Про порядок виплати надбавки за вислугу років

 Зі змінами та доповненнями станом на 29.06.2011

28 грудня 2001 року                                                                                                          №743-Ц

Про порядок виплати

надбавки за вислугу років

Відповідно до Законів України “Про підприємства” та “Про оплату праці” з метою закріплення кваліфікованих кадрів на залізничному транспорті

Н А К А З У Ю :

1.Затвердити Положення про порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам підприємств залізничного транспорту (Додаток №1) та Перелік робіт, професій та посад, які дають право на отримання надбавки за вислугу років після 1 року роботи (Додаток №2).

2.Дане Положення ввести в дію з 1 січня 2002 року.

У разі зниження у працівників, які пропрацювали до 01.01.2002 року, стажу роботи у зв’язку з запровадженням даного Положення раніше визначений стаж зберігається.

3.Контроль за дотриманням даного Положення покласти на керівників залізниць, відособлених структурних підрозділів, підприємств та організацій.

4.Наказ Укрзалізниці від 19.11.1992 року №ЦУ-744 та вказівки від 31.12.1992 року №ЦУ-893; 02.03.1993 року №ЦУ-183; 31.12.1993 року №З-1067; 01.02.1994 року №ЦЗЕ-55; 20.12.1994 року №ЦЗЕ-1012; 19.01.1996 року №З-2241;  06.10.1997 року №З-1718; 03.08.2000 року №З-960; 23.03.2001 року №З-226;  12.03.2001 року №З-164 вважати такими, що втратили чинність.

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника генерального директора Укрзалізниці Горілея С.В.

З Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників України погоджено.

Генеральний директор Укрзалізниці                                                               Г.М. Кірпа

 

 

Додаток №1

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам підприємств і організацій залізничного транспорту

Дане Положення розроблене і запроваджується відповідно до Законів України “Про підприємства” та “Про оплату праці” з метою закріплення кваліфікованих кадрів та підвищення їх матеріальної зацікавленості у роботі на підприємствах залізничного транспорту.

Розмір надбавки за вислугу років

1.Надбавка за вислугу років встановлюється в залежності від безперервного стажу роботи в підприємствах, організаціях та структурних підрозділах залізничного транспорту.
Виплата надбавки за вислугу років провадиться після одного року роботи на підприємствах, організацій і структурних підрозділах залізничного транспорту в наступних розмірах (Наказ Укрзалізниці від 27.11.2007р. № 559-Ц):

Безперервний стаж роботи, який дає  право на отримання надбавки за вислугу років

Розмір надбавки за вислугу років у % від місячної тарифної ставки (посадового окладу)

 

від  1  до  3 років

від  3  до  5 років

від  5  до 10 років

від 10 до 15 років

від 15 до 20 років

від 20 до 25 років

більше 25 років

 

7

10

15

20

25

30

40

1.1.Працівникам лікувально-оздоровчих, оздоровчих закладів, закладів фізичної культури і спорту, культурно-просвітних закладів, які утримуються за рахунок основної діяльності залізниць і оплата їх праці провадиться згідно з наказом Укрзалізниці; працівникам дорожніх газет та газети “Магістраль”, редакції журналу „Залізничний транспорт” (№198-Ц 08.09.2004 року); працівникам ресторанів, кафе, вагон-ресторанів і вагонів-буфетів, робітничих їдалень, буфетів-роздаткових, які передані на баланс підприємств та відособлених структурних підрозділів і оплата їх праці провадиться згідно з наказом Укрзалізниці; викладачам дорожніх технічних шкіл виплата надбавки за вислугу років провадиться після трьох років роботи в розмірі 75% від передбаченого п.1 даного Положення.

1.2.Виплата надбавки за вислугу років провадиться щомісячно.

