Особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

 

№40-Ц                                                                             10 березня 1994 р.

 

Н А К А З

Про введення в дію «Особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів на залізницях і метрополітенах України»

(зі змінами і доповненнями наказами Укрзалізниці від 16.06.2006 № 223-Ц, від 27.06.2008 № 311-Ц, від 25.02.2010 № 153-Ц, від 01.12.2010 №766-Ц, від 30.03.2012  № 104-Ц, від 15.10.2013 № 355-Ц/од)

У відповідності з постановою Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року №1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» переглянуто наказ Міністерства шляхів сполучення Союзу РСР від 18 вересня 1990 року №8-ЦЗ,-

Н А К А З У Ю:

1. Ввести в дію з 1 березня 1994 року «Особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників залізничного транспорту і метрополітенів, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговування пасажирів», погоджені з галузевою профспілкою залізничників і транспортних будівельників (додається).

2. Начальникам управлінь Укрзалізниці, начальникам залізниць, метрополітенів і об’єднання промислового залізничного транспорту:

організувати вивчення в трудових колективах з причетними працівниками Особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку і забезпечити їх виконання.

3. Керівникам підприємств і організацій залізничного транспорту і метрополітенів разом з профспілковими комітетами на основі указаних Особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку, розробити і внести відповідні заміни і доповнення в Правила внутрішнього розпорядку, затвердивши їх на зборах (конференціях) трудових колективів.

4. У разі наявності на підприємстві (відокремленому структурному підрозділі, дільниці, цеху) кількох профспілкових організацій, Графіки роботи (змінності) і відпочинку погоджуються профспілковими органами, членами якої є дані працівники, а при недосягненні згоди – тієї профспілки, членами якої є більшість працівників.

(зміни внесені наказом від 16.06.2006 №223-Ц)

З введенням цих Особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку наказ Міністерства шляхів сполучення Союзу РСР від 18 вересня 1990 року №8 ЦЗ вважати таким, що втратив чинність на залізницях і метрополітенах України.

 

 

Перший заступник Міністра транспорту України –

Генеральний директор Укрзалізниці                                                                         Л.Л. Железняк

 

О С О Б Л И В О С Т І

регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників залізничного транспорту і метрополітенів, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів

 

І.Загальні положення

1.1. Особливості регулювання робочого часу враховують специфіку організації праці і регулюють робочий час відпочинку окремих категорій працівників залізничного транспорту і метрополітенів, праця яких пов’язана з безперервністю перевезень, безпекою руху поїздів і обслуговування пасажирів, постійним виконанням трудових обов’язків в дорозі і роз’їздах у межах дільниць, які вони обслуговують, і не змінюють встановлених законодавством загальних і спеціальних гарантій і пільг.

1.2. Тривалість зміни, час початку й закінчення роботи (зміни), час початку й закінчення регламентованих перерв для відпочинку і харчування зазначаються в Правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємств, затверджених на зборах (конференціях) трудових колективів, а графіки змінності затверджуються адміністрацією підприємства за узгодженням з комітетом профспілки.

1.3. Для працівників, зайнятих на цілодобових безперервних роботах, а також на інших роботах, де за умовами виробництва не може бути збережена встановлена щоденна тривалість робочого часу, керівництво підприємства за узгодженням з комітетом профспілки може запроваджувати підсумований облік робочого часу з періодом обліку – місяць, квартал, тура. При цьому норма робочих годин визначається множенням кількості робочих днів в періоді обліку за календарем цього року на тривалість робочого дня, визначеного для шестиденного робочого тижня з урахуванням скорочення робочого часу в передвихідні і передсвяткові дні.

Графік роботи і відпочинку повинен бути оголошений працівникам не пізніше, як за три дні до початку його дії.

Квартальний облік робочого часу допускається тільки при наявності затвердженого графіка роботи і відпочинку на весь квартал.

1.4. Час приймання і здавання локомотивів, поїздів (секцій) і вагонів локомотивним і поїзними бригадами, а також час на підготовку в рейс поїзних бригад включається в їх робочий час. Норми часу на вказані операції та інші елементи підготовчо-заключного часу встановлюються адміністрацією підприємств за узгодженням з профспілковим комітетом.

1.5. Загальна кількість годин роботи понад нормою для змінних працівників, локомотивних і поїзних бригад при підсумковому обліку не повинна перевищувати 24 години в місяць і 120 годин за рік.

1.6. Тривалість робочого часу змін понад нормальної тривалості робочого дня, але не більше 12 годин, може встановлюватися в разі згоди членів колективу, який переводиться на новий режим роботи, адміністрацією підприємств за узгодженням з профспілковим комітетом. При цьому робота з тривалістю зміни, що перевищує нормальну, не повинна допускатися більше двох календарних днів підряд, зокрема працівників, постійна робота яких відбувається в дорозі.

