08 month01 2013

Звернення до колег

 
Новою «фішкою» цього року стала «оптимізація» контингенту. При цьому вона стосується усіх – і «непокірних» і «відданих» ( на приклад, колишній начальник Південної залізниці В.Остапчук «віддячив» залізничникам, які його обрали Народним депутатом, вказівкою від 14.11.12. за №НОТ-96/57-86 про оптимізацію чисельності працівників в 2013 році зі зменшенням контингенту у 1 півріччі на 10%.)

 

 Враховуючи, що цей державний муж послався на необхідність «підвищення результативності діяльності залізничної галузі в цілому» слід очікувати зменшення контингенту на 10% у всій галузі, тобто 40 -45 тисяч залізничників буде «викинуто» на вулицю але не по «скороченню», при якому треба платити вихідну допомогу, а по «оптимізації», при якій Вам навмисно буде запропонована така посада і місце роботи, на яку Ви ніколи не можете погодитесь, або з Вами просто не продовжать контракт, як це вже успішно робиться.

 

Готується правова база для переведення залізничників на роботу 4 дні на тиждень.

 

Інакше кажучи створюються передумови для того, щоб залізничники самі звільнялися з роботи.

 

Майже на всі питання одна відповідь – нема грошей.

 

Нема грошей – нема нового рухомого складу; нема грошей – нема ремонту; нема грошей – нема підвищення заробітної плати; і цей перелік можна продовжувати безкінечно.

 

Хто винен у ситуації  що склалася у залізничній галузі – Кабінет Міністрів України

 

Кабінет Міністрів України, незалежно від того, яку «владу» він представляє, на протязі довгих років не виконує ст.10 Закону України «Про залізничний транспорт» у частині фінансування залізничного транспорту.

 

(Стаття 10. Основи виробничо-фінансової та інвестиційної діяльності на залізничному транспорті.

 

Будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, об'єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення здійснюються у встановленому порядку за рахунок коштів Державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень.

 

Будівництво і реконструкція (у тому числі електрифікація) залізничних ліній, вокзалів, пішохідних мостів і тунелів, пасажирських платформ та інших об'єктів залізничного транспорту, пов'язаних з обслуговуванням населення регіону, придбання електропоїздів та дизель-поїздів для приміського сполучення здійснюються за рахунок коштів залізниць із залученням коштів місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством коштів.

 

Кабінет Міністрів України щорічно встановлює Укрзалізниці державне замовлення щодо перевезень пасажирів і вантажів, введення нових потужностей, модернізації технічних засобів, порядку і розмірів виділення необхідних для цих потреб коштів з Державного бюджету України.)

 

На перший погляд, чергове невиконання владою ще одного Закону, до чого народ України вже звик, але за ним іде не тільки масове звільнення залізничників, а ще і реальна загроза безпеки руху поїздів та невиконання залізницею свого соціального призначення – перевезення пасажирів (реалізації конституційного права громадян безперешкодного пересування по Україні).

 

Крім того, нинішній КМУ не виконує навіть Закони, прийняті за його поданням, а саме Закон України «Про ціни та ціноутворення», підписаний Президентом В.Януковичем 21 червня цього року, ст. 15 якого передбачено що:

 

«1. КМУ, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари (читай квитки на проїзд у потягах) в розмірах, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобовязані відшкодовувати суб’єктам господарювання (читай Укрзалізниці) різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 

2. Установлення КМУ, органам виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, без визначення джерел для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому порядку».

 

Таким чином, доводячи до зубожіння залізничний транспорт, не виконуючи Закони України та прикриваючись збитковістю пасажирських перевезень, влада знецінює усю галузь.

 

Для чого?

 

Хто крім нас зможе вимагати від влади виконання Законів України? – ніхто,

 

А хто ми, якщо цього не зробимо? – НІХТО.

 

У нас є вибір: або бути «баранами» у стаді яке ведуть на бійню, або сказати своє вагоме слово.

 

Розглянемо більш детально до чого нас вже привело відсутність фінансування (навіть без урахування того, що Укрзалізниця будує все, що заманеться владі за свій кошт, а по приблизним оцінкам це 8 мільярдів гр.).

 

Не закупівля пасажирських вагонів (при потребі приблизно 300 од. на рік, за усі роки існування Укрзалізниці придбано не більше ніж 500 одиниць), приміських електро та дизель-поїздів, не проведення їх відновлювальних ремонтів приводить до:

 

-                      різкого зменшення кількості пасажирських та приміських поїздів;

 

-                      зменшення кількості вагонів у цих поїздах;

 

-                      зменшення кількості поїзних та локомотивних бригад (кількість зайвих провідників пасажирських поїздів по УЗ – 2215 чоловік);

 

-                      зменшення кількості ремонтного та обслуговуючого персоналу (слюсарів, прибиральників, тощо);

 

-                      зменшення зупинок пасажирських та приміських поїздів;

 

-                      зменшення працівників обслуговуючих інфраструктуру (білетні касири, станційні та вокзальні працівники, зв’язківці, тощо).

 

Не закупівля локомотивів та не проведення їх відновлювальних ремонтів і модернізацій тягового рухомого складу приводить до:

 

-                      необхідності масового введення роботи на подовжених плечах обслуговування;

 

-                      різкого погіршення безпеки руху поїздів;

 

-                      погіршення стану здоров’я локомотивних бригад;

 

-                      вивільнення локомотивних та ремонтних бригад;

 

-                      закриття локомотивних депо та масове звільнення їх працівників;

 

-                      вивільнення працівників, обслуговуючих вантажні потяги на станціях, (автоматників, вагонників, станційних працівників)

 

-                      зниження класності (закриття) станцій, депо, тощо та зменшення заробітної плати їх працівникам (вивільнення працівників);

 

-                      вивільнення працівників служб обслуговування (будинків відпочинку, їдалень, медпунктів тощо).