1.3.Надбавка за вислугу років не виплачується працівникам підприємств торгівлі і громадського харчування, закладів освіти, охорони здоров’я, культурно-просвітних, фізичної культури і спорту, інспекторам з учбової, виховної, методичної роботи, виробничого навчання і початкової військової підготовки, дошкільного виховання і позашкільної роботи та працівникам інших підрозділів, які не входять до основної діяльності залізниць або оплата їх праці провадиться не за наказами Укрзалізниці.

Визначення стажу роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років

2.В стаж роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, включається час безперервної роботи  в  даному  підприємстві, організації, відособленому структурному підрозділі.
Стаж роботи визначається щорічно, станом на 1 січня поточного року.

3.До стажу роботи, який дає право на отримання надбавки за вислугу років, також включається:

3.1.Час дійсної строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу був зайнятий на роботах, які дають право на отримання надбавки за вислугу років і повернувся на підприємство залізничного транспорту протягом трьох місяців (не враховуючи часу переїзду) на ці роботи.

3.2.Час навчання на курсах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з відривом від виробництва, якщо працівник до вступу на курси і після закінчення був зайнятий на роботах, які дають право на отримання надбавки за вислугу років.

3.3. Час навчання в технічних та професійно-технічних навчальних закладах (№252-Ц 14.05.2008 року), що здійснюють підготовку кваліфікованих працівників за професіями з виконання робіт, які дають право на отримання надбавки за вислугу років, якщо працівник безпосередньо після закінчення училища був зайнятий на вказаних роботах.

3.4.Час роботи на виборних  і  інших відповідальних  посадах в колишніх партійних та комсомольських організаціях, в профспілкових організаціях безпосередньо на підприємствах (структурних підрозділах) залізничного транспорту, якщо за цією роботою слідувала робота, яка давала право на отримання надбавки за вислугу років; час роботи на виборних посадах в колишніх радянських органах, в органах місцевого самоврядування, в державних органах, якщо до та після цього часу працівник був зайнятий на роботах, які дають право на отримання надбавки за вислугу років.

3.5.Час роботи працівників на підприємствах залізничного транспорту, які вимушено залишили райони з нестабільною обстановкою із-за міжнаціональних конфліктів, у випадках їх поступлення на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, не пізніше шести місяців з дня розірвання трудового договору з підприємством попереднього місця роботи. 
Час вимушеної перерви до безперервного стажу роботи не включається.

3.6. Час роботи на роботах, що дають право на вислугу років, на підприємствах колишнього Міністерства шляхів сполучення СРСР та підприємствах залізничного транспорту країн СНД у разі якщо звільнення викликане переїздом для проживання в Україні і перерва в роботі не перевищила шести місяців.

3.7. Час роботи за кордоном, якщо перед направленням (відрядженням) за кордон працівник був зайнятий на роботах, які дають право на отримання надбавки за вислугу років, і протягом двох місяців після повернення із-за кордону, не враховуючи часу переїзду, влаштувався на роботу, яка дає право на отримання цієї надбавки.

3.8.Час частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною і відпустки без збереження заробітної плати, що надається  працівникам, які мають дітей, до досягнення дитиною шестирічного віку.

3.9. Час роботи жінок на роботах, які не дають права на отримання надбавки за вислугу років, якщо вони були тимчасово переведені на ці  роботи в зв”язку з вагітністю або годуванням грудної дитини і до переводу були зайняті на роботах, які дають право на отримання цієї надбавки.

3.10. Час роботи у виробничих підрозділах відділень тимчасової експлуатації новобудівних дільниць залізниць, якщо до переходу на підприємства залізничного транспорту на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, працівник працював на аналогічних роботах і перерва в роботі  при цьому  не перевищує трьох місяців.

3.11. Час роботи в дирекціях з будівництва підприємств залізничного транспорту, якщо перерва в роботі у дирекції і слідуюча за нею робота, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, не перевищує одного місяця.

3.12. Час роботи в апараті Міністерства транспорту України, в апараті колишнього Міністерства шляхів сполучення, якщо працівник до і після роботи в Міністерстві був зайнятий на роботах, які дають право на отримання надбавки за вислугу років.