1.7. Робочий час працівників, постійна робота яких відбувається в дорозі (поїзних бригад пасажирських поїздів, працівників рефрижераторних поїздів (секцій), хопер-дозаторних і думпкарних маршрутів, вагонів-транспортерів сполучного типу, службових, багажних і збірно-роздаточних вагонів та ін.) при загальній тривалості поїздки в обидва кінці три доби і більше може зараховуватись потурно. Турою вважається час з моменту явки на роботу для поїздки до моменту явки на роботу для наступної поїздки після відпочинку у пункті постійної роботи.

1.8. Для окремих професій робітників і посад спеціалістів і службовців відповідно до порядку і умов, встановлених Укрзалізницею і Радою профспілки, допускається організація чергувань:

вдома на випадок виклику на роботу (без права виходити з дому), при цьому за одну годину чергування зараховується 0,25 години нормального робочого часу;

в спеціально обладнаній на об’єкті кімнаті, у вагоні в купе провідника з правом відпочинку, при цьому за одну годину чергування зараховується 0,75 години нормального робочого часу.

1.9. Для окремих професій робітників і посад спеціалістів і службовців допускається поділ робочого дня на частини. Такий режим робочого часу може застосовуватися для працівників, робота яких по своєму складу не може провадитись безперервно, але припускає визначення завчасно кількості і тривалості перерв. При цьому може бути встановлена одна перерва тривалістю більш як дві години, або дві перерви, включаючи перерви для відпочинку і харчування, тривалістю не менш одної години кожна.

Загальна тривалість робочого часу за зміну не повинна перевищувати встановленої графіком змінності тривалості, а час безперервного відпочинку між змінами повинен бути не менш як 12 годин.

1.10. Робочий час і час відпочинку працівників будівельних організацій, воєнізованої охорони, учбових закладів, торгівлі, медичного обслуговування, громадського харчування, вагонів-ресторанів, купе-буфетів, вагонів-крамниць, водіїв автомобілів, а також працівників, для яких застосовується вахтовий метод організації робіт, регламентовано відповідними Положеннями.

1.11. Питання робочого часу і часу відпочинку, не передбачені цими Особливостями, регулюються законодавством про працю.

 

ІІ.Початок і закінчення роботи

2.1.Початком роботи вважається час явки до постійного місця роботи в годину, встановлену правилами внутрішнього трудового розпорядку, а закінченням роботи – час звільнення від  роботи.

В окремих випадках початок і закінчення роботи можуть назначатись поза місцем постійної роботи (постійного пункту збору), про що робітнику повинно бути повідомлено не пізніше закінчення попереднього робочого дня. В цьому випадку час проходження від постійного пункту збору до місця роботи і назад (на відстані в одному напрямку до трьох кілометрів при проході і фактичному часі проїзду на більшу відстань менше  36 хвилин) не вважається робочим часом.

Якщо працівнику не було вчасно повідомлено про наступне місце роботи, що знаходиться на відстані до трьох кілометрів, або якщо відстань від постійного пункту збору до місця роботи перевищує три кілометри, або фактичний час проїзду перевищує 36 хвилин, то час прямування від постійного пункту збору до місця роботи і назад повинен включатися в робочий час з розрахунку 12 хвилин на один кілометр при проході і за фактично витрачений час при проїзді.

Якщо час прямування від постійного пункту збору до місця виконання робіт і в зворотному напрямку відбувається поза межами робочої зміни, встановленої графіком роботи, то цей час обліковується окремо, оплачується з розрахунку тарифної ставки (окладу) працівника, але не враховується під час підрахунку надурочних годин.

(зміни внесені наказом від 25.02.2010 № 153-Ц)

2.2. Початком роботи локомотивних та поїзних бригад, бригад що обслуговують вагони-транспортери сполученого типу і т.п., вважається час явки на місце постійної роботи (депо, електродепо, лінійний пункт, резерв, пункт підміни локомотивних бригад, пункт обороту локомотивів), за графіком, нарядом або викликом; закінченням роботи – момент оформлення відповідної технічної документації (наприклад – маршруту машиніста) після здачі локомотиву, поїзду, составу, секції або вагона в депо чи пункті зміни. В разі, коли поїздка не відбулася, закінчення роботи – час звільнення працівників адміністрацією.

2.3. Для всіх змінних працівників і працівників з розділеним на частини робочим днем, час початку і закінчення роботи визначається графіком роботи.

2.4. Порядок явки на роботу по закінчення відпустки і хвороби працівників з підсумованим обліком робочого часу, яким вихідні дні надаються за графіком роботи, повинен визначатися адміністрацією і профспілковим комітетом і відбиватися в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

2.5. На безперервних змінних роботах працівникам не дозволяється залишати робоче місце, поки не надійде зміна. Адміністрація вживає всі залежні від неї заходи для найшвидшої зміни працівника. Порядок виклику в цьому випадку іншого працівника на роботу визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку. При цьому скорочений відпочинок повинен бути не менше 12 годин і не допускається робота більше двох ночей підряд.

