25 квітня 2022

Звернення до Правління АТ Укрзалізниця

Правління АТ «УЗ» на свій розсуд тлумачить Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Хоча він не відміняє ані Закон України «Про соціальний діалог в Україні», ані Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (окрім ст.44), ані Закон України «Про колективні договори та угоди». Тому за рішенням Президії на адресу Правління АТ «УЗ» було направлено листа, основна мета якого - нагадати керівництву Товариства, що таку форму соціального діалогу, як консультації сторін, ніхто не відміняв.

Голові правління АТ

«Українська залізниця»

Олександру Камишину

Членам правління

Шановні панове!

Вторгнення Росії на територію України в лютому цього року призвело до виникнення серйозних гуманітарних та соціальних проблем у тисяч залізничників пов’язаних з:

 • перебуванням на окупованих територіях та у місцях проведення активних бойових дій;
 • вимушеною евакуацією через обстріли та загрозу життю чи здоров’ю залізничників та членів їх сімей;
 • руйнуванням цивільної та (або) залізничної інфраструктури;
 • евакуацією тягового, моторвагонного чи спеціального самохідного рухомого складу;
 • необхідністю вивезення дітей у безпечні місця перебування;
 • іншими об’єктивних причинами та загрозами, які не залежать від працівника.

Наслідком цього є неможливість нормальної життєдіяльності чи виконання своїх трудових обов’язків для одних залізничників та підвищеного навантаження на інших.

Вільна профспілка машиністів України з розумінням ставиться до того, у якому напруженому режимі вимушено працювати керівництво Товариства. Але у той час, коли Держава приймає різноманітні відкриті програми щодо внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) та їх працевлаштування, то по Укрзалізниці про існування єдиного підходу з означених проблем не відомо як профспілці так й широкому загалу залізничників.

Західноєвропейські залізничні адміністрації з перших днів прибуття евакуйованих надають їм інформаційну та координаційну допомогу у працевлаштуванні, у тому числі і українським залізничникам, на території своїх країн. Проте в соціальних мережах ширяться різноманітні документи та чутки, які свідчать про намагання керівництва філій АТ «Укрзалізниця» масово «припиняти трудові договори» зі своїми підлеглими (працівниками), замість ефективного їх працевлаштування.

Разом з тим, через зміну логістичних маршрутів та номенклатури вантажів, на деяких дільницях роботи виникає нелюдське навантаження на працюючий персонал, яке загрожує безпеці руху поїздів, якості надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів, суттєво впливає на здоров’я залізничників, які працюють у важких умовах воєнного часу.

З метою мінімізації вказаних гуманітарних проблем, а також недопущення підвищення соціальної напруги у трудових колективах, Президія Вільної профспілки машиністів України вважає за необхідне запропонувати керівництву Товариства вжити невідкладних запобіжних заходів щодо:

 • створення єдиного обліку залізничників, які за різних причин (вказаних вище) не можуть виконувати свої посадові обов’язки за місцем свого знаходження чи за місцем постійної роботи;
 • створення програм з працевлаштування (переведення чи переміщення) залізничників-ВПО за місцем їх тимчасового перебування незалежно від перебування у штаті тієї чи іншої філії Товариства;
 • створення програми з надання тимчасового житла чи компенсації його оренди для залізничників-ВПО, які тимчасово переводяться до штату підрозділів інших філій (регіональних філій);
 • безумовного дотримання норм п.3.2.12 діючої Галузевої угоди в частині оплати вимушеного простою в розмірі 100% тарифної ставки чи посадового окладу, враховуючи вкрай низький їх базовий рівень працівників масових професій;
 • відтермінування дії норми ч.2 п.3.2.21. Галузевої угоди та колективних договорів філій та їх підрозділів на час воєнного стану (та на протязі двох місяців після його відміни) в частині обов’язкової умови своєчасного звільнення працівників на пенсію для отримання додаткових виплат матеріальної допомоги у зв’язку з виходом на пенсію;
 • збереження середнього заробітку за час простою для залізничників чиє місце роботи знаходиться в зоні бойових дій (відповідно до ч.3 ст.113 Кодексу законів про працю України);
 • обов’язковості вказання (при оприлюдненні) професій залізничників, відзначених державними та відомчими нагородами за роботу, вчинки та досягнення у військовий час.

