Порядок організації та проведення передрейсових і післярейсових медичних оглядів працівників

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

                                       'УКРЗАЛІЗНИЦЯ

 

                                                                                                                                       

 

 

27.06.2007                                                                                                                           Київ

 

Н А К А З

 

№  351-Ц

 

Про затвердження Порядку організації та
проведення передрейсових і післярейсових
медичних оглядів працівників локомотивних
бригад та водіїв транспортних засобів залізниць
та підприємств залізничного транспорту

З метою підвищення рівня безпеки руху поїздів, підтримання високої працездатності та професійної надійності залізничників, проведення передрейсових і після рейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад та водію транспортних засобів

НАКАЗУЮ:

 

 

 

1. Затвердити і ввести в дію з 04.07.2007 Порядок організації та проведення передрейсових і після рейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад та водіїв транспортних засобів залізниць та підприємств залізничного транспорту (далі - Порядок), що додається.

2.   Управлінню справами Укрзалізниці (Лук'янов І.В.) забезпечили тиражування Порядку згідно з рознарядкою.

 1. Головному управлінню медичних закладів (Зелений В.М.) довести цей наказ до відома начальників залізниць, керівників підприємств та медичних закладів, що входять до сфери управління Укрзалізниці.
 2. Начальникам залізниць України, керівникам підприємств та медичних закладів, що входять до сфери управління Укрзалізниці, забезпечити вивчення та Застосування Порядку причетними.
 3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Укрзалізниці від 30.07.1997 № 185-Ц ,.Про затвердження та введення в дію Інструкції по організації передрейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад".

6.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Генерального директора Укрзалізниці відповідно до розподілу обов'язків.


 

Генеральний директор                       В.В.Козак 

 

Затверджено:

Наказ Укрзалізниці

від 27.06.07р.    №351-Ц

ПОРЯДОК

організації та проведення перед рейсових і після рейсових

медичних оглядів працівників локомотивних бригад та водіїв

транспортних засобів залізниць та підприємств залізничного транспорту

1. Загальні положення

 1. Порядок організації та проведення передрейсових і після рейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад та водіїв транспортних засобів (далі-Порядок) регламентує питання організації та проведення передрейсових і після рейсових медоглядів працівників локомотивних бригад та водіїв транспортних засобів залізниць, підприємств, установ та організацій, що входить до сфери управління Укрзалізниці.
 2. Порядок поширюється на підприємства залізничного транспорту, в штаті яких є машиністи і помічники машиністів локомотивів, моторвагонного рухомого складу, автомотрис, мотовозів, дрезин, водії і машиністи спеціального самохідного рухомого складу, кранів на залізничному ходу та водії транспортних засобів і лікувально-профілактичні установи залізничного транспорту України.

1.3. На кожному підприємстві, установі, організації залізничного транспорту, які мають відповідні транспортні засоби, затверджується Порядок організації та проведення перед рейсових і після рейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад та водіїв транспортних засобів.

2. Нормативні посилання

- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 №2801-ХІІ;

 • Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2695-ХІ1;
 • Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-ХП;
 • Указ Президента України від 20.05.2004 № 570/2004 «Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом»;
 • Указ Президента України від 12.11.2004 № 1398/2004 «Про заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні» ;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 456 «Про заходи щодо забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів» ;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 6.11.1997 №1238 «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 №1465 «Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконанні! окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих»;
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.12.1999 № 299 «Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2000 за №31/4252;
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України еід 05.06.2000 №124/345 «Про затвердження про медичний огляд кандидатів у водії, та водіїв транспортних засобів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за №435/4656;
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України від 24.02.1995 №114/38/15-36-18 «Про затвердження Положення про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних засобів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.03.1995 за№55/591;
 •   Наказ Міністерства транспорту України від 17.01.2002 №18 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за №97/6385" ;