 

ІІІ. Організація роботи і облік робочого часу локомотивних

 і кондукторських бригад

3.1.Робота локомотивних і кондукторських бригад організується, як правило, за іменними графіками або за безвикликовою системою. Решта бригад, а також у випадках порушення роботи за графіками, призначаються на роботу за викликом. Способи виклику бригад встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Бригади маневрових, вивозних і передаточних локомотивів не повинні відправлятися на інші станції за 15 хвилин до встановленого часу зміни бригад.

3.2. По кожному пункту явки локомотивних бригад керівництвом залізниці за узгодженням з Дорпрофсожем і з урахуванням думки локомотивних бригад повинна бути встановлена межа допустимого часу знаходження бригади на роботі з моменту явки, по закінченні якого забороняється відправлення її в поїздку.

(зміни внесені наказом від 16.06.2006 №223-Ц)

3.3. Час прямування працівників локомотивних і кондукторських бригад від місця постійної роботи до пункту (станції), призначеному для прийому локомотиву (поїзду), а також час повернення до місця постійної роботи після здачі локомотива (поїзда), якщо вони не прийняті на цих пунктах на постійну роботу, включається в робочий час, а в тривалість безперервної роботи не входить. Порядок проїзду локомотивних і кондукторських бригад в цих випадках встановлюється начальником відділку залізниці.

3.4. Тривалість безперервної роботи локомотивних бригад встановлюється 7 годин. В окремих випадках щорічно при розробці нового графіку руху поїздів начальником залізниці за погодженням з профспілками та згодою колективів локомотивних бригад може встановлюватись тривалість безперервної роботи більше 7 годин, але не більше 12 годин. Робота з подвійним обігом локомотивних бригад з проїздом повз основний пункт (основне депо, пункт підміни локомотивних бригад за місцем проживання), а також зміни режиму роботи в період дії графіка вводяться за таким самим порядком. Тривалість безперервної роботи встановлюється на графік руху поїздів і варіантні графіки, що розробляються у зв’язку з наданням «вікон» в межах встановлених плеч обслуговування в усіх видах руху з урахуванням витрат робочого часу, прийнятих до розрахунку при розробці норм виробітку. Щотижнева тривалість робочого часу встановлюється 40 годин. Середня тривалість робочого часу у розрахунку на кожні сім днів (тиждень), враховуючи надурочні години роботи, не повинна перевищувати 46 годин, при цьому загальна кількість надурочних годин роботи за рік не повинна перевищувати 120 годин.

Тривалість роботи контролюється керівництвом залізниці та профспілковими органами щоквартально, у разі порушень – вживаються заходи щодо її дотримання.

(зміни внесені наказами від 16.06.2006 №223-Ц, від 27.06.2008 №311-Ц)

3.5. Тривалість безперервної роботи локомотивних бригад приміських поїздів повинна бути не більше 10 годин. При роботі з нічним відпочинком в пункті обороту сумарна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 12 годин, а безперервна робота після відпочинку – 6 годин. Режим роботи з більшою тривалістю встановлюється в порядку, передбаченому пунктом 3.4. цих Особливостей.

3.6. Збільшення тривалості безперервної роботи локомотивних бригад більше встановленої допускається при стихійних лихах та надзвичайних обставинах.

До стихійних лих відносяться: снігові та піщані заноси, обвали, оповзні, наслідки ураганів, смерчів, бурь, злив, повеней, землетрусів.

До надзвичайних обставин відносяться: катастрофи поїздів, аварії, пожежі, пропуск позачергових відновних, пожежних поїздів, снігоочисників, локомотивів без вагонів, автомотрис та дрезин незйомного типу, призначених для відновлення нормального руху і для гасіння пожеж, а також поїздів, призначених за особливими вимогами, черговість яких встановлюється при призначенні.

В зазначених випадках, збільшення тривалості безперервної роботи локомотивних бригад повинно провадитися наказом начальника відділку залізниці, а на залізницях з єдиним автоматизованим диспетчерським центром – першим заступником начальника залізниці, а за його відсутності – заступником начальника залізниці, відповідального за перевезення.

В інших випадках для доведення поїзда до станції зміни бригади безперервна тривалість роботи може бути збільшена за згодою локомотивної бригади наказом начальника відділку залізниці або заступника начальника залізниці (на залізницях з єдиним автоматизованим диспетчерським центром).

При цьому у всіх випадках безперервна тривалість роботи локомотивних бригад не повинна перевищувати 12 годин.

3.7. Для локомотивних бригад не допускаються нічні поїздки більше двох ночей підряд. Нічними треба вважати поїздки з роботою, яка починається чи закінчується в період від 22.00 до 6.00 годин за місцевим часом. Ця вимога не поширюється на локомотивні бригади, які повертаються з пункту обороту локомотивів чи пункту підміни локомотивних бригад як пасажири.