3.13. Час навчання молодого фахівця у вищому навчальному закладі з дня укладання двосторонньої угоди, якщо молодий спеціаліст приступив до роботи в термін, визначений у направленні, але не пізніше 30 календарних днів після завершення навчання (Наказ Укрзалізниці від 22.04.08. №225-Ц).

3.14. Час роботи на посадах апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, якщо працівник до і після роботи в апараті Верховної Ради України і Кабінеті Міністрів України був зайнятий на роботах, які дають право на отримання надбавки за вислугу років (Наказ Укрзалізниці від 09.06.2009р.№335-Ц)

4. Стаж роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, не переривається, але час перерви в цей стаж не включається у таких випадках:

4.1. При переведенні працівника у встановленому порядку із одного підприємства (структурного підрозділу) на інше підприємство (структурний підрозділ) залізничного транспорту, якщо працівник до і після переводу був зайнятий на роботах, які дають право на отримання надбавки за вислугу років, а також при переведенні із апарату Міністерства транспорту України і колишнього Міністерства шляхів сполучення на підприємства залізничного транспорту, якщо працівник до і після роботи в Міністерстві був зайнятий на роботах, які дають право на отримання надбавки за вислугу років.

4.2. При влаштуванні на роботу протягом трьох місяців після зняття групи інвалідності (зміни групи інвалідності) або  хвороби, яка продовжувалась більше чотирьох місяців і викликала звільнення, якщо працівник повернувся на попереднє місце роботи або влаштувався на інше підприємство залізничного транспорту на роботи, які дають право на отримання надбавки за вислугу років, незалежно від місця роботи в період інвалідності, а також у випадку повернення на роботу, яка дає право на отримання надбавки, після переведення за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) на роботу, яка не давала права на отримання даної надбавки.

4.3. При влаштуванні на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, після звільнення з роботи по будівництву молодіжних житлових комплексів (МЖК), об”єктів соціально-культурного призначення і житла, якщо працівник до направлення на будівництво був зайнятий на роботах, які дають право на отримання надбавки за вислугу років.

4.4. При поверненні на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, з якої працівник із-за виробничої необхідності або у випадку простою був тимчасово переведений на тому ж підприємстві або на інше підприємство залізничного транспорту на роботу, яка не дає право на отримання вказаної надбавки.

4.5. При поверненні на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, з якої працівник за станом здоров”я, сімейними обставинами або з інших поважних причин був переведений на тому ж або іншому підприємстві на роботу, яка не дає права на отримання цієї надбавки.

4.6. При влаштуванні на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, працівників, звільнених з підприємств (структурних підрозділів) залізничного транспорту в зв”язку з ліквідацією підприємства (структурного підрозділу), скороченням чисельності або штату працівників (Наказ Укрзалізниці  від  09.06.2009р.  № 335-Ц).

4.7. При влаштуванні на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, після звільнення з роботи за власним бажанням в зв”язку з переведенням чоловіка (дружини) на роботу в іншу місцевість, якщо перерва в роботі не перевищила трьох місяців, без урахування часу переїзду до нового місця проживання.

4.8. При влаштуванні на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, після закінчення вищого навчального закладу, якщо працівник безпосередньо перед вступом до навчального закладу був зайнятий на роботах, які дають право на отримання даної надбавки.

4.9. При поверненні жінки до досягнення дитиною шестирічного віку на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, якщо вона в зв”язку з вагітністю або народженням дитини перейшла на роботу, яка не давала права на отримання надбавки, або залишила роботу з цих же причин.

4.10. При влаштуванні на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, пенсіонерів-залізничників, які до виходу на пенсію були зайняті на роботах, які дають право на отримання цієї надбавки.

4.11. При поверненні на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років, члена сім”ї, що знаходився разом з відрядженим працівником за кордоном, якщо член сім”ї до виїзду за кордон був зайнятий на роботах, які дають право на отримання надбавки за вислугу років і поступив на роботу протягом трьох місяців після повернення із-за кордону, без урахування переїзду до місця проживання.