3. Організація проведення перед рейсових та після рейсових медичних оглядів

3.1. Керівники підприємств, установ та організацій залізничного транспорту України повинні забезпечити: проходження працівниками локомотивних бригад, водіями і машиністами спеціального самохідного рухомого склад;/ та водіями транспортних засобів щозмінних передрейсових оглядів з метою визначення придатності цих працівників до безпечного керування транспортними засобами та недопущення до роботи осіб, які не пройшли в установлений термін медичного огляду або перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

3.2.  Передрейсові та післярейсові медичні огляди працівників локомотивних бригад, водіїв і машиністів спеціального самохідного рухомого складу та водіїв інших транспортних засобів проводяться у здоровпункті (приміщенні) підприємства, що мають у своєму складі кабінети передрейсових та післярейсових медичних оглядів. Для їх проведення адміністрація повинна виділити постійне спеціальне приміщення, обладнане інвентарем та устаткуванням: згідно з додатком 1 до цього Порядку.

3.3. Відповідальність за поточне утримання приміщення, оснащення необхідним медичним устаткуванням, прибирання і створення нормальних умов для роботи медичного персоналу покладається на керівника підприємства, установи, організації чи його структурного підрозділу.

3.4. Передрейсові медичні огляди працівників локомотивних бригад проводяться у здоровпунктах основних депо, пунктах обертання локомотивних бригад та у віддалених від основного депо місцях виходу на роботу локомотивних бригад чи водіїв медичними працівниками, число посад яких встановлюється у відповідності з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2000 №33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я». При неможливості проведення медоглядів у пунктах обертання вони організуються у основному депо після рейсу локомотивних бригад.

В інших пунктах зміни, а також на проміжних станціях, віддалених від основного депо, де виходять на роботу локомотивні бригади, перед рейсовий медичний огляд здійснюється медичними працівниками спеціалізованих пунктів, організованих при місцевих лікарнях (поліклініках), амбулаторіях та медпунктах при вокзалах.

3.5.       При відсутності умов організації такого медичного огляду перевірка працездатності локомотивних бригад у місцях, віддалених від основного депо, а також на проміжних станціях періодично проводиться перевірка працездатності локомотивних бригад по „закритому графіку" працівниками медичних закладів за участю командно-інструкторського складу локомотивних депо.

3.6.  Керівники підприємств, установ, організацій залізничного транспорту та їх структурних підрозділів періодично забезпечують перевірку працездатності членів локомотивних бригад по „закритому" графіку (під час робочої зміни) із обов'язковим залученням медичного працівника, що має відповідну підготовку щодо проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів. Доставка медичного працівника для проведення оглядів на проміжних станціях, віддалених від основного депо, здійснюється транспортом депо (підприємства, установи). „Закриті" графіки оглядів складаються та затверджуються керівниками підприємств, установ і організацій залізничного транспорту та їх структурних підрозділів після чого погоджуються з керівництвом відповідного медичного закладу.

3.7.        Передрейсові та післярейсові медичні огляди проводяться медичним працівником, який має відповідну підготовку та штамп з відтиском про придатність особи до керування транспортним засобом („До керування транспортом придатний"). Керівники медичних закладів повинні забезпечити навчання та раз на три роки перепідготовку медичних працівників методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів згідно з Порядком навчання медичних працівників методам приведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.1997 № 339. При наявності ліцензії на право навчання методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів такі курси можуть бути організовані в медичних закладах Укрзалізниці.

3.8.        Керівники підприємств, установ, організацій залізничного транспорту та їх структурних підрозділів і медичні працівники здоровпунктів зобов'язані періодично практикувати вибірковий післярейсовий медичних огляд окремих працівників локомотивних бригад, водіїв та машиністів спеціального самохідного рухомого складу та водіїв транспортних засобів.

