25 червня 2012

Зустріч керівництва залізничної галузі з представниками профспілки

У ході зустрічі сторони висловили підтримку довгоочікуваним структурним змінам, які мають вивести залізничну галузь на новий рівень управління та створити можливості для довгострокових інвестицій у галузь. Із процесом структурних перетворень залізничники пов’язують надію на оновлення застарілих локомотивів, вагонів та інших основних фондів підприємств галузі, а також висловлюють сподівання на ріст заробітної плати та покращення соціального захисту працівників.
Так голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Ткачов зазначив, що у трудових колективах сьогодні гостро відчувається потреба у докорінних змінах, про що свідчить хоча б той факт, що застарілим парком важко виконувати пряму функцію перевізника, зношені пасажирські та вантажні локомотиви і вагони стає дедалі важче і дорожче ремонтувати. Залізничні адміністрації країн, де були проведені реформи,  змогли оновити техніку, покращити якість надання послуг і умови праці, значно підвищити заробітну плату.
Як зазначили учасники зустрічі, навколо теми реформування залізничного транспорту України виникає чимало політичних спекуляцій, нічим необґрунтованих заяв, які не пов’язані із відстоюванням інтересів трудових колективів, зокрема, процес структурної перебудови підприємства неправдиво називають приватизацією. У трудових колективах такі заяви не сприймаються і навіть викликають певну відразу. Потрібно говорити мовою аргументів. Законодавчо галузь захищена від усіляких посягань. Та й зрештою громадськість та трудові колективи галузі не дозволять жодних дій у напрямку відчуження майна та основних фондів. Тож не варто відволікати залізничників, які наразі повинні не тільки забезпечувати безперебійний процес перевезення вантажів та пасажирів, а й ефективно провести процес реформування галузі.
 
У реформуванні залізничної галузі, зміні її структури, переході від територіального принципу управління до вертикально-інтегрованого назріла нагальна потреба. ПАТ «Українська залізниця» зможе працювати в іншому правовому полі, її прозора структура сприятиме залученню інвестицій міжнародних фінансових установ. Голова Вільної профспілки машиністів України Семен Каріков зазначив, що на основі позитивного досвіду інших країн необхідно створити українську соціально орієнтовану модель реформування залізничного транспорту, яка збереже кадровий потенціал галузі та гарантує наступність у передачі професійного досвіду.
Усі кроки щодо реформування залізничної галузі узгоджуються із трудовими колективами підприємств залізничного транспорту та профспілками. Укрзалізниця веде постійний діалог та відкрита до обговорення усіх нюансів із широкою громадськістю, таким чином забезпечується прозорість усіх структурних змін та повною мірою враховуються інтереси працівників галузі при прийнятті будь-яких стратегічних рішень.
 
 
Довідка:
Основи реформування залізничного транспорту були закладені в "Концепції державної програми реформування залізничного транспорту", схваленій Кабінетом Міністрів України ще в грудні 2006 року. У жовтні 2011 року Уряд України затвердив Державну цільову програму реформування галузі, розраховану на 10 років.
Крім того реформування залізничного транспорту здійснюється на підставі рекомендацій та вимог Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку і під їх постійним моніторингом.
З метою успішного проведення процедури реформування прийнятий Закон України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" від 23.02.2012   № 4442-VI, який  підписаний Президентом України 15.03.2012.
Законом передбачено, що Товариство утворюється у формі публічного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого закріплюються у державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття.
Очікуваний термін, за який буде створено та зареєстровано Товариство, складає шість-вісім місяців.
 Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.
Управління корпоративними правами держави стосовно Товариства здійснює Кабінет Міністрів України.
 На другому етапі (2013 - 2015 роки) передбачається формування вертикально інтегрованої виробничо-технологічної системи залізничного транспорту, структурованої за видами діяльності шляхом створення відповідних філій та структурних підрозділів, які належатимуть товариству на правах власності.
На третьому етапі (2016 - 2019 роки) передбачаєтьсяутворення господарського товариства у сфері пасажирських перевезень у дальньому та місцевому сполученнях, корпоративні права щодо якого належатимуть товариству, а також утворення місцевих залізниць, що володіють об'єктами інфраструктури та рухомим складом, на базі підрозділів промислового залізничного транспорту, малодіяльних та вузькоколійних дільниць, в тому числі, із залученням недержавних (приватних) інвестицій.