 

ІV. Організація роботи та облік робочого часу локомотивних бригад метрополітенів.

4.1. Тривалість безперервної роботи локомотивних бригад може встановлюватись не більше 8 годин 30 хвилин, а в змінах, розподілених на частини, загальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 12 годин.

Після нічного відпочинку в електродепо або інших пунктах метрополітену тривалість роботи встановлюється не більше 4-х годин.

4.2. Локомотивним бригадам поїздів метрополітену протягом зміни можуть встановлюватись регламентовані перерви для відпочинку та харчування через 3,0-4,5 годин від початку роботи порядком, визначеним правилами внутрішнього трудового розпорядку. Рекомендована тривалість цих перерв 25-45 хвилин.

Перерви на особисті потреби, які включені в робочий час, належить надавати, як правило, через кожні 2,0-2,5 години роботи тривалістю до 15 хвилин.

При тривалості оперативної роботи в зміні від 7 годин до 7 годин 30 хвилин, повинна надаватися перерва 15-20 хвилин за 1,5-2 години до закінчення зміни.

Час, що залишився після огляду рухомого складу в пунктах технологічного огляду на лінії, та в електродепо, враховується як перерва для задоволення фізіологічних потреб. а при тривалості його не менше 25 хвилин може вводитись встановленим порядком як перерва для відпочинку і харчування.

4.3. Тривалість нічного відпочинку в електродепо та інших пунктах метрополітену повинна бути не менше половини часу попередньої роботи.

У святкові дні, коли робота метрополітену збільшується на 1 годину, допускається відпочинок (як виняток) менше 2,5 годин, який включається в робочий час. При цьому сумарна тривалість безперервної роботи локомотивних бригад до і після відпочинку не повинна перевищувати 10 годин.

Порядок надання вказаних перерв, їх тривалість і місце встановлюється конкретно для кожної лінії метрополітена адміністрацією електродепо по узгодженню з профспілковим комітетом та колективом локомотивних бригад.

4.4. Збільшення тривалості безперервної роботи машиністів не допускається. В разі невиходу на роботу змінщика при відсутності резерву та при тривалості роботи більше 8 годин 30 хвилин машиніст повинен довести поїзд до найближчого пункту технічного відстою рухомого складу на лінії або в електродепо.

 

 

 

 

V. Особливості організації роботи і обліку робочого часу змінних працівників і працівників з робочим днем, розділеним на частини (роздрібленим)

5.1. При складанні графіків та розкладів роботи змінних працівників та працівників з роздрібленим робочим днем належить керуватись наступним:

а) типові графіки роботи і відпочинку працівників, що працюють в умовах цілодобового змінного чергування, розробляються і затверджуються Укрзалізницею за погодженням з Радою профспілки (додаток №1). Графіки, що складаються на місцях відповідно до типових, погоджуються з профспілковими комітетами;

б) графіки роботи і відпочинку працівників, робота яких відбувається позмінно (але не цілодобово), а також працівників з роздрібленим робочим днем, складаються адміністрацією підприємства з погодженням з профспілковим комітетом.

5.2. Для поїзних диспетчерів та чергових по залізничних станціях (станційним постам централізації), для яких встановлена скорочена тривалість робочого часу, застосовується п’ятизмінний графік чергувань з 12-годинною тривалістю зміни з наданням відпочинку після денного чи нічного чергування тривалістю 48 годин з додержанням місячної (квартальної) норми робочого часу (додаток №2).

Допускається застосування у разі згоди вказаної категорії працівників чотирьохзмінного графіка з 12-годинною тривалістю зміни з наданням відкладеного відпочинку рівномірно на протязі облікового періоду.

 

VІ. Облік робочого часу працівників пасажирських і рефрижераторних поїздів (секцій)

6.1. Режим роботи і відпочинку провідників пасажирських вагонів в рейсі повинен регламентуватися графіком роботи і відпочинку, що розробляється для кожного поїзду стосовно до місцевих умов на підставі рекомендованих Укрзалізницею і Радою профспілки типових графіків.

Розроблені на місцях з урахуванням думки колективу поїзних бригад графіки погоджуються з профспілковим комітетом. По всім графікам тривалість безперервної роботи провідників пасажирських вагонів, стюардів, стюардів (старших) в рейсі повинна бути не більше 12 годин, а максимальна тривалість роботи за робочу добу не може бути більше 16 годин.

6.2. – пункт вилучений наказом від 16.06.2006 №223-Ц

(зміни внесено наказом від 30.03.2012 № 104-Ц)

6.3. Режим роботи і відпочинку прийомоздавальників вантажу та багажу в поїздках повинен визначатися характером їх роботи і тривалістю поїздки. Тривалість їх роботи не повинна бути більше 12 годин на добу.