4.12 В інших випадках перерви залізничного стажу, визначених комісією обґрунтованими для задоволення заяви працівника в разі влаштування на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років.(Наказ Укрзалізниці  від  01.07.2011р.  № 383-Ц).

5. В стаж роботи, який дає право на отримання надбавки за вислугу років, не включається час відбування виправних робіт за місцем роботи та час знаходження під арештом за дрібне хуліганство.

6. При переведенні працівника у встановленому порядку із одного підприємства (організації, структурного підрозділу) на інше підприємство залізничного транспорту в межах галузі, стаж роботи, який дає право на отримання надбавки за вислугу років не переривається, якщо працівник до і після переведення був зайнятий на роботах, які дають право на отримання цієї надбавки.

7.При звільненні працівника за власним бажанням, крім раніше зазначених випадків, стаж роботи для виплати надбавки за вислугу років не зберігається.

Порядок нарахування і виплати надбавки за вислугу років

8.Надбавка за вислугу років нараховується на посадовий оклад та тарифну ставку присвоєного розряду працівника, яка визначається шляхом множення годинної тарифної ставки працівника на фактично відпрацьований час в межах норми годин облікового періоду.
Робітникам локомотивних бригад надбавка за вислугу років нараховується із розрахунку тарифної ставки за переважаючим родом роботи виду руху в  даному   місяці за фактично відпрацьований час (з урахуванням простоїв) у межах норми робочого часу (№261-Ц 06.06.2011 року).
При суміщенні професій (посад) надбавка нараховується на основну тарифну ставку (посадовий оклад) по основній роботі.

9.Надбавка за вислугу років нараховується за час, відпрацьований у календарному місяці на роботах, які дають право на отримання цієї надбавки.

За час знаходження під арештом за дрібне хуліганство, відбування виправних робіт за місцем роботи, за час  відбування покарання за місцем роботи та на інших місцях роботи на підприємствах залізничного транспорту з виплатою компенсації за нанесені матеріальні збитки чи без неї, надбавка не нараховується.

10.Працівникам, які працюють за сумісництвом, тимчасовим працівникам   (робота до чотирьох місяців) надбавка за вислугу років не виплачується.

Працівникам, які прийняті на роботу на опалювальний період, надбавка за вислугу років виплачується на загальних підставах.

11. При виникненні у працівника права на отримання надбавки за вислугу років протягом календарного року, перша виплата провадиться за місяць, який слідує за місяцем, в якому виникло право на її отримання.

12. Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення розміру надбавки за вислугу років або змінилась тарифна ставка (посадовий оклад), надбавка нараховується пропорційно відповідним періодам місяця.

13. При переведенні  працівників, які зайняті на роботах, що дають право на отримання надбавки за вислугу років на інше підприємство залізничного транспорту, виплата надбавки провадиться при кінцевому розрахунку пропорційно відпрацьованому часу в даному місяці.

14. Працівникам, які звільняються в зв”язку з виходом на пенсію за віком (в т.ч. по закінченні строкового трудового договору) або інвалідністю, переведенням на іншу роботу за висновком МСЕК або ЛКК, призовом (вступом) на військову службу, обранням на виборну посаду, вступом на навчання, в зв’язку з народженням дитини або з доглядом за дитиною до досягнення нею трьох (шести) років, звільненням в зв”язку з хворобою, що продовжувалась більше чотирьох місяців підряд, за станом здоров”я, що перешкоджає продовженню даної роботи, в зв”язку з ліквідацію підприємства, скороченням чисельності або штату працівників та з інших поважних причин, а також сім”ям померлих працівників, які мали право на отримання надбавки за вислугу років, виплата цієї надбавки провадиться при остаточному розрахунку пропорційно відпрацьованому часу в даному календарному місяці на роботах, які дають право на отримання цієї надбавки.

