30 вересня 2011

Семінар з питань відносин між ЄС та Україною Київ, 26-27 вересня 2011

Семінар організований спільно Європейським соціально-економічним комітетом (ЄСЕК) та Національною тристоронньою соціально-економічною радою (НТСЕР). У ньому взяли участь більше 150 представників громадянського суспільства з ЄС і України, члени ЄСЕК і НТСЕР, неурядових організацій (НУО), а також представники виконавчої влади України, інших європейських і міжнародних організацій та країн-членів ЄС, дипломатичних місій.
Під час цього семінару, представники громадянського суспільства висловили свою думку і погодилися на такі висновки:
1.   Невідкладно закликати політичних лідерів України та ЄС до завершення переговорів між Україною та ЄС щодо Угоди про асоціацію, а також щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі до кінця року, та пошуку взаємоприйнятних рішень зі спірних питань.
2.   Визнати європейські прагнення України та вважати, що якнайшвидше прийняття Угоди про асоціацію може стати важливим кроком у цьому напрямку.
3.   Підтримати положення проекту угоди про асоціацію Україна-ЄС, які закріплюють зростання   числа   залучення   організацій   профспілок,   роботодавців і  громадянського суспільства, у всьому його розмаїті, через створення спільної платформи громадянського суспільства. Визнаючи важливість участі громадянського суспільства в моніторингу реалізації угоди про глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, особливо в частині положень, що стосуються сталого розвитку.
4.   Закликати до якнайшвидшого запровадження нового законодавства про соціальний діалог з урахуванням основних стандартів МОП, особливо, щодо права на об'єднання. Водночас, учасники наполягають на консолідації   середовища, яке дозволить організаціямгромадянського суспільства процвітати і розвиватися. У цьому контексті закликати організації роботодавців і профспілок а також українське громадянське суспільство до зміцнення його інституційного потенціалу через використання узагальнених можливостей фонду суспільства та інших відповідних програм ЄС.
5.   Закликати   Уряд   України   та   соціальних   партнерів,    організації   громадянського суспільства,   членів   української   національної   платформи   в   рамках   Форуму   Східного партнерства    громадянського    суспільства,    працювати    разом    у    напрямку    створення структурованого    постійного механізму   консультацій.    ЄЕСК    готовий    співпрацювати    з українським урядом,   соціальними   партнерами та іншими   організаціями   громадянського суспільства з питання створення дієвих механізмів залучення громадянського суспільства до прийняття рішень в Україні.
6.   Будучи впевненими, що регулярні консультації з представниками громадянського суспільства   сприятимуть   покращанню   моніторингу   внутрішніх   реформ   і   зближенню   з цінностями ЄС, а також покращанню управління в Україні. Це також гарантує проведення внутрішніх реформ, збереження основних свобод, економічної та соціальної стабільності.
7.   Вважаємо, що внесок громадянського суспільства в ініціативи Східного партнерства не є достатнім, оскільки не вистачає належної підтримки політиків.. Закликати ЄС і українські громадські організації, подати приклад зміцненню їх співпраці, як з допомогою конкретних проектів, що реалізуються в рамках Східного партнерства Форум громадянського суспільства, так   і   за рахунок розширення   роботи   на двосторонньому рівні.   Невідкладно закликати представників      ЄС   і   українську   владу   забезпечити   належне   фінансування   інституцій громадянського суспільства ЄС і України, у всій його повноті, для здійснення діяльності щодо зміцнення потенціалу та твінінг-проектів.
8.   Сторони переговорів з обох сторін підкреслюють, що сільське господарство та сектор харчової промисловості у майбутньому повинні грати більш конкретну роль у механізмах співпраці між Україною та ЄС. Невідкладно закликати Уряд України до інтеграції сільського господарства та пов'язаних з ним питань у конкретну державну політику, яка спрямована на збільшення   виробництва   у   сільськогосподарському   секторі   та   поліпшення   соціально-економічної ситуації в сільській місцевості. Особлива увага має бути приділена поліпшенню санітарного та фіто санітарного контролю.
9.   Закликаємо ЄС і уряд України до підтримки та заохочення організацій фермерів у створенні   потенціалу та зміцнення   навичок   і   вмінь   своїх членів.   Сільськогосподарські організації європейського рівня мають сприяти позитивному розвитку своїх українських колег, організовуючи спільні семінари, тренінги та обмін передовим досвідом.
10. Відзначити   намір   Європейського   Союзу   щодо   створення   Програми   Сусідства з сільського господарства та сільських районів і закликати до якнайшвидшого прийняття та реалізації цієї програми. Ця програма повинна допомогти сільськогосподарському сектору побудувати адміністративний потенціал, щоб узгодити з ЄС стандарти якості та безпеки продуктів харчування та пом'якшити можливі соціально-економічних наслідки конкурентної діяльності українських компаній на єдиному ринку.
11. Сприяти в Україні, а також в Європейському Союзі, створенню стійкого сільського господарства, яке вироблятиме безпечні і здорові продукти харчування за мотивованими цінами; забезпеченню належного рівня життя для фермерів, збільшення кількості робочих місць в сільських з метою забезпечення економічної життєздатності сільськогосподарських підприємств; боротьбі зі зміною клімату; збереження навколишнього середовища, зберігаючи цінні екосистеми та біологічне різноманіття на благо майбутніх поколінь. Хімічні пестициди повинні    використовуватися    мінімально,    і  виключно    так,    щоб    запобігти    знищенню навколишнього середовища як в ґрунті так і у водних системах.