Президія ВПМУ вважає неприйнятними будь-які посилання на Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (далі - ЗАКОН) у частині протиправного розширення обмеження прав профспілок, окрім визначеної ЗАКОНОМ статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Статтею 11 ЗАКОНУ передбачена можливість зупинення дії окремих положень колективного договору на час військового стану. Проте така можливість може бути реалізована (цитата з ЗАКОНУ -) «за ініціативою роботодавця». Тобто - роботодавцю ЗАКОНОМ надається право подання такої ініціативи іншій стороні соціального діалогу для внесення та затвердження змін до колективних договорів порядком, встановленим Законом України «Про колективні договори та угоди». Законом України «Про колективні договори та угоди». Одностороннє ухилення представниками роботодавця від виконання норм колективних договорів є протизаконним.

Окремо варто зазначити, що ЗАКОНОМ не передбачено будь яких обмежень щодо дії норм Галузевих Угод. Тому норми діючої Галузевої Угоди Укрзалізниці повинні виконуватися безумовно.

Частиною 1 статті 14 ЗАКОНУ чітко передбачено, що професійні спілки повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом.

З огляду на це, Президія ВПМУ вважає за необхідне запропонувати Правлінню АТ «Укрзалізниця» проведення консультативної зустрічі, за участі представників усіх репрезентативних профспілок, з метою визначення спільних дій, розгляду необхідних змін до Галузевої угоди та колективних договорів, з метою визначення необхідних мінімальних трудових гарантій, контроль за якими продовжуватимуть здійснювати профспілки.

Продовженням контрактів з керівництвом Укрзалізниці на 3-4 роки, Кабінет міністрів України висловив свою підтримку та вдячність героїчній роботі залізничників під час виконання мобілізаційних перевезень, зокрема й щодо евакуації населення у цей складний для України час. Тому ми вважаємо за справедливе та необхідне у подальшому - безумовне продовження трудових договорів з безпосередніми працівниками, що забезпечують ці перевезення та продовження контрактів з працівниками поїзних бригад, які безпосередньо приймають участь у цьому процесі, на 5 років, як це встановлено нормативними документами УЗ.

При цьому Президія ВПМУ вважає неприпустимим застосування для цієї категорії працівників таких заходів як - звільнення за ініціативною роботодавця або призупинення трудових відношень.

Завдяки тяжкий праці залізничників керівництво Товариства забезпечене гарантованим працевлаштуванням. А пересічні залізничники, завдяки яким виконуються мобілізаційні плани перевезень, не мають жодних гарантій збереження своїх робочих місць.

Враховуючи невизначеність розвитку подальшої ситуації в Україні та відчуваючи відповідальність за збереження соціальної стабільності у колективах ВПМУ вважає вкрай необхідним проведення запропонованої консультативної зустрічі.

Для ефективності та результативності такої зустрічі пропонуємо провести її у візуальному режимі без запрошення представників преси.

За два місяці війни у людей вже накопичилася втома, і втома не тільки фізична.

Кожна людина хоче мати стабільність та впевненість у своєму майбутньому, у своїй соціальній захищеності. Однією з цеглин впевненості може стати така зустріч, яка буде свідчити про стабільність у соціальному діалозі керівництва Товариства та представників найманих працівників.

Час потребує такої зустрічі.

Про прийняте Вами рішення щодо дати та місця проведення такої зустрічі просимо повідомити по можливості у найкоротший час.

З повагою,

голова профспілки Семен КАРІКОВ