15. Працівники, які допустили прогул, крадіжку, появу на робочому місці у нетверезому або наркотичному стані, позбавляються  надбавки за вислугу років повністю.
Позбавлення надбавки за вислугу років оформляється наказом (розпорядженням) керівника, за погодженням з профспілковим комітетом, з зазначенням причин позбавлення і провадиться за місяць, в якому допущено зазначені випадки або поступила інформація про них.

16. Надбавка за вислугу років виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

17. Надбавка за вислугу років враховується при розрахунку середнього заробітку, який зберігається за працівниками відповідно до діючого законодавства та інших нормативно-правових актів.

Порядок визначення безперервного стажу роботи, який дає право на отримання надбавки за вислугу років

18. Безперервний стаж роботи для виплати надбавки за вислугу років визначається комісіями з установлення трудового стажу.

Склад комісії затверджується керівником підприємства, за погодженням з профспілковим комітетом, із числа керівних працівників підприємства (структурного підрозділу), працівників з кадрів, організації і нормування праці, юрисконсульта і представника комітету профспілки.

19. Основним документом для визначення стажу є трудова книжка.
Стаж роботи, не зазначений в трудовій книжці, може бути підтверджений належно оформленими довідками, підписаними керівником підприємства (структурного підрозділу). Вказані довідки видаються на підставі документів по обліку особового складу, табелів обліку робочого часу і інших документів, що підтверджують безперервний стаж роботи.

20. Підтвердження безперервного стажу роботи, який дає право на отримання надбавки за вислугу років, свідченнями свідків не допускається.

21. Рішення комісії по встановленню стажу роботи заноситься до протоколу. Виписки із протоколу про рішення комісії у двох екземплярах, належно оформлених і скріплених печаткою підприємства, видаються: один екземпляр бухгалтерії для нарахування надбавки за вислугу років, другий – відділу кадрів (інспектору з кадрів). На підставі рішення комісії готується наказ щодо встановлення розміру надбавки за вислугу років працівників підприємства (структурного підрозділу).

22. Оформлення протоколів з встановлення трудового стажу, видача виписок рішень комісій, підготовка матеріалів до розгляду скарг на рішення комісії і зберігання всієї документації здійснюється особами, яким доручено ведення і зберігання трудових книжок.

23. Скарги на рішення комісій підприємств (структурних підрозділів) розглядаються комісією з встановлення стажу роботи, який дає право на отримання надбавки за вислугу років, при вищестоячих організаціях, на які покладаються обов”язки з контролю за діяльністю місцевих комісій, а також встановлення стажу роботи, у визначенні якого виникли труднощі. Рішення комісії при вищестоячій організації є остаточним.

24. В окремих випадках комісія підприємства (відособленого структурного підрозділу) може, за погодженням з комісією вищестоящого органу, приймати рішення щодо збереження безперервного стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років працівникам підприємства при їх переведенні з одного підприємства на інше і, в першу чергу, кадровим залізничникам, тимчасово, в силу виробничої необхідності або з інших поважних причин, переведених на підприємства залізничного транспорту на роботи, які не дають права на отримання надбавки за вислугу років.

Зазначеним порядком за рішенням комісії до стажу роботи на залізничному транспорті також може бути зараховано період роботи в організаціях чи партіях працівникам, які за переведенням перейшли працювати в зазначені організації і повернулись за переведенням на підприємства залізничного транспорту (№137-Ц від 08.07.2004 року).

У випадках звільнення за власним бажанням, крім причин визначених за текстом (розділи 3 і 4), стаж роботи для виплати надбавки за вислугу років не відновлюється.

Наказом Укрзалізниці від 1.07.2011 р., № 383-Ц внесено доповнення до Положення про порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам підприємств і організацій залізничного транспорту, затвердженого наказом від 28.12.2001 р., № 743-Ц.

Розділ 4 зазначеного Положення – «Стаж роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, не переривається, але час перерви в цей стаж не включається…» – доповнено пунктом 4.12 такого змісту: «В інших випадках перерви залізничного стажу, визначених комісією обґрунтованими для задоволення заяви працівника в разі влаштування на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років».