6.4. Тривалість поїздки бригади рефрижераторного поїзду (секції), як правило, не повинна перевищувати 45 діб. Тривалість поїздки більше цього терміну може бути встановлена до 15 діб, якщо на момент зміни бригади рефрижераторний поїзд (секція) знаходиться в завантаженому стані або прямує в депо приписки, а в разі згоди бригади і на більший строк. Тривалість поїздки і порядок її збільшення встановлюються у разі згоди рефрижераторних бригад, що повинно бути відображено в правилах внутрішнього трудового розпорядку.

6.5. При обслуговуванні рефрижераторних секцій трьома робочими одиницями, тривалість роботи кожного механіки по графіку не повинна перевищувати 12 годин за добу. Встановленим порядком для них може вводитися перерва для відпочинку і харчування, яка не включається в робочий час.

Весь передбачений графіком робочий час, час відпочинку, нічні години роботи і час роботи у святкові дні розділяються між механіками порівну.

Начальнику рефрижераторної секції цей час зараховується так само, як механіку.

Аналогічним порядком ведеться облік робочого часу і часу відпочинку членів бригад рефрижераторних поїздів.

6.6. При обслуговуванні рефрижераторної секції бригадою в дві одиниці робочий час за добу кожного члена бригади в рейсі і за час знаходження в резерві Укрзалізниці враховується по 15 годин.

При супроводженні секцій на заводський чи деповський ремонт (з моменту видачі повідомлення) та очікуванні постановки секції в ремонт кожному членові бригади зараховується половина втраченого на ці цілі часу.

6.7. Час знаходження бригад на заводах по здачі та прийомці поїздів (секцій) зараховується в робочий час відповідно до місцевих умов організації праці на цих підприємствах.

 

VІІ. Особливості обліку робочого часу працівників колійного господарства

7.1 При проїзді працівників колійних машинних станцій, центрів механізації колійних робіт, дистанцій колії від постійного місця збору, встановленого  правилами внутрішнього розпорядку,  до місця здійснення роботи і назад, час, витрачений у дорозі поза межами робочої зміни, встановленої графіком роботи, зараховується окремо та оплата провадиться з розрахунку тарифної ставки або посадового окладу. При підрахунку надурочних  годин роботи цей час не враховується.

          7.2  Працівникам, що обслуговують колійні та залізнично-будівельні машини, в робочий час включається: час безпосередньої роботи на машині, час на підготовку машини до роботи, очікування причеплення і відчеплення від локомотиву, очікування відправлення, слідування по перегону, повернення назад, маневри на станції та постановка у тупик, час проведення  медичних  оглядів до і після поїздки, час отримання  маршрутного листа, час на  інструктаж та  технічне навчання. Тривалість робочого дня при цьому не може перевищувати 12 годин на добу.

          Час, затрачений  на підготовку  навантаження і розвантаження хопер-дозаторів і думпкарів та приведення їх у транспортне положення, а  також  технічний огляд, включається  у робочий час  кожному працівнику бригади згідно з графіком роботи.

          Графіки чергування  та відпочинку обслуговуючого персоналу при переміщені колійних і залізнично-будівельних машин в неробочому стані в складі поїзда, окремим локомотивом чи самостійно  (для самохідних машин), хопер-дозаторних та думпкарних маршрутів (вертушок) від станції навантаження до станції розвантаження і назад, розробляються і затверджуються  адміністрацією підприємства (відокремленого підрозділу) за погодженням із профспілковим комітетом. У цих випадках облік робочого часу ведеться за фактичними витратами відповідно до графіка чергування.

          Робочий час спеціалістів, що входять до складу бригад  колійних і залізнично-будівельних машин, зараховується так само, як і робітників, що обслуговують ці машини.

7.3  При виконанні робіт у “вікна“, де за умовами виробництва не може бути збережена встановлена щоденна тривалість робочого часу для працівників колійного господарства, застосовується підсумований облік робочого часу з періодом обліку - місяць, квартал, тура. Тривалість робочого дня при цьому не може перевищувати 12 годин на добу.

 (зміни внесені наказами  від 16.06.2006 №223-Ц, від 01.12.2010 №766-Ц)

 

VІІІ. Загальні особливості обліку робочого часу для працівників, що обслуговують (супроводжують) рухомий склад, машини та механізми

8.1. При зміні бригад, що обслуговують рухомий склад, колійні та залізнично-будівельні машини і механізми поза місцем постійної роботи (депо приписки, дільниця обслуговування дистанції колії, колійної машинної станції та ін.) час проїзду як пасажирів для їх прийому, в тому числі при очікуванні рефрижераторних поїздів (секцій) на прикордонних та інших станціях, а також час після здачі їх і повернення в пункт постійної роботи слід зараховувати в робочий час з розрахунку 7 годин за кожні 24 години знаходження в дорозі чи на прикордонних та інших залізничних станціях. При знаходженні в дорозі (на станціях) менше доби – робочий час визначається, виходячи з вказаної пропорції.