3.9. Керівники підприємств залізничного транспорту, структурних підрозділів залізниць постійно взаємодіють з керівництвом лікувально- профілактичного закладу, щомісячно аналізують результати передрейсових та після рейсових медичних оглядів, звертаючи особливу увагу на причини відсторонення працівників від роботи, особливо на випадки відсторонення осіб, які на момент передрейсового чи після рейсового медичних оглядів знаходились у стані алкогольного чи іншого сп'яніння.

3.10. Відповідальність за організацію та проведення щозмінного передрейсового та після рейсового медичного огляду працівників локомотивних бригад, водіїв і машиністів спеціального самохідного рухомого складу та водіїв транспортних засобів покладається на керівника підприємства, установи чи організації залізничного транспорту та їх структурних підрозділів та керівника медичного закладу,

4. Проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів

 1. Передрейсові та післярейсові медичні огляди проводяться індивідуально і передбачають опитування, огляд, а також визначення функціональних показників здоров'я у працівників локомотивних бригад, водіїв і машиністів спеціального самохідного рухомого складу та водіїв транспортних засобів.
 2. Передрейсовий медичний огляд проводиться перед початком робочої зміни не раніше ніж за 1 годину до рейсу. Післярейсовий медичний огляд проводиться вибірково окремим працівникам за призначенням лікаря або керівника підприємства не пізніше ніж за 1, годину після рейсу. Працівники локомотивних бригад, водії і машиністи спеціального самохідного рухомого складу та водії транспортних засобів повинні з'явитись на медичний огляд з маршрутним листом або нарядом і посвідченням особи чи водія. Медичні огляди проводяться в добре освітленому приміщенні з неухильним дотриманням методик клінічного обстеження. Кожного члена локомотивної бригади чи водія запрошують на огляд персонально.

4.3. Медичний працівник звертає увагу на характер ходи, зовнішній вигляд та. поведінку обстежуваного. При опитуванні з'ясовуються суб'єктивне самопочуття, настрій, тривалість сну, міжзмінного відпочинку. При наявності у обстежуваної особи будь-яких скарг медичний працівник в межах своєї компетенції підтверджує або заперечує їх об'єктивність.

4.4 При проведенні медичного огляду медичний працівник повинен:

 • уважно оглянути шкіряні покрови, звергаючи увагу на почервоніння або блідість шкіри, наявність набряків, подряпин, синців, розчухів, ескоріацій, слідів від ін'єкцій;
 • визначити стан кон'юнктиви та склер (гіперемія, жовтяниця, ін'єкція судин);
 • оцінити стан зіниць (звужені або розширені, ністагм) та їх реакція на світло (співдружня, жива, повільна); звернути увагу на стан слизових оболонок ротової порожнини, губ, з метою виявлення відхилень від норми (блідість або гіперемія, синюшність або жовтушність, обкладання язика, наявність нальотів і т.і.);
 • оцінити наявність ознак вживання та запаху алкоголю, наркотичних засобів чи інших психоактивних речовин, а водіям транспортних засобів провести пробу на алкоголь у повітрі, що видихається, одним із методів, визначених Міністерством охорони здоров'я України;
 • виміряти температуру тіла при наявності об'єктивних показань;
 • виміряти артеріальний тиск (систолічний та діастолічний);
 • порахувати частоту серцевих скорочень (пульсу) та оцінити ритмічність пульсу;
 • проконтролювати наявність окулярів чи контактних лінз (в т.ч. запасних оптичних засобів), медикаментів для постійного прийому та виконання інших медичних умов допуску до роботи.(у разі проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів  за допомогою спеціальної апаратури можуть визначатися також інші параметри)

4.5.       Підставою для відсторонення працівника локомотивної бригади чи водія від управління транспортним засобом є наступні відхилення в стані здоров'я:

- наявність симптомів гострого або загострення хронічного захворювання (підвищення температури тіла понад 37°С, скарги на погане самопочуття, загальну слабкість, головний або зубний біль, гострі болі в очах, в ділянці вуха, грудної клітини, черевної порожнини тощо);

 • підвищення або зниження артеріального тиску, відповідно нормативним документам Міністерства охорони здоров'я України;
 • порушення серцевої діяльності: аритмія; частота пульсу, вище 85 ск/хв., що реєструється в стані спокою після 5 хв. відпочинку лежачи; частота пульсу менша ніж 55 ск/хв.;
 • обгрунтована підозра на стан алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
 • недостатня тривалість безперервного передрейсового відпочинку;
 • наявність травми , обмороку , інфекційного захворювання.

