагою нашої профспілки. Так, на початку листопада 2012р. на вагонній дільниці був проведений відповідний аналіз та надані рекомендації. На жаль, результати розгляду досі невідомі, бо протокол наради від 06 грудня 2012р. на підпис представникам профспілки не надавався, відповідь на лист поки що не надійшла.

 

27 листопада 2012р. та 04 грудня 2012р. у вагонній дільниці ст. Київ-пасажирський відбулися засідання комісії з прийняття рішення про продовження терміну дії контрактів, на яких деяким з працівників було відмовлено в подальшій роботі всупереч діючому Положенню. Голові первинної профспілкової організації ВПМУ ці протоколи на підпис (як члена комісії) не надавалися. Копії протоколів, не зважаючи на поданий 05 грудня запит були надані лише 20 грудня вже після пікетування. Зважаючи на те, що працівники підлягали звільненню, позиція та запити профспілкової організації були проігноровані, профспілковий комітет прийняв рішення про пікетування Укрзалізниці 19 грудня 2012року.
 

Чому саме – Укрзалізниці? Як підтверджують протоколи комісії, приводом для відмови працівникам в подальшій роботі є (цитую) «В зв’язку з тим, що на сьогоднішній день у Вагонній дільниці ст.Київ-пас. відбулося зменшення обсягу робіт в пасажирському господарстві…». А хто головний гарант збереження зайнятості для залізничників при проведенні реформування залізниці? Чи не в тій же газеті «Магістраль» були неодноразово опубліковані завіряння про те, що жоден залізничник не буде «викинутий на вулицю»?

 

Про запропоновану іншу роботу працівникам, наш представник довідався лише 18 грудня 2012року, коли їй надали ці протоколи на підпис (див. протоколи), напередодні пікетування і тоді, коли вже наш член профспілки був звільнений!

 
Прикро, що журналіст газети «Магістраль» О.Портнов не ознайомився з вимогою, відповідно до якої під Укрзалізницю прийшли члени профспілки. А вона, згідно поданого до Київської міської адміністрації листа, така – (цитую) «Забезпечити конституційне право працівників на працю. Заборонити начальнику вагонної дільниці станції Київ-пасажирський необґрунтовано та безпідставно відмовляти працівникам у продовженні терміну дії контракту або примушувати працівників до переведення на інші посади чи дільниці роботи під загрозою відмови у продовженні дії контракту. Скорочення посад та працівників проводити за встановленою законодавством процедурою та за погодженням з профспілками.»
 
На жаль, неможливо навести документи про те, що під час наради 06 грудня 2012року при начальнику пасажирської служби Південно-Західної залізниці Болдову О.М. ми інформували про існуючи проблеми, але часу в представників Адміністрації на їх обговорення не знайшлося ні в той день ні в подальшому. Також не має можливості підтвердити документально про те, що під час апаратної наради 10 грудня 2012року яку проводив перший заступник начальника Південно-Західної залізниці Осовик В.М. (за відсутності начальника залізниці Кривопішина О.М., який є більш рішучий в пошуку діалогу з всіма профспілками, в своєчасному упередженні конфліктних ситуацій та прийнятті компромісних рішень) мною було доведено до відома присутніх керівників про загострення відносин на вагонній дільниці. Про те, що 18 грудня відбулася зустріч наших представників з начальником Головного управління пасажирського господарства Укрзалізниці Іваньком О.В.. Але, повірте, що ці події відбулися, керівництво від діалогу з нами відсторонилося. Факт - 10 грудня наш член профспілки був звільнений і в ввечері того ж дня заявка на пікетування була подана до канцелярії Київської міськради.

Когда выступают с обвинением против кого-либо,

то нет ничего несправедливее останавливаться

на длинном перечне фактов, говорящих против обвиняемого,

и умалчивать о фактах, говорящих в его пользу.

Цицерон

В статті журналіста О.Портнова було багато сказано про те, що наш член профспілки є недбалим.
 
В мене нема матеріалів по порушенню посадових обов’язків цим провідником в 2006 році. Ми можемо багато сперечатися про правоту його чи адміністрації. Але результат нашого спору буде заздалегідь нікчемним, бо 10.12.2007 року з ним був продовжений контракт на п’ять (!) років. Тобто тоді роботодавець вже вважав за можливе продовжити контракт на такий значний термін. До початку 2012 року цей провідник не мав жодних дисциплінарних стягнень.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

ст.43 Конституції України

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах,

одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.

Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

ст.62 Конституції України

Журналіст О.Портнов в газеті «Магістраль» написав: «А если доходит до разрыва трудовых отношений, то именно те, кто четко попадает под характеристику нерадивые, как правило, и не желают уйти с миром.». Для того щоб Ви, Шановний Відвідувачу, змогли самі зробити висновок щодо «чіткої належності під характеристику недбалі», будь ласка, самі ознайомтесь з рішенням місцевого та апеляційного суду. Дозвольте звернути Вашу увагу на те, що провідником оскаржена не процедура звільнення. Він доводив про те, що перевірка його вагону взагалі не проводилася! А протилежне представники Адміністрації не довели!
 
І, головне! Наголошую, що з провідником – членом нашої профспілки контракт був не продовжений не через його недоведену роботодавцем вину, а «в зв’язку з тим, що на сьогоднішній день у Вагонній дільниці ст.Київ-пас. відбулося зменшення обсягу робіт в пасажирському господарстві…» (згадаймо протоколи!).І саме за такої підстави первинна профспілкова організація ВПМУ б’є на сполох (згадаймо вимоги)!

Нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают,

при условии, что они думают так же, как мы.

Марк Твен

Мені безумовно кортить викласти свої коментарі на події, навести доводи та обґрунтування нашої позиції. Але я утримуюсь з метою уникнення впливу на Вашу оцінку. Читайте, будь ласка, документи, співвідносьте факти. Хотілося також додатково навести документальні приклади абсурдних притягнень провідників до відповідальності та чисельні порушення керівництва вагонної дільниці законодавства про профспілки та норм колективного договору. Але ці факти не є приводом для статті в газеті «Магістраль», яка обговорюється.
 
Проте від однієї репліки все ж таки не стримаюсь!

Не выноси приговора, не выслушав обеих сторон

Солон

Чому в газеті викладений коментар голови іншої профспілки щодо дій представників ВПМУ? Звідкіля було пану Ткачову В.М. знати про причини та підстави появи представників первинної (!) організації ВПМУ під Укрзалізницею? Можливо йому було б доцільніше не піддаватись на провокацію журналіста щодо оцінки дій іншої профспілки спираючись на недостовірні та неперевірені дані? Чому газета «Магістраль» обговорюючи дії наших представників не опублікувала нашу позицію? Чи не є це цілеспрямованими діями по внесенню розколу та ворожнечі між галузевими профспілками в період реформування Укрзалізниці?
 
Діалог не відбувся. Наш колега лишився роботи через відміну пасажирських поїздів. Які подальші дії будуть прийняті вже не первинною організацією вагонної дільниці, а напевне всією профспілкою – вирішувати профспілці. Бо:

Не в силі Бог, а в правді.

Святий Олександр Невський