 

Все це приводить до втрати робочих місць, погіршення умов праці, зниження норм з безпеки руху поїздів, погіршення здоров’я залізничників, до невпевненості у своєму майбутньому та благополуччі своєї родини.

 

Вільна профспілка машиністів України не може і не буде миритися з таким відношенням до залізничників та галузі в цілому.

 

Ми будемо проводити пікетування будівля КМУ (м. Київ, вул. Грушевського 12/2) 16 січня 2013 року з 10.00 до 13.00. з вимогам:

 

1. Зобов’язати Укрзалізницю виконати положення п. 2.1. Генеральної угоди на 2010-2012 роки, щодо підвищення заробітної плати залізничників, для чого підвищити з 01.01.2013р. годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників залізничного транспорту на 5,75%.

 

2. У відповідності до норм ч.1 ст. 3 Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» не надавати згоду на скорочення чисельності працівників залізничного транспорту.

 

3. Неухильно дотримуватися вимог ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» у частині фінансування залізничного транспорту.

 

4. У відповідності до положень ст. 15 Закону Украйни «Про ціни і ціноутворення» відшкодувати Укрзалізниці збитки від пасажирських та приміських перевезень починаючи з дати введення в дію зазначеного Закону (з 21 червня 2012 року) та не допускати невиконання положень цього Закону на подальше.

 

5. Погасити заборгованість за перевезення пільгових категорій пасажирів у 2012 році у повному обсязі та прийняти заходи для недопущення такої заборгованості на подальше.

 

6. При розробці та затверджені фінансового плану Укрзалізниці на 2013 рік передбачити виділення коштів на придбання для потреб Укрзалізниці пасажирського, приміського та тягового рухомого складу у необхідній кількості та підвищення заробітної плати залізничників на 25%, як це передбачено п. 3.2.1. Галузевої угоди.

 

7. Розглянути питання про виключення з Переліку категорій працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактом, затвердженого Постановою КМУ від 15 липня 1997 р. №764, провідників та начальників поїздів.

 

8. Призупинити впровадження роботи на подовжених плечах обслуговування локомотивних бригад до завершення робіт по дослідженню умов праці та функціонального стану працівників локомотивних бригад, перевтома яких може створювати загрозу життю та здоров’ю пасажирів і розробки на їх основі науково обґрунтованого «Положення про робочий час та час відпочинку окремих категорій працівників залізничного транспорту».

 

У разі ігнорування або невиконання цих вимог пропонуємо:

 

 1. Ніяких мирних акцій протесту біля КМУ більше не проводити.

 

2. Попередити КМУ, що ми звернемося до усіх залізничників України з пропозицією про проведення всеукраїнської акції «Робота за інструкціями» з 07.00 до 09.00 у зазначений день. Знаючи стан залізничної техніки ми переконані, що усе зупиниться, як Хюндай у зимову ніч.

 

Згідно зі статутом ВПМУ відповідальність за проведення акції покладається на голову профспілки.

 

 

 

Залізничник!

 

Тебе «дістала» - оптимізація?

 

Тебе «дістала» «добровільна» відпустка за свій рахунок, під час якої ти вимушений виходити на роботу чи на снігоборотьбу?

 

Тебе «дістала» мізерна заробітна плата, яка не підвищується, як це передбачено Генеральною угодою та затвердженим КМУ фінансовим планом та обіцянки - цяцянки про її підвищення після реформування?

 

Тебе «дістав» страх залишитися без роботи після проведення реформування?

 

Тебе «дістало» постійне зменшення робочого часу та заробітної плати з причини зменшення пасажирських та приміських перевезень?

 

Тебе «дістало» свавілля адміністрації, яка самовільно приймає рішення в якому банку тобі обслуговуватися, але не каже як тобі сплатити заборгованість по кредитам?

 

Так, тебе все це «дістало», але…

 

Є три варіанти:

 

- сидіти і мовчки чекати своєї черги «оптимізації»;

 

- приїхати 16.01.13 о 10.00 до Кабінету Міністрів України і подивитися як члени ВПМУ будуть відстоювати  інтереси залізничників;

 

- приїхати 16.01.13 о 10.00 до Кабінету Міністрів України і прийняти участь у акції.

 

При виборі першого варіанту нічого робити не треба, за тебе і з тобою все зроблять без тебе.

 

При виборі другого або третього варіантів, на виконання п.2 розпорядження Генерального директора Укрзалізниці В.Козака від 18.12.12. №Ц-2/116, візьми собі відпустку на цей день (в тому числі за свій рахунок).

 

При виборі третього варіанту обов’язково додатково зв’яжись з нами для уточнення організаційних питань.

 

тел./факс: 044 465 10 23, 044 481 12 67, моб. тел. 050 334 02 04.

 

E-mail: karikov@uz.gov.ua , pepichek @ ia.ua.

 

 

 

Незалежно від зробленого Вами вибору щиро вітаю Вас, шановні колеги залізничники, Ваших рідних та близьких з Новим роком та Різдвом Хрестовим.

 

Бажаю усім міцного здоров’я, щастя, родинного тепла в оселі та упевненості у завтрашньому дні.

 

 

 

З глибокою повагою,

 

 

 

голова Вільної профспілки машиністів України

 

 

 

Семен Каріков.