 

 1. Результати проведених передрейсових та післярейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад основного депо реєструються в індивідуальній карті медичного огляду машиніста (помічника машиніста) перед відправленням у рейс або після рейсу (додаток 2), та підписуються медичним працівником та працюючим.
 2. Результати медичних оглядів працівників локомотивних бригад „по обороту" (інших депо) фіксуються у журналах реєстрації щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів працівників локомотивних бригад (додаток 3), водіїв і машиністів спеціального самохідного рухомого складу та водіїв транспортних засобів у журналах, форми яких, наведені у додатку 4 до цього Порядку.

Журнали повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписом керівника лікувального закладу. В журналі заповнюються всі передбачені графи та скріплюються підписом медичного працівника, який провів передрейсовий або післярейсовий медичний огляд. Результати огляду можуть реєструватися на індивідуальних магнітних картках та електронних носіях при проведенні медогляду за допомогою автоматизованих комп'ютерних комплексів. Використання інших методів для реєстрації результатів передрейсових та післярейсових медичних оглядів не допускається.

4.8.       При відсутності скарг, об'єктивних ознак захворювання, відхилень у функціональних показниках стану здоров'я, ознак вживання спиртних напоїв, наркотичних та інших психоактивних засобів, порушень режиму праці та .відпочинку, працюючий допускається до роботи (в поїздку). В цьому випадку медичний працівник ставить штамп в маршрутному листі машиніста чи в шляховому (подорожньому) листі або наряді водія про придатність де керування транспортом („До керування транспортом придатний"). У штампі повинні бути вказані дата і час: проходження передрейсового медогляду, прізвище, ініціали та підпис медичного працівника, який проводив обстеження.

4.9.       Відсторонені від роботи за станом здоров'я працівники локомотивних бригад, водії і машиністи спеціального самохідного рухомого складу та водії транспортних засобів направляються в денний час до лікаря поліклініки: (цехового терапевта чи іншого спеціаліста по профілю виявленого захворювання) для лікування та експертизи непрацездатності, при необхідності забезпечується виклик швидкої медичної допомоги. В тому випадку, якщо відсторонення особи від роботи пов'язане з тимчасовою втратою працездатності та відбулось у вечірній, нічний час, або у вихідний день, коли в поліклініці немає прийому, медичний працівник, надавши першу медичну допомогу, пропонує хворому з'явитись до лікаря на наступний день, а у випадку необхідності - викликати лікаря додому. При цьому він видає Карту-направлення відстороненого від, роботи - за результатами передрейсового медичного огляду члена локомотивної бригади (водія)" (додаток 5), скріплену особистим підписом і кутовим штампом здоровпункту, де вказує час звільнення від роботи, дані про характер захворювання або травми, температуру тіла, тощо, а також робить запис відповідно з вимогами, установленими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.08.2000 №197 у журналі реєстрації амбулаторних хворих (Форма 074/о). Лікар поліклініки, при підтвердженні захворювання, видає звільненій від рейсу особі листок тимчасової непрацездатності згідно з діючим законодавством з моменту вказаного у довідці. Особам, не визнаним тимчасово непрацездатними, лікар лікувально-профілактичного закладу видає довідку про відсутність протипоказань до роботи та листок непрацездатності з часу, вказаного у довідці, виданій медичним працівником здоровпункту, і до закінчення робочої зміни.