Таким чином, при поверненні на роботу ранішезвільнених працівників залізничного транспорту комісіям з установ-лення трудового стажу надано право приймати рішення про зарахування до трудового стажу періоду попередньої роботи, якщо вони вважають перерву в роботі на залізничному транспорті обґрунтованою.

Наказ Укрзалізниці з профспілкою залізничників і транспортних будівельників погоджено, і його головна мета – сприяти закріпленню кадрів, підвищенню мотивації праці трудівників галузі та оптимізації виконання поставлених перед нею завдань.

 

 

                                                                      Додаток №2

П Р О Т О К О Л

комісії по встановленню трудового стажу

для виплати надбавки за вислугу років

__________________________________________________________

(найменування підприємства)

“____”_______________200_р.

            Перевіривши трудову книжку і інші документи, які підтверджують безперервний стаж роботи

Пр. ______________________________________________

професія, посада___________________________________

місце роботи ______________________________________

(дільниця)

Встановила, що у безперервний стаж роботи включаються періоди роботи:

Місце роботи, професія (підприємство, посада, організація, дільниця)

Термін роботи, число, місяць, рік

Тривалість (років, місяців, днів)

Відповідно до якого документу включається у безперервний стаж

з якого часу

по який час

 

 

 

 

 

В зв”язку з цим безперервний стаж роботи

(Прізвище, ім”я, по батькові)

 який дає право на отримання надбавки за вислугу років на 1 січня 200_ року складає ____років _____місяців_____днів.

 Голова комісії

Члени комісії:

 

 

Додаток №3

 

Витяг із протоколу №_____

комісії по встановленню трудового стажу

для виплати надбавки за вислугу років

__________________________________________________________

(найменування підприємства)

“___”_____________200__року

Безперервний стаж роботи

__________________________________________________________

(Прізвище, ім”я, по батькові)

професія, посада_______________________________________

місце роботи ______________________________________

(дільниця)

який дає право на отримання надбавки за вислугу років на 1 січня 200_ року складає _____років______місяців_______днів.

М.П.                                                       Голова комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

Зразок наказу на початок року (01.01.200_) (пункт №24    Положення    про   порядок          виплати надбавки за вислугу років)

Про виплату щомісячної надбавки             за вислугу років у ____ році

Відповідно до Положення про виплату надбавки за вислугу років і протоколів комісії по встановленню стажу роботи

Н А К А З У Ю :

1.Затвердити розміри надбавок працівникам, безперервний стаж роботи яких протягом 200_ року не перевищує розмірів шкали стажу, установленого пунктом 1 Положення про порядок виплати надбавки за вислугу років.
2.Працівникам, у яких протягом 200_ року виникне право на підвищення надбавки за вислугу років затвердити слідуючі розміри:

 

П. І. П.

 

Посада
(професія)

 

На 01.01.200_  року

Право на підвищення розміру надбавки виникає

безперервний стаж

розмір надбавки (у %)

 у 200_ р. з:

Розмір надбавки за вислугу років (у %)

Квітень

Бондар  А.П.

 

складач

 

4 роки
8 місяців
14 днів

 

10

 

16 квітня

 

15

 

Марченко С.С.

 

інженер

 

9 років
8 місяців
3 дні

 

15

 

27 квітня

 

20

Травень

Петров О.П.

 

технік

 

2 роки
7 місяців

 

-

 

1 червня

 

10

 

Саблін І.І.

 

слюсар

 

19 років
7 місяців
22 дні

 

25

 

8 травня

 

30

 
3.Рішення комісії по встановленню безперервного стажу роботи ново прийнятим працівникам у ___ році по закінченні кожного місяця надавати в бухгалтерію для нарахування щомісячної надбавки за вислугу років.
4.При зміні посадових окладів (тарифних ставок) протягом календарного місяця відповідно проводити перерахунок надбавок за вислугу років.
5.Контроль за виконанням цього наказу покласти на працівників з кадрів і головного бухгалтера підприємства (організації).

 Керівник підприємства (організації)