(зміни внесені наказом від 16.06.2006 №223-Ц)

8.2. Провідникам по супроводженню локомотивів і пасажирських вагонів (кранів на залізничному ходу, колійних та залізнично-будівельних машин) в неробочому стані з депо, дистанцій в інші депо, дистанції, а також на заводи і назад робочий час, витрачений на супроводження і здачу, зараховується по 12 годин за добу, а час прямування в поїздах як пасажира – по 7 годин за календарну добу. При цьому для них повинен застосовуватись підсумований облік робочого часу.

При знаходженні вказаного рухомого складу на шляху прямування більше 12 годин для супроводження на кожну одиницю (сплотку локомотивів, групу вагонів) призначається по двоє робітників.

При супроводженні локомотива в ремонт в діючому (гарячому) стані в складі поїзду (другим локомотивом), робочий час кожного члена локомотивної бригади зазначається в маршруті машиніста і повинен бути не більше ніж 12 годин за добу.

(зміни внесені наказом від 16.06.2006 №223-Ц)

 

ІХ. Організація праці та облік робочого часу працівників відновлювальних поїздів

9.1. Для працівників особистого складу відновлювальних поїздів застосовується підсумований облік робочого часу.

9.2. При виїзді відновлювального поїзду на ліквідацію наслідків аварій, катастроф та стихійних лих в робочий час працівникам поїзда зараховуються всі години з моменту виїзду на місце робіт до моменту повернення на місце дислокації поїзду.

При виконанні робіт протягом тривалого періоду після відкриття руху по прибиранню рухомого складу працівникам повинні надаватися перерви для відпочинку в вагонах відновлювального поїзда.

Вказані перерви у робочий час не зараховуються.

9.3. При виїздах відновлювальних поїздів для виконання підрядно-договірних та інших господарчих робіт робочий час працівникам зараховується на загальних основах за фактичними витратами. В цьому випадку робочий час на шляху прямування зараховується згідно графіку чергувань обслуговуючого персоналу.

9.4. При відсутності роботи керівник має право залучати працівників відновлювальних поїздів до виконання інших робіт, не пов’язаних з основною роботою.

 

Х. Особливості обліку робочого часу працівників з ненормованим робочим днем і працівників, що обслуговують службові і спеціальні вагони

10.1. Робочий час працівників з ненормованим робочим днем зараховується в днях роботи за винятком поїзних електромеханіків, що обслуговують пасажирські поїзди, механіків-бригадирів і начальників поїздів, начальників рефрижераторних поїздів (секцій), які не несуть змінного чергування. Робочий час вказаних працівників зараховується так само, як у більшості провідників пасажирських вагонів або механіків даного поїзда (секції).

При знаходженні в поїздці (рейсі) вони регулюють робочий час і час відпочинку на свій розсуд, відповідно до умов праці.

10.2. Для спеціалістів, що працюють в вагонах спеціального призначення, рекомендується вводити підсумований облік робочого часу.

В поїздці їх робота не повинна перевищувати 12 годин за добу, а при роботі за місцем приписки вагону – 7 годин при шестиденному робочому тижні.

 

ХІ. Порядок надання відпочинку

11.1. Працівникам локомотивних і кондукторських бригад щотижневі дні відпочинку надаються в будь-який день тижня рівномірно протягом місяця шляхом додавання 24 годин до розрахункового відпочинку, який належить надати після чергової поїздки на робочому тижні. Тривалість щотижневого відпочинку не може скорочуватись до 43 годин, якщо за розрахунком вона виходить більшою. Дні відпочинку зазначаються в графіках роботи (нарядах). Порядок сповіщання працівників локомотивних і кондукторських бригад про надання щотижневих днів відпочинку визначається системою організації роботи бригад. Ці дні відпочинку надаються тільки в пункті постійної роботи.

Працівникам, що працюють на цілодобових безперервних роботах, а також на інших змінних роботах з підсумованим обліком робочого часу, щотижневі дні відпочинку зазначаються в графіку змінності.

11.2. Кількість щотижневих днів відпочинку повинна бути рівною кількості недільних днів за календарем протягом облікового періоду.