4.10. Усі випадки відстороненім працівників локомотивних бригад (водіїв) від рейсу через хворобу або з інших причин фіксуються в „Журналі відсторонень від рейсу членів локомотивних бригад та водіїв інших транспортних засобів при проведенні щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів" (додаток 6). Про усі випадки відстороненні осіб від рейсу медичний працівник негайно інформує керівника (відповідальну особу) підприємства чи структурного підрозділу залізниці та передає інформацію цеховому лікарю.

4.11.  Медичний працівник щомісячно підводить підсумки передрейсових та післярейсових медичних оглядів, аналізує причини відсторонення від роботи членів локомотивних бригад і водіїв, інформацію про це доводить до відома керівників підприємства та медичного закладу шляхом складання звіту за формою, наведеною у Додатку 7 до Порядку.

4.12. Відповідальність за якість проведення передрейсового та післярейсового медичного огляду та видачу висновку щодо допуску працівників локомотивних бригад, водіїв і машиністів спеціального самохідного рухомого складу та водіїв транспортних засобів несе медичний працівник у межах чинного законодавства.

5. Організація та порядок: проведення обстеження працівників

локомотивних бригад, водіїв і машиністів спеціального самохідного

рухомого складу та водіїв транспортних засобів при виявленні у них при

проведенні передрейсових ти післярейсових медичних оглядів ознак

вживання алкоголю, наркотичних засобів чи інших пснхоактивних

речовин

5.1 Підставою для обстеження працівників локомотивних бригад, водіїв і машиністів спеціального самохідного рухомого складу та водіїв інших транспортних засобів на стан сп'яніння при проведенні передрейсових та післярейсових медичних оглядів є наявність ознак знаходження особи в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння.

5.2. Якщо під час проведення передрейсового медичного огляду (при відсутності гострих запальних захворювань, а також даних про попереднє підвищення або зниження артеріального тиску) у особи, що оглядається, виявлені відхилення в роботі серцево-судинної сибтеміі (підвищення або значне зниження артеріального тиску - та інші), характерні зміни відтінків шкіри, слизових оболонок очей, склер, звуження або розширення зіниць (неадекватне освітленню), слабка або відсутня реакція зіниць на світло, а також відхилення в поведінці, порушення ходи і мови, тремтіння рук, повік, запах алкоголю з рота, медичний працівник зобов'язаний провести такому працівнику обстеження на стан сп’яніння. Відсутність запаху алкоголю при наявності вищевказаних клінічних відхилень вказує на ймовірні; вживання наркотичних засобів або токсикантів, у такому випадку потрібно більш уважно оглянути шкіру на передпліччі , на тильній поверхні кистей та стоп, внутрішній стороні стегон.

5.3. При проведенні огляду па стан сп'яніння працівник, якого оглядають, обов'язковому порядку підлягає клінічному обстеженню із застосуванням функціональних проб та спеціальних приладів і інших засобів (тест-смужок та інші.), які дозволяють виявити психоактивні речовини в біологічних середовищах (повітря, що видихаються, слина і сеча). Факт вживання різних психоактивних речовин і стан сп'яніння визначається в комплексі поведінкових, вегето-судинних, соматичних і неврологічних розладів спільно з виявленими в біологічних середовищах етанолом чи будь-яким наркотичним засобом.

5.4. При клінічному обстеженні в першу чергу звертаються увага на:

 • - особливості поведінки працівника (збудження, агресивність, балакучість, метушливість, підозрілість, неуважність);
 •  емоційні реакції (спостерігаються ейфорія, балакучість, апатія, напруженість, замкнутість, тривога, дратівливість, нестійкість настрою), міміка (в'яла, пожвавлена);
 • дисфоричні стани, які виникають на фоні алкогольного сп'яніння (реакція протесту, відмови, опозиції, погрози), агресивні та аутоагресивні дії, що мають явно демонстраційний характер;
 • особливості перебігу інтелектуальної діяльності (складність концентрації уваги, неуважність, підвищене відволікання). Корисним при цьому є застосування нескладних інтелектуальних задач (наприклад, віднімати по сім від ста, запам'ятовувати ряд чисел, називати предмети на будь-яку букву і т.д.);
 • характер мови обстежуваного, вимовляння окремих звуків, словосполучень, емоційна модуляція голосу. У стані сп'яніння часто виявляються нечіткість вимови, іноді мова набуває скандований відтінок, з'являється монотонність. Зазначені особливості звичайно досить легко виявляються при проголошенні скоромовок, рахуванні вголос;
 •  досить часто відмічається тенденція до дисимуляції. Зазвичай це; проявляється у відмові або явно неправильній видачі біосередовищ для проведення: аналізу на вміст психоактивної речовини (невірне продування повітря, що видихається, намагання підмінити аналіз і т. п.);
 • відмічаються також випадки "нерозуміння" або невиконання окремих функціональних проб, наміри ускладнити обстеження чи контакт з медпрацівником.

Реєстрація вказаних феноменів має суттєве значення, оскільки опосередковано свідчить про можливе попереднє вживання алкоголю, наркотиків чи інших психотропних засобів. Крім того увага звертається на:

 • - порушення ходи - цей показник є високочутливим і досить надійним. Хитка хода, розкидання ніг при ходьбі постійно зустрічається в осіб у вираженому стані сп'яніння. Аналогічні розлади, дещо у меншому ступені, виявляються також і при легкій алкогольній інтоксикації. Для їхнього виявлення в такому випадку варто звернутися до досить надійної і простої функціональної проби: ходьби із швидкими поворотами. При проведенні проби "ходьби із швидкими поворотами" обстежуваній особі пропонують зробити 5-6 кроків в одному напрямку, швидко обернутися навколо своєї осі і зробити стільки ж кроків у зворотному напрямку. До діагностично цінних симптомів стану сп'яніння також відносяться нестійкість у позі Ромберга;
 • тремор повік, язика, пальців рук, тонкі порушення координації прій легкому алкогольному сп'янінні можна також встановити при завданнях підняти дрібний предмет з підлоги, із закритими очима торкнутися пальцем кінчика носа, звести із закритими очима кінчики вказівних пальців.
 • вегето-судинні реакції: почервоніння склер, поява ністагму при погляді вбік, звуження або розширення зіниць, зміна їх реакції на світло, збільшення частоти скорочень серця понад 100 у хвилину, гіперемія шкіри, зміна артеріального тиску, частоти дихання і температури тіла, підвищена пітливість, слюнотеча.

Перераховані симптоми можуть коливатися і відображати неспецифічну реакцію обстежуваної особи. Виявлення комплексу негативних проявів у повному обсязі, має важливе значення, оскільки на підставі правильно виявлених розладів можна зробити висновок про стійку зміну функціональної активності організму хворобливої або інтоксикаційної природи.

 1. Після завершення клінічного обстеження і виявлення при цьому ознак вживання алкоголю або інших психоактивних речовин медичний працівник проводить дослідження на виявлення парів алкоголю в повітрі, що видихається, одним із методів, визначених Міністерством охорони здоров'я України та дослідження біологічних рідин на наявність різних груп психоактивних речовин. Огляд проводиться в присутності трьох свідків, при цьому необхідно одержати згоду особи на її обстеження на стан сп'яніння з використанням технічних засобів.
 2. Медичний працівник, який проводить огляд на стан сп'яніння, в обов'язковому порядку готує доповідну записку в двох екземплярах (додаток 8), чітко і конкретно заповнюючи кожен пункт документу. Один примірник доповідної записки залишається у медичного працівника, другий примірник негайно передається керівнику або заступнику керівника підприємства чи структурного підрозділу. На підставі доповідної записки медичного працівника вищезазначені особи зобов'язані відсторонити та направити його на огляд на стан сп'яніння, визначення наркотичного або токсичного впливу до відповідного медичного закладу, що має ліцензію на проведення обстеження на стан сп'яніння, наркотичного або токсичного впливу.

