09 квітня 2012

Засідання Соціальної ради міністерства

За встановленою традицією, після вступного слова заступника міністра В.В.Корнієнко, було надано слова представникам профспілок, для висвітлення «наболілих» питань. У своєму виступі С.Каріков підняв наступні питання: 1. Про необхідність термінового перегляду наказу №40-Ц «Про особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку окремих категорій працівників» та видання замість нього наказу Мінінфраструктури, у зв’язку з реформуванням галузі, яке приводить до лібералізації послуг залізничного транспорту; 2. Активізацію участі представників транспортного комплексу (усіх 3-х сторін соціального діалогу), у роботі правлінь та наглядових рад фондів соціального страхування, до яких підприємства галузі без заборгованостей сплачують сотні мільйонів гривень щомісячно; 3. Про наявність соціального перекосу у галузі, а саме: - система оплати залізничників базується на законодавстві України та в основному йому відповідає. В той же час, у системі оплаті праці локомотивних бригад, постійно відбувається систематичне порушення ст. 104 КЗпП України, якою передбачено, що „при виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації”; - введення нового порядку оплати службового проїзду, який фактично призвів до ситуації, при який робітники масових професій є кредиторами підприємства на якому вони працюють на суму вартості проїзду, який вимушені сплачувати за свій рахунок, в той час коли апаратні працівники сплачують проїзд за рахунок авансу на відрядження. Хоча це питання піднімалося перед Генеральним директором Укрзалізниці В.В.Козаком ще 13 березня під час засідання Координаційної ради, практично на цей час воно не вирішено; - намагання роботодавця підвищити продуктивність праці за рахунок рядових працівників при роздутих штатах апаратів управлінь усіх рівнів. 4. Незалучення Вільної профспілки машиністів до розробки фінансового плану Укрзалізниці на 2012 рік; 5. Враховуючи, що термін проведення реформування галузі передбачається 5-7 років вважати недоцільним та неприпустимим зменшення чисельності працюючих на першому етапі реформування. У заключному слові заступник міністра В.В.Корнієнко запевнив, що крім відповідей, які були надані під час засідання, усі підняті питання будуть включені до протоколу для ретельного розгляду міністерством. Про прийняті рішення будуть повідомлені члени Соціальної ради.