11.3. Надання щотижневих днів відпочинку в підсумованому вигляді, як виняток, може допускатися:

а) в разі згоди працівників локомотивних і кондукторських бригад, що обслуговують вантажні і пасажирські поїзди – за період не більш ніж за два робочих тижні. При цьому тривалість подвоєного вихідного дня визначається шляхом додавання 24 годин до вихідного дня, визначеному розрахунком, зазначеним в пункті 11.1. цих Особливостей;

б) для поїзних працівників (провідників пасажирських вагонів, стюардів, стюардів (старших), прийомоздавальників вантажу та багажу, поїзних електромеханіків, начальників і механіків-бригадирів пасажирських поїздів) пасажирських поїздів дальнього сполучення і безпересадочних вагонів – за період не більше, ніж за два тижні, а при потурному обліку – за весь час тури, хоча б вона продовжувалась більше місяця;

(зміни внесено наказом від 30.03.2012 № 104-Ц)

в) провідникам службових і спеціальних вагонів (контрольно-вимірювальні та випробувально-дослідні вагони, вагони технічної пропаганди та ін.) і працівникам, постійна робота яких відбувається в дорозі – за період не більше місяця, а при тривалості поїздки більше місяця – за період поїздки;

г) бригадирам рефрижераторних поїздів (секцій) – за час поїздки.

11.4. Працівникам локомотивних і кондукторських бригад в основному пункті (основного депо, пункт підміни локомотивних бригад за місцем проживання членів бригади і т.п.) відпочинок надається після кожної поїздки в обидва кінці.

Тривалість цього відпочинку визначається таким чином: зараховане в роботу число годин за поїздку в обидва кінці помножується на коефіцієнт 2,6 (для метрополітенів – 3,0) і від отриманого результату віднімаються години відпочинку в пункті підміни локомотивних бригад за час поїздки (для метрополітенів – години нічного відпочинку в електродепо чи інших пунктах метрополітенів).

Примітка: коефіцієнт 2,6 (для метрополітенів – 3,0) утворюється шляхом ділення тижневої норми годин відпочинку в робочі дні на тижневу норму годин робочого часу

104 : 40 = 2,6

(108 : 36 = 3,0)

В окремих випадках допускається зменшення тривалості відпочинку в основному пункті, але не більше ніж на ¼ від належного за розрахунком, з відповідним збільшенням відпочинку після наступних поїздок в обліковому періоді.

Якщо розрахунковий чи зменшений на ¼ відпочинок виходить менше 16 годин, то надається відпочинок не менше 16 годин (для бригад приміських поїздів – 12 годин). При цьому після двох нічних поїздок підряд не допускається надання скороченого відпочинку.

Наприклад:

1. Робочий час локомотивної бригади вантажного руху за поїздку 20 годин, відпочинок в пункті підміни 10 годин.

Розрахунковий відпочинок 20 х 2,6 - 10 = 42 години.

Мінімально допустимий, зменшений на ¼ відпочинок становитиме

42 х 3 : 4 = 31,5 години.

2. Робочий час за поїздку 8 годин, відпочинок в пункті підміни локомотивних бригад 4 години.

Розрахунковий відпочинок 8 х 2,6 - 4 = 17 годин.

Зменшений на ¼ відпочинок становитиме 17 х 3 - 4 = 13 годин.

Відпочинок, що надається в цьому випадку, повинен бути не менше 16 годин.

В окремих випадках, коли розрахунковий відпочинок становить менше 16 годин, допускається, як виняток, в разі згоди колективів локомотивних бригад, що обслуговують вантажний і пасажирський рух,  надання мінімального відпочинку між поїздками по місцю проживання 12 годин.

11.5. При обслуговуванні приміських поїздів з тривалістю роботи бригад до кінцевого пункту прямування до чотирьох годин застосовується такий порядок організації і відпочинку:

  • безперервний відпочинок між змінами в основному пункті надається у відповідності до графіку роботи тривалістю, визначеною порядком, встановленим пунктом 11.4. цих Особливостей;
  • при багаторазовому обороті приміського поїзда протягом зміни локомотивним бригадам може надаватись перерва для відпочинку і харчування в пункті обороту чи кінцевій станції прямування поїзда, а також в основному пункті (він розглядається в цьому випадку як пункт обороту). Цей відпочинок може бути менше половини часу попередньої роботи, але не менше однієї години. Відпочинок повинен надаватися в спеціальних приміщеннях, обладнаних для денного відпочинку (для відпочинку і прийому їжі).

11.6. Крім відпочинку в основному пункті, працівникам локомотивних бригад надається відпочинок в пункті підміни, коли час безперервної роботи в обидва кінці не вкладається в установлену тривалість безперервної роботи. Тривалість цього відпочинку (не більше одного за поїздку) повинна бути не менше половини часу попередньої роботи і, як правило, не повинна бути більше часу роботи з моменту явки в основному пункті до здачі локомотива в пункті обороту.

Мінімальний скорочений час відпочинку в пунктах обороту може встановлюватися в разі згоди колективу локомотивних бригад, але не менше ніж 3 години.

Начальниками відділків залізниць в разі згоди колективів локомотивних бригад може збільшуватись мінімальна тривалість відпочинку в пунктах обороту.

Час відпочинку локомотивних бригад в пунктах обороту (підміни) зверх половини часу попередньої роботи і у всіх випадках більше 6 годин вважається робочим часом, який у безперервну тривалість робочого часу локомотивних бригад не включається і при підрахунку надурочних годин не враховується.