5.7. В доповідній записці медичний працівник детально описує особливості поведінки водія, емоційний стан, його реакцію на проведене обстеження, наявні скарги, характер протікання інтелектуальних процесів, особливості ходи, координації рухів, стійкість пози. Важливе діагностичне значення має стан вегето-судинної сфери: колір шкіри та слизових оболонок, кількість серцевих скорочень і дихальних рухів, артеріальний тиск, звуження або розширення зіниць, зміна їх реакції на світло або взагалі її відсутність. До журналу щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв заносяться результати тестування до графи "Проба на алкоголь":

а)          - позитивна - при наявності алкоголю у видихуваному повітрі;

б)         - негативна - при відсутності алкоголю у видихуваному повітрі.

5.8.    При неясній або неповній клінічній картині сп'яніння, сумнівних результатах лабораторного дослідження, суперечливості даних клінічного і лабораторного обстежень, а також незгоді обстежуваного з висновком проведеного огляду на встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння чи відмові від огляду, медичний працівник зобов'язаний поінформувати керівника підприємства, де працює обстежуваний, про необхідність направлення такого працівника у відповідний медичний заклад для проведення лікарського медичного огляду на стан сп'яніння і встановлення факту вживання алкоголю або інших психоактивних речовин та надіслати такому керівнику доповідну записку  про результати контролю тверезості.

5.9.        У разі підозри на наявність у особи, яку оглядають, захворювання, зовнішні ознаки якого схожі на ознаки алкогольного сп'яніння, вживання наркотичного або психоактивного засобу або травматичних ушкоджень, перевірка цієї особи з допомогою спеціальних технічних засобів не проводиться. Цій особі в разі необхідності надається перша медична допомога, після чого вона доставляється до лікувального закладу з метою надання медичної допомоги і огляду на стан сп'яніння.

5.10.      Особи, що підлягають лікарському огляду в медичних закладах, повинні бути доставлені до місця його проведення якнайшвидше, але не пізніше двох годин з моменту виявлення стану сп'яніння. При наявності виражених ознак сп'яніння, а також відмови від огляду, апаратного або тестового дослідження, підприємством, де працює обстежувана особа, складається акт про знаходження працівника на робочому місці в нетверезому стані.

 

Додаток 1

до п.3.2. Порядку організації та

проведення передрейсових і

післярейсових медичних оглядів

працівників локомотивних бригад та

водіїв транспортних засобів

Перелік

комплектування та обладнання приміщень
для проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів

1. Для проведення передрейсових оглядів необхідно мати приміщення, що складається не
менше ніж із двох кімнат:

 • кімнати для проведення оглядів
 • кімнати очікування.

2. Приміщення    повинно    бути    оснащене    наступними    медичними    приладами,
устаткуванням та меблями:

 • стіл канцелярський, стільці,
 • кушетка,
 • лампа настільна,
 • шафа медична,
  шафа для одягу,
 • вішалка для верхнього одягу,
 • стіл манілулящйний,
 • сейф,
 • холодильник,
 • прилад для визначення артеріального тиску,       .-
 • стетофон'ївдоскоп,
 • термометр медичний-3 шт.,
 • шпателі медичні --10 шт.,
 • прилад для визначення парів алкоголю в повітрі, що видихається,
 • експрес тести на виявлення алкоголю і наркотичних речовин у біологічних середовищах, постійний запас у кількості 10 шт.
 • сумка-укладка для надання першої та невідкладної медичної допомоги,
 • посібник з падання першої медичної допомоги.

3. Приміщення має бути обладнане засобами зв'язку.

Пункт проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів може бути оснащений автоматизованим комплексом для вимірювання основних параметрів функціонального стану організму людини.