Для локомотивних бригад, які працюють на подовжених дільницях обслуговування, не допускається скорочення відпочинку в пункті обороту (підміни) менше половини часу попередньої роботи.

міни внесено наказом від 15.10.2013 № 355-Ц/од)

11.7. Допускається повернення в основний пункт непрацюючих локомотивних і кондукторських бригад без надання відпочинку в  пункті звільнення їх від роботи.

Якщо локомотивна бригада прямувала в пункт обороту локомотивів чи підміни локомотивних бригад пасажиром, то в разі її згоди вона може бути відправлена в поїздку без відпочинку.

11.8. Загальний час належного відпочинку в основному пункті для працівників, постійна робота яких протікає в дорозі, треба визначати шляхом множення включеного в роботу числа відпрацьованих годин за поїздку на коефіцієнт 2,6 та віднімання відпочинку в дорозі і додавання за календарем недільних та святкових днів за поїздку, туру. При цьому щотижневі дні відпочинку за час поїздки надаються в підсумованому вигляді відразу після поїздки.

Відпочинок повинен бути наданий, як правило, після кожної поїздки повністю. В окремих випадках допускається надання провідникам пасажирських вагонів належного домашнього відпочинку після обслуговування состава протягом 2-5 рейсів загальною тривалістю не більше 15 діб, які розглядаються в цьому випадку як одна поїздка. Перелік поїздів, що обслуговуються однією бригадою протягом кількох рейсів, встановлюється керівництвом підприємства і профспілковим комітетом в разі згоди колективу провідників.

У виняткових випадках, коли відпочинок після цієї поїздки не міг бути наданий повністю, невикористана кількість годин відпочинку за цю поїздку може бути приєднана до належної кількості годин відпочинку за наступні 1-2 поїздки (тури). Належний відпочинок може бути зменшений на більше, ніж на ¼ від належного по нормі. Надурочний час при цьому не враховується.

Якщо протягом 1-2 наступних поїздок (тур) невикористана частина відпочинку за попередню поїздку (туру) не буде надана повністю, еквівалентна кількість робочих годин зараховується і оплачується як надурочна робота. Години роботи в святкові та ненадані вихідні дні, оплачені в подвійному розмірі, додатковій оплаті як надурочний час не підлягають.

11.9. Якщо тривалість відпочинку локомотивних бригад та інших працівників постійна робота яких протікає в дорозі, перевищила встановлену нормальну тривалість, то допускається відповідне зменшення часу відпочинку після наступних поїздок в цьому обліковому періоді. При цьому тривалість відпочинку не може бути зменшена більше, ніж на ¼ нормальної тривалості.

11.10. Крім відпочинку в основному пункті, працівникам, постійна робота яких протікає в дорозі, надається відпочинок в поїздці. Тривалість цього відпочинку повинна відповідати графіку роботи і відпочинку, прийнятим для цього поїзда (вагона, секції), але не менше половини часу попередньої роботи.

11.11. Поїзним електромеханікам, механікам-бригадирам, начальникам пасажирських і рефрижераторних поїздів (секцій) в основному пункті надається відпочинок такої ж тривалості, як провідникам чи механікам того ж поїзду (секції).

11.12. В період масових пасажирських перевезень (червень-вересень) може встановлюватися особливий режим роботи, при якому відпочинок працівникам поїзних бригад пасажирських поїздів за місцем постійної роботи, квитковим касирам окремих станцій залізниць надається у розмірі не менше 50 відсотків часу відпочинку, належного за нормою. Вказаний скорочений відпочинок не може бути менше: у поїзних бригад пасажирських поїздів – 2 доби, квиткових касирів між змінами – 12 годин.

Напрямок руху пасажирських поїздів та причіпних вагонів, їх перелік, а також перелік станцій, міських залізничних агентств по обслуговуванню пасажирів, на яких застосовується особливий режим робочого часу і часу відпочинку працівників, встановлюється начальником залізниці за узгодженням з Дорпрофсожем.

Право на застосування особливого режиму надається адміністрації депо, вагонної дільниці, ДОП, резерву, станції і міського залізничного агентства в разі згоди колективів поїзних бригад і квиткових касирів.

Невикористаний час відпочинку, належний за нормою, повинен бути компенсований шляхом надання відгулу по закінченні масових пасажирських перевезень, але не пізніше 1 травня наступного року, або приєднаний до щорічної відпустки в ті ж строки з оплатою цього часу з розрахунку встановленого місячного окладу чи без оплати, якщо розрахунок провідникам пасажирських вагонів здійснюється по закінченим рейсам. Бійцям студентських загонів, що працюють провідниками, при заключенні трудового договору на визначений строк, а також постійним штатним працівникам не повністю використаний відпочинок при звільненні належить оплаті також з розрахунку встановленого місячного окладу.